Ingevoerde briefjes Retiese Bridgeclub Hartenvier - Beginners   11-06-2018
Bordje 1
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Monique
 Mie
31 Rudy
 Guy
ZTZ+1120 
 2 Astrid
 Josée
33 Paula
 Els
N=140 
 3 Francine
 Hugo
35 Brigitte
 Rob
N+2170 
 4 Marc
 Denise
37 Johan
 Paul
W-150 
 5 Elzie
 Paul
32 Louis
 Geert
N+2170 
 6 Greta
 Jacques
39 Leo
 Lieve
N-1 50
 7 René
 Christel
36 August
 René
N+2170 
 8 Georges
 Wilfried
38 Jos
 Walter
W-150 
 9 Marc
 Myriam
34 Annie
 Roger
W-2100 
Bordje 2
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Monique
 Mie
31 Rudy
 Guy
W+1 450
 2 Astrid
 Josée
33 Paula
 Els
W-150 
 3 Francine
 Hugo
35 Brigitte
 Rob
ZTW-2100 
 4 Marc
 Denise
37 Johan
 Paul
ZTO-3150 
 5 Elzie
 Paul
32 Louis
 Geert
O-150 
 6 Greta
 Jacques
39 Leo
 Lieve
W+5 230
 7 René
 Christel
36 August
 René
ZTW-3150 
 8 Georges
 Wilfried
38 Jos
 Walter
O+1 450
 9 Marc
 Myriam
34 Annie
 Roger
W+1 450
Bordje 3
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Monique
 Mie
31 Rudy
 Guy
Z+1110 
 2 Astrid
 Josée
33 Paula
 Els
Z+1140 
 3 Francine
 Hugo
35 Brigitte
 Rob
Z+1110 
 4 Marc
 Denise
37 Johan
 Paul
N=110 
 5 Elzie
 Paul
32 Louis
 Geert
Z=140 
 6 Greta
 Jacques
39 Leo
 Lieve
Z-1 50
 7 René
 Christel
36 August
 René
Z+1110 
 8 Georges
 Wilfried
38 Jos
 Walter
ZTZ=90 
 9 Marc
 Myriam
34 Annie
 Roger
W-1100 
Bordje 4
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Monique
 Mie
31 Rudy
 Guy
ZTW+2 660
 2 Astrid
 Josée
33 Paula
 Els
ZTO+2 660
 3 Francine
 Hugo
35 Brigitte
 Rob
W= 620
 4 Marc
 Denise
37 Johan
 Paul
W-2200 
 5 Elzie
 Paul
32 Louis
 Geert
W= 620
 6 Greta
 Jacques
39 Leo
 Lieve
ZTO+2 660
 7 René
 Christel
36 August
 René
ZTW+2 660
 8 Georges
 Wilfried
38 Jos
 Walter
ZTW+2 660
 9 Marc
 Myriam
34 Annie
 Roger
ZTO= 600
Bordje 5
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Monique
 Mie
37 Johan
 Paul
ZTZ-1 100
 2 Astrid
 Josée
32 Louis
 Geert
O= 110
 3 Francine
 Hugo
34 Annie
 Roger
O-150 
 4 Marc
 Denise
38 Jos
 Walter
O-150 
 5 Elzie
 Paul
31 Rudy
 Guy
ZTO= 120
 6 Greta
 Jacques
33 Paula
 Els
N-2 200
 7 René
 Christel
35 Brigitte
 Rob
O-150 
 8 Georges
 Wilfried
36 August
 René
ZTO-2100 
 9 Marc
 Myriam
39 Leo
 Lieve
O= 110
Bordje 6
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Monique
 Mie
37 Johan
 Paul
O+1 170
 2 Astrid
 Josée
32 Louis
 Geert
O= 110
 3 Francine
 Hugo
34 Annie
 Roger
N+2170 
 4 Marc
 Denise
