Ingevoerde briefjes Retiese Bridgeclub Hartenvier - Beginners   10-08-2019
Bordje 1
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Astrid
 Josée
31 Rob
 Hugo
!Z=590 
 2 Inge
 Leen
33 Ann
 Marina
!Z=590 
 3 Paula
 Els
35 Jef
 Jeannine
!O= 530
 4 Marc
 Myriam
40 Heidi
 Greet
W+2 170
 5 Rudy
 Guy
32 August
 René
N-2 100
 6 Louis
 Geert
39 Martijn
 Frank
!O= 590
 7 René
 Christel
36 Annie
 Roger
O= 140
 8 Leo
 Lieve
38 Elzie
 Paul
!N-2 300
 9 Pieter
 Marleen
34 Jos
 Walter
N-1 50
 10 Monique
 Mie
37 Marc
 Denise
N-1 50
Bordje 2
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Astrid
 Josée
31 Rob
 Hugo
ZTW= 400
 2 Inge
 Leen
33 Ann
 Marina
W-150 
 3 Paula
 Els
35 Jef
 Jeannine
ZTO+1 150
 4 Marc
 Myriam
40 Heidi
 Greet
ZTW+1 150
 5 Rudy
 Guy
32 August
 René
ZTO= 120
 6 Louis
 Geert
39 Martijn
 Frank
ZTO= 400
 7 René
 Christel
36 Annie
 Roger
ZTW+1 430
 8 Leo
 Lieve
38 Elzie
 Paul
ZTW-150 
 9 Pieter
 Marleen
34 Jos
 Walter
ZTW+2 150
 10 Monique
 Mie
37 Marc
 Denise
ZTW-150 
Bordje 3
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Astrid
 Josée
31 Rob
 Hugo
N-2 100
 2 Inge
 Leen
33 Ann
 Marina
N+1140 
 3 Paula
 Els
35 Jef
 Jeannine
ZTZ+1430 
 4 Marc
 Myriam
40 Heidi
 Greet
N-2 100
 5 Rudy
 Guy
32 August
 René
!N-1 100
 6 Louis
 Geert
39 Martijn
 Frank
ZTN=400 
 7 René
 Christel
36 Annie
 Roger
ZTZ-2 100
 8 Leo
 Lieve
38 Elzie
 Paul
ZTN-1 50
 9 Pieter
 Marleen
34 Jos
 Walter
ZTN-2 100
 10 Monique
 Mie
37 Marc
 Denise
N-1 50
Bordje 4
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Astrid
 Josée
31 Rob
 Hugo
ZTO+1 630
 2 Inge
 Leen
33 Ann
 Marina
W-4400 
 3 Paula
 Els
35 Jef
 Jeannine
ZTO+1 630
 4 Marc
 Myriam
40 Heidi
 Greet
ZTO-1100 
 5 Rudy
 Guy
32 August
 René
W+2 170
 6 Louis
 Geert
39 Martijn
 Frank
ZTW-1100 
 7 René
 Christel
36 Annie
 Roger
ZTO+1 630
 8 Leo
 Lieve
38 Elzie
 Paul
ZTO+1 630
 9 Pieter
 Marleen
34 Jos
 Walter
ZTO= 600
 10 Monique
 Mie
37 Marc
 Denise
O+1 130
Bordje 5
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Astrid
 Josée
37 Marc
 Denise
ZTW= 120
 2 Inge
 Leen
32 August
 René
ZTW-2100 
 3 Paula
 Els
34 Jos
 Walter
ZTW= 90
 4 Marc
 Myriam
38 Elzie
 Paul
ZTW-2100 
 5 Rudy
 Guy
31 Rob
 Hugo
ZTW+1 120
 6 Louis
 Geert
33 Ann
 Marina
PASN0 
 7 René
 Christel
40 Heidi
 Greet
PASN0 
 8 Leo
 Lieve
36 Annie
 Roger
O= 110
 9 Pieter
 Marleen
39 Martijn
 Frank
ZTW+1 120
 10 Monique
 Mie
35 Jef
 Jeannine
ZTW-150 
Bordje 6
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Astrid
 Josée
37 Marc
