Ingevoerde briefjes Retiese Bridgeclub Hartenvier - Beginners   12-04-2018
Bordje 1
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Tony
 Hilde
31 Annie
 Roger
!O-1100 
 2 Elzie
 Paul
33 Francine
 Hugo
N-3 150
 3 Brigitte
 Rob
35 Rudy
 Guy
O+1 140
 4 Paula
 Els
37 Astrid
 Josée
N-4 200
 5 Lucien
 Olga
32 René
 Christel
N-3 150
 6 August
 René
34 Louis
 Leo
W= 400
 7 Monique
 Mie
36 Stan
 Rist
N=420 
 8 Marc
 Denise
38 Marie-Rose
 Suzy
O-2100 
Bordje 2
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Tony
 Hilde
31 Annie
 Roger
O-150 
 2 Elzie
 Paul
33 Francine
 Hugo
O= 140
 3 Brigitte
 Rob
35 Rudy
 Guy
Z-1 100
 4 Paula
 Els
37 Astrid
 Josée
O= 140
 5 Lucien
 Olga
32 René
 Christel
O+1 140
 6 August
 René
34 Louis
 Leo
Z-2 200
 7 Monique
 Mie
36 Stan
 Rist
Z+1110 
 8 Marc
 Denise
38 Marie-Rose
 Suzy
ZTW-3150 
Bordje 3
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Tony
 Hilde
31 Annie
 Roger
ZTZ=400 
 2 Elzie
 Paul
33 Francine
 Hugo
ZTZ-1 50
 3 Brigitte
 Rob
35 Rudy
 Guy
N-3 150
 4 Paula
 Els
37 Astrid
 Josée
ZTZ=400 
 5 Lucien
 Olga
32 René
 Christel
N-2 100
 6 August
 René
34 Louis
 Leo
ZTZ=400 
 7 Monique
 Mie
36 Stan
 Rist
ZTZ-1 50
 8 Marc
 Denise
38 Marie-Rose
 Suzy
ZTZ-1 50
Bordje 4
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Tony
 Hilde
31 Annie
 Roger
ZTN+1150 
 2 Elzie
 Paul
33 Francine
 Hugo
ZTN=120 
 3 Brigitte
 Rob
35 Rudy
 Guy
ZTN=120 
 4 Paula
 Els
37 Astrid
 Josée
ZTN=120 
 5 Lucien
 Olga
32 René
 Christel
ZTN=120 
 6 August
 René
34 Louis
 Leo
ZTN=120 
 7 Monique
 Mie
36 Stan
 Rist
ZTN=120 
 8 Marc
 Denise
38 Marie-Rose
 Suzy
N+1110 
Bordje 5
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Tony
 Hilde
37 Astrid
 Josée
O+3 510
 2 Elzie
 Paul
32 René
 Christel
N-1 100
 3 Brigitte
 Rob
34 Louis
 Leo
O+3 510
 4 Paula
 Els
38 Marie-Rose
 Suzy
N-1 100
 5 Lucien
 Olga
31 Annie
 Roger
O+2 510
 6 August
 René
33 Francine
 Hugo
O+2 510
 7 Monique
 Mie
35 Rudy
 Guy
!N-1 200
 8 Marc
 Denise
36 Stan
 Rist
N-1 100
Bordje 6
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Tony
 Hilde
37 Astrid
 Josée
ZTZ+1120 
 2 Elzie
 Paul
32 René
 Christel
W+1 110
 3 Brigitte
 Rob
34 Louis
 Leo
ZTZ-1 50
 4 Paula
 Els
38 Marie-Rose
 Suzy
ZTZ-3 150
 5 Lucien
 Olga
31 Annie
 Roger
O+1 140
 6 August
 René
33 Francine
 Hugo
Z-3 150
 7 Monique
 Mie
35 Rudy
 Guy
ZTZ+1120 
 8 Marc
 Denise
36 Stan
 Rist
ZTZ-1 50
Bordje 7
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Tony
 Hilde
37 Astrid
 Josée
Z-1 100
 2 Elzie
 Paul
32 René
 Christel
W+1 140
 3 Brigitte
 Rob
34 Louis
 Leo
W-1100 
 4 Paula
 Els
38 Marie-Rose
 Suzy
ZTO-3300 
 5 Lucien
 Olga
31 Annie
 Roger
ZTN-2 200
 6 August
 René
33 Francine
 Hugo
W-1100 
 7 Monique