38 Jos
 Walter
O= 140
 5 Elzie
 Paul
31 Rudy
 Guy
N+3170 
 6 Greta
 Jacques
33 Paula
 Els
O+1 170
 7 René
 Christel
35 Brigitte
 Rob
O+1 140
 8 Georges
 Wilfried
36 August
 René
N+2170 
 9 Marc
 Myriam
39 Leo
 Lieve
O+2 170
Bordje 7
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Monique
 Mie
37 Johan
 Paul
O+1 140
 2 Astrid
 Josée
32 Louis
 Geert
O-2200 
 3 Francine
 Hugo
34 Annie
 Roger
Z=110 
 4 Marc
 Denise
38 Jos
 Walter
Z-2 200
 5 Elzie
 Paul
31 Rudy
 Guy
Z-2 200
 6 Greta
 Jacques
33 Paula
 Els
Z-5 500
 7 René
 Christel
35 Brigitte
 Rob
Z-3 300
 8 Georges
 Wilfried
36 August
 René
Z=80 
 9 Marc
 Myriam
39 Leo
 Lieve
O-1100 
Bordje 8
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Monique
 Mie
37 Johan
 Paul
W-150 
 2 Astrid
 Josée
32 Louis
 Geert
ZTO= 400
 3 Francine
 Hugo
34 Annie
 Roger
W-2100 
 4 Marc
 Denise
38 Jos
 Walter
W-150 
 5 Elzie
 Paul
31 Rudy
 Guy
W-150 
 6 Greta
 Jacques
33 Paula
 Els
W-150 
 7 René
 Christel
35 Brigitte
 Rob
W-2100 
 8 Georges
 Wilfried
36 August
 René
W= 420
 9 Marc
 Myriam
39 Leo
 Lieve
W-2100 
Bordje 9
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Monique
 Mie
36 August
 René
ZTO+1 150
 2 Astrid
 Josée
31 Rudy
 Guy
ZTO+1 630
 3 Francine
 Hugo
33 Paula
 Els
ZTO+1 150
 4 Marc
 Denise
35 Brigitte
 Rob
W-1100 
 5 Elzie
 Paul
39 Leo
 Lieve
ZTO+1 150
 6 Greta
 Jacques
32 Louis
 Geert
ZTW= 600
 7 René
 Christel
38 Jos
 Walter
O-1100 
 8 Georges
 Wilfried
34 Annie
 Roger
ZTO-3300 
 9 Marc
 Myriam
37 Johan
 Paul
W-1100 
Bordje 10
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Monique
 Mie
36 August
 René
W-2200 
 2 Astrid
 Josée
31 Rudy
 Guy
!W-41100 
 3 Francine
 Hugo
33 Paula
 Els
W-1100 
 4 Marc
 Denise
35 Brigitte
 Rob
W-2200 
 5 Elzie
 Paul
39 Leo
 Lieve
ZTN-1 100
 6 Greta
 Jacques
32 Louis
 Geert
W-3300 
 7 René
 Christel
38 Jos
 Walter
ZTZ+1630 
 8 Georges
 Wilfried
34 Annie
 Roger
W-3300 
 9 Marc
 Myriam
37 Johan
 Paul
O-1100 
Bordje 11
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Monique
 Mie
36 August
 René
N+2110 
 2 Astrid
 Josée
31 Rudy
 Guy
N+1110 
 3 Francine
 Hugo
33 Paula
 Els
ZTN-1 50
 4 Marc
 Denise
35 Brigitte
 Rob
N+1130 
 5 Elzie
 Paul
39 Leo
 Lieve
N+2130 
 6 Greta
 Jacques
32 Louis
 Geert
N+1130 
 7 René
 Christel
38 Jos
 Walter
N+1110 
 8 Georges
 Wilfried
34 Annie
 Roger
N=130 
 9 Marc
 Myriam
37 Johan
 Paul
ZTZ+1120 
Bordje 12