 Denise
N+1450 
 2 Inge
 Leen
32 August
 René
ZTZ+2460 
 3 Paula
 Els
34 Jos
 Walter
N-1 50
 4 Marc
 Myriam
38 Elzie
 Paul
ZTZ+1430 
 5 Rudy
 Guy
31 Rob
 Hugo
N+1450 
 6 Louis
 Geert
33 Ann
 Marina
ZTN+1430 
 7 René
 Christel
40 Heidi
 Greet
N=420 
 8 Leo
 Lieve
36 Annie
 Roger
N+1450 
 9 Pieter
 Marleen
39 Martijn
 Frank
N+1450 
 10 Monique
 Mie
35 Jef
 Jeannine
N=420 
Bordje 7
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Astrid
 Josée
37 Marc
 Denise
Z+2130 
 2 Inge
 Leen
32 August
 René
Z+1130 
 3 Paula
 Els
34 Jos
 Walter
O-4400 
 4 Marc
 Myriam
38 Elzie
 Paul
Z+3130 
 5 Rudy
 Guy
31 Rob
 Hugo
Z+2110 
 6 Louis
 Geert
33 Ann
 Marina
Z+3130 
 7 René
 Christel
40 Heidi
 Greet
Z+3130 
 8 Leo
 Lieve
36 Annie
 Roger
ZTZ=600 
 9 Pieter
 Marleen
39 Martijn
 Frank
Z+3130 
 10 Monique
 Mie
35 Jef
 Jeannine
Z+2130 
Bordje 8
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Astrid
 Josée
37 Marc
 Denise
W-3150 
 2 Inge
 Leen
32 August
 René
Z-1 50
 3 Paula
 Els
34 Jos
 Walter
ZTW= 400
 4 Marc
 Myriam
38 Elzie
 Paul
W-3150 
 5 Rudy
 Guy
31 Rob
 Hugo
W-2100 
 6 Louis
 Geert
33 Ann
 Marina
ZTW= 120
 7 René
 Christel
40 Heidi
 Greet
!Z-2 300
 8 Leo
 Lieve
36 Annie
 Roger
!W-1100 
 9 Pieter
 Marleen
39 Martijn
 Frank
ZTO+1 120
 10 Monique
 Mie
35 Jef
 Jeannine
ZTO-150 
Bordje 9
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Astrid
 Josée
36 Annie
 Roger
N+1450 
 2 Inge
 Leen
31 Rob
 Hugo
W+1 130
 3 Paula
 Els
33 Ann
 Marina
N+1450 
 4 Marc
 Myriam
35 Jef
 Jeannine
N+1450 
 5 Rudy
 Guy
39 Martijn
 Frank
N+1450 
 6 Louis
 Geert
32 August
 René
N+1450 
 7 René
 Christel
38 Elzie
 Paul
W= 130
 8 Leo
 Lieve
34 Jos
 Walter
Z+1450 
 9 Pieter
 Marleen
37 Marc
 Denise
Z+1450 
 10 Monique
 Mie
40 Heidi
 Greet
N=450 
Bordje 10
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Astrid
 Josée
36 Annie
 Roger
Z+3200 
 2 Inge
 Leen
31 Rob
 Hugo
Z+2170 
 3 Paula
 Els
33 Ann
 Marina
Z+3200 
 4 Marc
 Myriam
35 Jef
 Jeannine
Z+2170 
 5 Rudy
 Guy
39 Martijn
 Frank
Z+2170 
 6 Louis
 Geert
32 August
 René
Z+2170 
 7 René
 Christel
38 Elzie
 Paul
N+1170 
 8 Leo
 Lieve
34 Jos
 Walter
Z+3200 
 9 Pieter
 Marleen
37 Marc
 Denise
N+1650 
 10 Monique
 Mie
40 Heidi
 Greet
Z+2170 
Bordje 11
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Astrid
 Josée
36 Annie
 Roger
W= 420
 2 Inge
 Leen
31 Rob
 Hugo
W= 110
 3 Paula
 Els
33 Ann
 Marina
ZTO-150 
 4 Marc
 Myriam
35 Jef
 Jeannine
ZTO= 120
 5 Rudy
 Guy
39 Martijn
 Frank
W-2100 
 6 Louis
 Geert