 Mie
35 Rudy
 Guy
W+1 140
 8 Marc
 Denise
36 Stan
 Rist
ZTW-1100 
Bordje 8
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Tony
 Hilde
37 Astrid
 Josée
W= 140
 2 Elzie
 Paul
32 René
 Christel
O= 140
 3 Brigitte
 Rob
34 Louis
 Leo
W-150 
 4 Paula
 Els
38 Marie-Rose
 Suzy
ZTZ=400 
 5 Lucien
 Olga
31 Annie
 Roger
W= 420
 6 August
 René
33 Francine
 Hugo
NGN0 
 7 Monique
 Mie
35 Rudy
 Guy
O-150 
 8 Marc
 Denise
36 Stan
 Rist
W+2 200
Bordje 9
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Tony
 Hilde
36 Stan
 Rist
W+2 200
 2 Elzie
 Paul
31 Annie
 Roger
W+2 170
 3 Brigitte
 Rob
33 Francine
 Hugo
W+2 200
 4 Paula
 Els
35 Rudy
 Guy
W= 620
 5 Lucien
 Olga
37 Astrid
 Josée
W= 620
 6 August
 René
32 René
 Christel
W-1100 
 7 Monique
 Mie
38 Marie-Rose
 Suzy
W= 620
 8 Marc
 Denise
34 Louis
 Leo
W+2 200
Bordje 10
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Tony
 Hilde
36 Stan
 Rist
N=110 
 2 Elzie
 Paul
31 Annie
 Roger
Z=140 
 3 Brigitte
 Rob
33 Francine
 Hugo
N=110 
 4 Paula
 Els
35 Rudy
 Guy
Z=140 
 5 Lucien
 Olga
37 Astrid
 Josée
W-1100 
 6 August
 René
32 René
 Christel
Z+2170 
 7 Monique
 Mie
38 Marie-Rose
 Suzy
Z=140 
 8 Marc
 Denise
34 Louis
 Leo
W-2200 
Bordje 11
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Tony
 Hilde
36 Stan
 Rist
W+2 200
 2 Elzie
 Paul
31 Annie
 Roger
O-150 
 3 Brigitte
 Rob
33 Francine
 Hugo
O= 420
 4 Paula
 Els
35 Rudy
 Guy
W-150 
 5 Lucien
 Olga
37 Astrid
 Josée
!O-1100 
 6 August
 René
32 René
 Christel
ZTO-150 
 7 Monique
 Mie
38 Marie-Rose
 Suzy
O= 420
 8 Marc
 Denise
34 Louis
 Leo
W+2 170
Bordje 12
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Tony
 Hilde
36 Stan
 Rist
ZTO+3 180
 2 Elzie
 Paul
31 Annie
 Roger
ZTO= 400
 3 Brigitte
 Rob
33 Francine
 Hugo
ZTO= 400
 4 Paula
 Els
35 Rudy
 Guy
ZTO= 400
 5 Lucien
 Olga
37 Astrid
 Josée
ZTO= 400
 6 August
 René
32 René
 Christel
ZTO+1 430
 7 Monique
 Mie
38 Marie-Rose
 Suzy
ZTO= 400
 8 Marc
 Denise
34 Louis
 Leo
ZTO-150 
Bordje 13
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Tony
 Hilde
35 Rudy
 Guy
N+1650 
 2 Elzie
 Paul
37 Astrid
 Josée
N+1650 
 3 Brigitte
 Rob
38 Marie-Rose
 Suzy
Z+3200 
 4 Paula
 Els
34 Louis
 Leo
N+1650 
 5 Lucien
 Olga
36 Stan
 Rist
N+1650 
 6 August
 René
31 Annie
 Roger
ZTN+2660 
 7 Monique
 Mie
33 Francine
 Hugo
Z+1650 
 8 Marc
 Denise
32 René
 Christel
N+1650 
Bordje 14
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Tony
 Hilde
35 Rudy
 Guy
!O-1100 
 2 Elzie
 Paul
37 Astrid
 Josée
O= 420
 3 Brigitte
 Rob
38 Marie-Rose
 Suzy
O+2 200
 4 Paula
 Els
34 Louis
 Leo
!Z-1 100
 5 Lucien
 Olga
36 Stan
 Rist
O= 420
 6 August
 René
31 Annie
 Roger
O= 420
 7 Monique
 Mie
33 Francine
 Hugo
O= 450
 8 Marc