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Monique
 Mie
36 August
 René
W= 400
 2 Astrid
 Josée
31 Rudy
 Guy
W-150 
 3 Francine
 Hugo
33 Paula
 Els
Z=650 
 4 Marc
 Denise
35 Brigitte
 Rob
Z-1 100
 5 Elzie
 Paul
39 Leo
 Lieve
Z+1650 
 6 Greta
 Jacques
32 Louis
 Geert
Z+1650 
 7 René
 Christel
38 Jos
 Walter
N=140 
 8 Georges
 Wilfried
34 Annie
 Roger
Z=620 
 9 Marc
 Myriam
37 Johan
 Paul
N=620 
Bordje 13
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Monique
 Mie
39 Leo
 Lieve
O+2 680
 2 Astrid
 Josée
37 Johan
 Paul
O+1 650
 3 Francine
 Hugo
38 Jos
 Walter
O+2 200
 4 Marc
 Denise
34 Annie
 Roger
O+1 650
 5 Elzie
 Paul
36 August
 René
Z-3 300
 6 Greta
 Jacques
31 Rudy
 Guy
W+1 110
 7 René
 Christel
33 Paula
 Els
O+2 680
 8 Georges
 Wilfried
32 Louis
 Geert
O+2 200
 9 Marc
 Myriam
35 Brigitte
 Rob
O+1 170
Bordje 14
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Monique
 Mie
39 Leo
 Lieve
Z=420 
 2 Astrid
 Josée
37 Johan
 Paul
ZTZ=120 
 3 Francine
 Hugo
38 Jos
 Walter
Z-1 50
 4 Marc
 Denise
34 Annie
 Roger
ZTZ-1 50
 5 Elzie
 Paul
36 August
 René
Z-2 100
 6 Greta
 Jacques
31 Rudy
 Guy
ZTZ-1 50
 7 René
 Christel
33 Paula
 Els
W-150 
 8 Georges
 Wilfried
32 Louis
 Geert
ZTZ-1 50
 9 Marc
 Myriam
35 Brigitte
 Rob
ZTZ=120 
Bordje 15
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Monique
 Mie
39 Leo
 Lieve
W+1 130
 2 Astrid
 Josée
37 Johan
 Paul
W= 110
 3 Francine
 Hugo
38 Jos
 Walter
W+2 130
 4 Marc
 Denise
34 Annie
 Roger
W+1 110
 5 Elzie
 Paul
36 August
 René
W+1 110
 6 Greta
 Jacques
31 Rudy
 Guy
W-150 
 7 René
 Christel
33 Paula
 Els
W+3 150
 8 Georges
 Wilfried
32 Louis
 Geert
W-150 
 9 Marc
 Myriam
35 Brigitte
 Rob
W+1 110
Bordje 16
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Monique
 Mie
39 Leo
 Lieve
ZTZ=90 
 2 Astrid
 Josée
37 Johan
 Paul
ZTZ+2150 
 3 Francine
 Hugo
38 Jos
 Walter
ZTZ-2 100
 4 Marc
 Denise
34 Annie
 Roger
Z+2150 
 5 Elzie
 Paul
36 August
 René
ZTZ-2 100
 6 Greta
 Jacques
31 Rudy
 Guy
Z-1 50
 7 René
 Christel
33 Paula
 Els
Z+1130 
 8 Georges
 Wilfried
32 Louis
 Geert
ZTZ+1430 
 9 Marc
 Myriam
35 Brigitte
 Rob
ZTZ=120 
Bordje 17
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Monique
 Mie
34 Annie
 Roger
Z-2 100
 2 Astrid
 Josée
36 August
 René
Z-3 150
 3 Francine
 Hugo
31 Rudy
 Guy
O-2100 
 4 Marc
 Denise
39 Leo
 Lieve
!W-2300 
 5 Elzie
 Paul
35 Brigitte
 Rob
O+1 450
 6 Greta
 Jacques
38 Jos
 Walter
O= 130
 7 René