32 August
 René
ZTW-150 
 7 René
 Christel
38 Elzie
 Paul
W-150 
 8 Leo
 Lieve
34 Jos
 Walter
W-150 
 9 Pieter
 Marleen
37 Marc
 Denise
W-150 
 10 Monique
 Mie
40 Heidi
 Greet
W+1 450
Bordje 12
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Astrid
 Josée
36 Annie
 Roger
N+2170 
 2 Inge
 Leen
31 Rob
 Hugo
N=130 
 3 Paula
 Els
33 Ann
 Marina
N+3130 
 4 Marc
 Myriam
35 Jef
 Jeannine
N+1130 
 5 Rudy
 Guy
39 Martijn
 Frank
N+1110 
 6 Louis
 Geert
32 August
 René
ZTN-2 200
 7 René
 Christel
38 Elzie
 Paul
N+1110 
 8 Leo
 Lieve
34 Jos
 Walter
N=90 
 9 Pieter
 Marleen
37 Marc
 Denise
ZTN-1 100
 10 Monique
 Mie
40 Heidi
 Greet
N+1130 
Bordje 13
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Astrid
 Josée
39 Martijn
 Frank
Z+2170 
 2 Inge
 Leen
37 Marc
 Denise
W= 140
 3 Paula
 Els
38 Elzie
 Paul
W-2200 
 4 Marc
 Myriam
34 Jos
 Walter
Z=110 
 5 Rudy
 Guy
36 Annie
 Roger
W-1100 
 6 Louis
 Geert
40 Heidi
 Greet
W+2 140
 7 René
 Christel
33 Ann
 Marina
N-2 200
 8 Leo
 Lieve
32 August
 René
W+2 170
 9 Pieter
 Marleen
35 Jef
 Jeannine
W-1100 
 10 Monique
 Mie
31 Rob
 Hugo
Z=140 
Bordje 14
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Astrid
 Josée
39 Martijn
 Frank
N+3200 
 2 Inge
 Leen
37 Marc
 Denise
N+1450 
 3 Paula
 Els
38 Elzie
 Paul
N=420 
 4 Marc
 Myriam
34 Jos
 Walter
N+4200 
 5 Rudy
 Guy
36 Annie
 Roger
N=420 
 6 Louis
 Geert
40 Heidi
 Greet
N+1450 
 7 René
 Christel
33 Ann
 Marina
N+2170 
 8 Leo
 Lieve
32 August
 René
N+1450 
 9 Pieter
 Marleen
35 Jef
 Jeannine
N+2200 
 10 Monique
 Mie
31 Rob
 Hugo
N+2170 
Bordje 15
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Astrid
 Josée
39 Martijn
 Frank
ZTZ=600 
 2 Inge
 Leen
37 Marc
 Denise
ZTZ-1 100
 3 Paula
 Els
38 Elzie
 Paul
ZTZ+1630 
 4 Marc
 Myriam
34 Jos
 Walter
ZTZ=600 
 5 Rudy
 Guy
36 Annie
 Roger
ZTZ+1150 
 6 Louis
 Geert
40 Heidi
 Greet
N-1 100
 7 René
 Christel
33 Ann
 Marina
N-1 100
 8 Leo
 Lieve
32 August
 René
N-1 100
 9 Pieter
 Marleen
35 Jef
 Jeannine
ZTZ+2660 
 10 Monique
 Mie
31 Rob
 Hugo
ZTZ-1 100
Bordje 16
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Astrid
 Josée
39 Martijn
 Frank
Z-1 50
 2 Inge
 Leen
37 Marc
 Denise
!Z-1 100
 3 Paula
 Els
38 Elzie
 Paul
N=140 
 4 Marc
 Myriam
34 Jos
 Walter
O+2 170
 5 Rudy
 Guy
36 Annie
 Roger
O+1 170
 6 Louis
 Geert
40 Heidi
 Greet
N+1140 
 7 René
 Christel
33 Ann
 Marina
O+1 140
 8 Leo
 Lieve
32 August
 René
!Z-1 100
 9 Pieter
 Marleen
35 Jef
 Jeannine
Z-1 50
 10 Monique
 Mie
31 Rob
 Hugo
Z+1140 