 Denise
32 René
 Christel
O= 420
Bordje 15
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Tony
 Hilde
35 Rudy
 Guy
W+1 450
 2 Elzie
 Paul
37 Astrid
 Josée
W+1 170
 3 Brigitte
 Rob
38 Marie-Rose
 Suzy
W-150 
 4 Paula
 Els
34 Louis
 Leo
W= 140
 5 Lucien
 Olga
36 Stan
 Rist
ZTW+2 180
 6 August
 René
31 Annie
 Roger
W= 420
 7 Monique
 Mie
33 Francine
 Hugo
W+1 450
 8 Marc
 Denise
32 René
 Christel
W= 400
Bordje 16
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Tony
 Hilde
35 Rudy
 Guy
ZTZ-4 200
 2 Elzie
 Paul
37 Astrid
 Josée
Z-1 50
 3 Brigitte
 Rob
38 Marie-Rose
 Suzy
Z+1130 
 4 Paula
 Els
34 Louis
 Leo
!W-1200 
 5 Lucien
 Olga
36 Stan
 Rist
ZTZ=400 
 6 August
 René
31 Annie
 Roger
O= 110
 7 Monique
 Mie
33 Francine
 Hugo
O-1100 
 8 Marc
 Denise
32 René
 Christel
Z-1 50
Bordje 17
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Tony
 Hilde
34 Louis
 Leo
!W-2300 
 2 Elzie
 Paul
36 Stan
 Rist
ZTZ-2 100
 3 Brigitte
 Rob
31 Annie
 Roger
W-2100 
 4 Paula
 Els
33 Francine
 Hugo
ZTZ-2 100
 5 Lucien
 Olga
35 Rudy
 Guy
ZTZ=400 
 6 August
 René
38 Marie-Rose
 Suzy
O-2100 
 7 Monique
 Mie
32 René
 Christel
ZTZ-1 50
 8 Marc
 Denise
37 Astrid
 Josée
Z-2 100
Bordje 18
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Tony
 Hilde
34 Louis
 Leo
ZTO= 400
 2 Elzie
 Paul
36 Stan
 Rist
ZTO= 400
 3 Brigitte
 Rob
31 Annie
 Roger
ZTO-150 
 4 Paula
 Els
33 Francine
 Hugo
ZTO+1 150
 5 Lucien
 Olga
35 Rudy
 Guy
ZTO-3150 
 6 August
 René
38 Marie-Rose
 Suzy
ZTO= 400
 7 Monique
 Mie
32 René
 Christel
ZTO= 400
 8 Marc
 Denise
37 Astrid
 Josée
ZTO-150 
Bordje 19
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Tony
 Hilde
34 Louis
 Leo
Z-2 100
 2 Elzie
 Paul
36 Stan
 Rist
Z+1170 
 3 Brigitte
 Rob
31 Annie
 Roger
Z=140 
 4 Paula
 Els
33 Francine
 Hugo
Z-1 50
 5 Lucien
 Olga
35 Rudy
 Guy
!Z=590 
 6 August
 René
38 Marie-Rose
 Suzy
Z=420 
 7 Monique
 Mie
32 René
 Christel
Z-2 100
 8 Marc
 Denise
37 Astrid
 Josée
Z-1 50
Bordje 20
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Tony
 Hilde
34 Louis
 Leo
Z-5 500
 2 Elzie
 Paul
36 Stan
 Rist
W-1100 
 3 Brigitte
 Rob
31 Annie
 Roger
ZTO= 120
 4 Paula
 Els
33 Francine
 Hugo
ZT!O-2500 
 5 Lucien
 Olga
35 Rudy
 Guy
N+2170 
 6 August
 René
38 Marie-Rose
 Suzy
N=110 
 7 Monique
 Mie
32 René
 Christel
ZTO-1100 
 8 Marc
 Denise
37 Astrid
 Josée
W-2200 
Bordje 21
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Tony
 Hilde
33 Francine
 Hugo
ZTZ+1120 
 2 Elzie
 Paul
38 Marie-Rose
 Suzy
ZTZ+1120 
 3 Brigitte
 Rob
37 Astrid
 Josée
ZTZ+2150 
 4 Paula
 Els
32 René
 Christel
ZTZ+2150 
 5 Lucien
 Olga
34 Louis
 Leo
ZTZ+1120 
 6 August
 René
36 Stan
 Rist
Z-1 100
 7 Monique
 Mie
31 Annie
 Roger
ZTZ+2150 
 8 Marc