 Christel
32 Louis
 Geert
O= 420
 8 Georges
 Wilfried
37 Johan
 Paul
O-150 
 9 Marc
 Myriam
33 Paula
 Els
W-150 
Bordje 18
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Monique
 Mie
34 Annie
 Roger
Z+1650 
 2 Astrid
 Josée
36 August
 René
Z+1650 
 3 Francine
 Hugo
31 Rudy
 Guy
N+3710 
 4 Marc
 Denise
39 Leo
 Lieve
N+2680 
 5 Elzie
 Paul
35 Brigitte
 Rob
N+1650 
 6 Greta
 Jacques
38 Jos
 Walter
Z+1650 
 7 René
 Christel
32 Louis
 Geert
O-3150 
 8 Georges
 Wilfried
37 Johan
 Paul
Z+1170 
 9 Marc
 Myriam
33 Paula
 Els
Z+1650 
Bordje 19
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Monique
 Mie
34 Annie
 Roger
Z+2440 
 2 Astrid
 Josée
36 August
 René
Z=400 
 3 Francine
 Hugo
31 Rudy
 Guy
Z+2440 
 4 Marc
 Denise
39 Leo
 Lieve
Z+4190 
 5 Elzie
 Paul
35 Brigitte
 Rob
O= 620
 6 Greta
 Jacques
38 Jos
 Walter
Z+1420 
 7 René
 Christel
32 Louis
 Geert
O= 620
 8 Georges
 Wilfried
37 Johan
 Paul
Z+2440 
 9 Marc
 Myriam
33 Paula
 Els
Z+2440 
Bordje 20
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Monique
 Mie
34 Annie
 Roger
O= 620
 2 Astrid
 Josée
36 August
 René
O+1 170
 3 Francine
 Hugo
31 Rudy
 Guy
O+1 110
 4 Marc
 Denise
39 Leo
 Lieve
O+1 650
 5 Elzie
 Paul
35 Brigitte
 Rob
O+2 170
 6 Greta
 Jacques
38 Jos
 Walter
O+3 200
 7 René
 Christel
32 Louis
 Geert
O+1 650
 8 Georges
 Wilfried
37 Johan
 Paul
O= 620
 9 Marc
 Myriam
33 Paula
 Els
O+2 170
Bordje 21
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Monique
 Mie
33 Paula
 Els
O+1 450
 2 Astrid
 Josée
38 Jos
 Walter
O+1 450
 3 Francine
 Hugo
37 Johan
 Paul
ZTW= 120
 4 Marc
 Denise
32 Louis
 Geert
ZTO+1 150
 5 Elzie
 Paul
34 Annie
 Roger
O-150 
 6 Greta
 Jacques
36 August
 René
ZTO= 400
 7 René
 Christel
39 Leo
 Lieve
ZTO+2 460
 8 Georges
 Wilfried
35 Brigitte
 Rob
ZTO+1 150
 9 Marc
 Myriam
31 Rudy
 Guy
ZTO+1 430
Bordje 22
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Monique
 Mie
33 Paula
 Els
Z+1140 
 2 Astrid
 Josée
38 Jos
 Walter
!Z=590 
 3 Francine
 Hugo
37 Johan
 Paul
Z=420 
 4 Marc
 Denise
32 Louis
 Geert
Z+2170 
 5 Elzie
 Paul
34 Annie
 Roger
Z+3200 
 6 Greta
 Jacques
36 August
 René
Z-1 50
 7 René
 Christel
39 Leo
 Lieve
Z+2170 
 8 Georges
 Wilfried
35 Brigitte
 Rob
Z+3170 
 9 Marc
 Myriam
31 Rudy
 Guy
Z+2170 
Bordje 23
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Monique
 Mie
33 Paula
 Els
!Z-1 200
 2 Astrid
 Josée
38 Jos
 Walter
N-2 200
 3 Francine
 Hugo