 Denise
35 Rudy
 Guy
ZTZ+2150 
Bordje 22
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Tony
 Hilde
33 Francine
 Hugo
Z+2130 
 2 Elzie
 Paul
38 Marie-Rose
 Suzy
N=110 
 3 Brigitte
 Rob
37 Astrid
 Josée
ZTZ+1150 
 4 Paula
 Els
32 René
 Christel
ZTZ+5240 
 5 Lucien
 Olga
34 Louis
 Leo
ZTN=400 
 6 August
 René
36 Stan
 Rist
ZTN+1430 
 7 Monique
 Mie
31 Annie
 Roger
Z+1130 
 8 Marc
 Denise
35 Rudy
 Guy
ZTN+1430 
Bordje 23
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Tony
 Hilde
33 Francine
 Hugo
O= 130
 2 Elzie
 Paul
38 Marie-Rose
 Suzy
N-1 100
 3 Brigitte
 Rob
37 Astrid
 Josée
O-1100 
 4 Paula
 Els
32 René
 Christel
N=110 
 5 Lucien
 Olga
34 Louis
 Leo
O= 130
 6 August
 René
36 Stan
 Rist
O= 130
 7 Monique
 Mie
31 Annie
 Roger
O+1 170
 8 Marc
 Denise
35 Rudy
 Guy
N-1 100
Bordje 24
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Tony
 Hilde
33 Francine
 Hugo
N-1 50
 2 Elzie
 Paul
38 Marie-Rose
 Suzy
O= 90
 3 Brigitte
 Rob
37 Astrid
 Josée
O-150 
 4 Paula
 Els
32 René
 Christel
ZTZ+3490 
 5 Lucien
 Olga
34 Louis
 Leo
Z+1140 
 6 August
 René
36 Stan
 Rist
Z+1140 
 7 Monique
 Mie
31 Annie
 Roger
N-2 100
 8 Marc
 Denise
35 Rudy
 Guy
O= 110
Bordje 25
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Tony
 Hilde
32 René
 Christel
N+1450 
 2 Elzie
 Paul
34 Louis
 Leo
Z+1450 
 3 Brigitte
 Rob
36 Stan
 Rist
Z=450 
 4 Paula
 Els
31 Annie
 Roger
!Z-1 100
 5 Lucien
 Olga
38 Marie-Rose
 Suzy
Z+1450 
 6 August
 René
35 Rudy
 Guy
ZTZ+2460 
 7 Monique
 Mie
37 Astrid
 Josée
ZTZ+1460 
 8 Marc
 Denise
33 Francine
 Hugo
Z+1450 
Bordje 26
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Tony
 Hilde
32 René
 Christel
O+1 170
 2 Elzie
 Paul
34 Louis
 Leo
O+2 200
 3 Brigitte
 Rob
36 Stan
 Rist
O= 140
 4 Paula
 Els
31 Annie
 Roger
O= 620
 5 Lucien
 Olga
38 Marie-Rose
 Suzy
O+2 200
 6 August
 René
35 Rudy
 Guy
O+1 170
 7 Monique
 Mie
37 Astrid
 Josée
O-2200 
 8 Marc
 Denise
33 Francine
 Hugo
O+2 170
Bordje 27
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Tony
 Hilde
32 René
 Christel
O+2 480
 2 Elzie
 Paul
34 Louis
 Leo
O= 420
 3 Brigitte
 Rob
36 Stan
 Rist
O+2 480
 4 Paula
 Els
31 Annie
 Roger
W+2 480
 5 Lucien
 Olga
38 Marie-Rose
 Suzy
W+2 480
 6 August
 René
35 Rudy
 Guy
O+1 450
 7 Monique
 Mie
37 Astrid
 Josée
W+2 480
 8 Marc
 Denise
33 Francine
 Hugo
W+2 480
Bordje 28
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Tony
 Hilde
32 René
 Christel
W= 420
 2 Elzie
 Paul
34 Louis
 Leo
W-150 
 3 Brigitte
 Rob
36 Stan
 Rist
Z-2 200
 4 Paula
 Els
31 Annie
 Roger
W-2100 
 5 Lucien
 Olga
38 Marie-Rose
 Suzy
W-150 
 6 August
 René
35 Rudy
 Guy
W-150 
 7 Monique
 Mie
37 Astrid
 Josée
W-150 
 8 Marc
 Denise
33 Francine
 Hugo
W-150