37 Johan
 Paul
W-2200 
 4 Marc
 Denise
32 Louis
 Geert
Z-1 100
 5 Elzie
 Paul
34 Annie
 Roger
Z=620 
 6 Greta
 Jacques
36 August
 René
Z-1 100
 7 René
 Christel
39 Leo
 Lieve
N+1130 
 8 Georges
 Wilfried
35 Brigitte
 Rob
Z-2 200
 9 Marc
 Myriam
31 Rudy
 Guy
N+1170 
Bordje 24
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Monique
 Mie
33 Paula
 Els
Z+2480 
 2 Astrid
 Josée
38 Jos
 Walter
Z+4230 
 3 Francine
 Hugo
37 Johan
 Paul
Z+3230 
 4 Marc
 Denise
32 Louis
 Geert
Z+4230 
 5 Elzie
 Paul
34 Annie
 Roger
Z+2480 
 6 Greta
 Jacques
36 August
 René
N+2170 
 7 René
 Christel
39 Leo
 Lieve
Z+2480 
 8 Georges
 Wilfried
35 Brigitte
 Rob
Z+4230 
 9 Marc
 Myriam
31 Rudy
 Guy
Z+3230 
Bordje 25
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Monique
 Mie
32 Louis
 Geert
N=420 
 2 Astrid
 Josée
34 Annie
 Roger
N=420 
 3 Francine
 Hugo
39 Leo
 Lieve
N=420 
 4 Marc
 Denise
31 Rudy
 Guy
N+1450 
 5 Elzie
 Paul
38 Jos
 Walter
N=420 
 6 Greta
 Jacques
35 Brigitte
 Rob
N=420 
 7 René
 Christel
37 Johan
 Paul
N+1450 
 8 Georges
 Wilfried
33 Paula
 Els
N+1450 
 9 Marc
 Myriam
36 August
 René
N+1450 
Bordje 26
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Monique
 Mie
32 Louis
 Geert
ZTO+1 630
 2 Astrid
 Josée
34 Annie
 Roger
ZTW+1 630
 3 Francine
 Hugo
39 Leo
 Lieve
ZTW= 600
 4 Marc
 Denise
31 Rudy
 Guy
W+1 110
 5 Elzie
 Paul
38 Jos
 Walter
ZTO+1 630
 6 Greta
 Jacques
35 Brigitte
 Rob
ZTO= 600
 7 René
 Christel
37 Johan
 Paul
ZTO= 600
 8 Georges
 Wilfried
33 Paula
 Els
ZTO+1 630
 9 Marc
 Myriam
36 August
 René
ZTO-1100 
Bordje 27
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Monique
 Mie
32 Louis
 Geert
N=140 
 2 Astrid
 Josée
34 Annie
 Roger
N-1 50
 3 Francine
 Hugo
39 Leo
 Lieve
Z=140 
 4 Marc
 Denise
31 Rudy
 Guy
Z-1 50
 5 Elzie
 Paul
38 Jos
 Walter
Z-2 100
 6 Greta
 Jacques
35 Brigitte
 Rob
Z-2 100
 7 René
 Christel
37 Johan
 Paul
N-1 50
 8 Georges
 Wilfried
33 Paula
 Els
N+1140 
 9 Marc
 Myriam
36 August
 René
N-1 50
Bordje 28
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Monique
 Mie
32 Louis
 Geert
Z-1 100
 2 Astrid
 Josée
34 Annie
 Roger
!Z-1 200
 3 Francine
 Hugo
39 Leo
 Lieve
!Z-2 500
 4 Marc
 Denise
31 Rudy
 Guy
!W-1100 
 5 Elzie
 Paul
38 Jos
 Walter
W-150 
 6 Greta
 Jacques
35 Brigitte
 Rob
Z-1 100
 7 René
 Christel
37 Johan
 Paul
W= 130
 8 Georges
 Wilfried
33 Paula
 Els
!W-1100 
 9 Marc
 Myriam
36 August
 René
W+2 150