Bordje 17
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
%1 Astrid
 Josée
34 Jos
 Walter
   60 
 2 Inge
 Leen
40 Heidi
 Greet
O+2 200
 3 Paula
 Els
31 Rob
 Hugo
ZTW+1 430
 4 Marc
 Myriam
39 Martijn
 Frank
ZTW+1 430
 5 Rudy
 Guy
35 Jef
 Jeannine
O+3 200
 6 Louis
 Geert
38 Elzie
 Paul
O+3 200
 7 René
 Christel
32 August
 René
O+2 170
 8 Leo
 Lieve
37 Marc
 Denise
O+1 450
 9 Pieter
 Marleen
33 Ann
 Marina
O+2 200
 10 Monique
 Mie
36 Annie
 Roger
O+1 450
Bordje 18
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Astrid
 Josée
34 Jos
 Walter
W-150 
 2 Inge
 Leen
40 Heidi
 Greet
O-3150 
 3 Paula
 Els
31 Rob
 Hugo
ZTW= 120
 4 Marc
 Myriam
39 Martijn
 Frank
ZTW+1 150
 5 Rudy
 Guy
35 Jef
 Jeannine
ZTW-150 
 6 Louis
 Geert
38 Elzie
 Paul
ZTW-150 
 7 René
 Christel
32 August
 René
ZTW= 120
 8 Leo
 Lieve
37 Marc
 Denise
ZTW+1 150
 9 Pieter
 Marleen
33 Ann
 Marina
ZTO= 90
 10 Monique
 Mie
36 Annie
 Roger
ZTW= 120
Bordje 19
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Astrid
 Josée
34 Jos
 Walter
N-2 100
 2 Inge
 Leen
40 Heidi
 Greet
N-1 50
 3 Paula
 Els
31 Rob
 Hugo
N=130 
 4 Marc
 Myriam
39 Martijn
 Frank
O-1100 
 5 Rudy
 Guy
35 Jef
 Jeannine
N+2150 
 6 Louis
 Geert
38 Elzie
 Paul
N-2 100
 7 René
 Christel
32 August
 René
O= 140
 8 Leo
 Lieve
37 Marc
 Denise
N-1 50
 9 Pieter
 Marleen
33 Ann
 Marina
N=130 
 10 Monique
 Mie
36 Annie
 Roger
O= 620
Bordje 20
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Astrid
 Josée
34 Jos
 Walter
O+1 140
 2 Inge
 Leen
40 Heidi
 Greet
O+3 170
 3 Paula
 Els
31 Rob
 Hugo
O+1 110
 4 Marc
 Myriam
39 Martijn
 Frank
O= 620
 5 Rudy
 Guy
35 Jef
 Jeannine
ZTO-1100 
 6 Louis
 Geert
38 Elzie
 Paul
O= 110
 7 René
 Christel
32 August
 René
O+1 110
 8 Leo
 Lieve
37 Marc
 Denise
ZTW+1 630
 9 Pieter
 Marleen
33 Ann
 Marina
O+1 110
 10 Monique
 Mie
36 Annie
 Roger
O+3 170
Bordje 21
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Astrid
 Josée
33 Ann
 Marina
ZTW-3150 
 2 Inge
 Leen
38 Elzie
 Paul
ZTO-150 
 3 Paula
 Els
37 Marc
 Denise
ZTO= 120
 4 Marc
 Myriam
32 August
 René
N=80 
 5 Rudy
 Guy
40 Heidi
 Greet
O+3 130
 6 Louis
 Geert
36 Annie
 Roger
O+1 110
 7 René
 Christel
39 Martijn
 Frank
ZTO-2100 
 8 Leo
 Lieve
35 Jef
 Jeannine
O+1 110
 9 Pieter
 Marleen
31 Rob
 Hugo
ZTO= 400
 10 Monique
 Mie
34 Jos
 Walter
N-1 100
Bordje 22
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Astrid
 Josée
33 Ann
 Marina
Z-2 100
 2 Inge
 Leen
38 Elzie
 Paul
ZTN+1430 
 3 Paula
 Els
37 Marc
 Denise
ZTN=400 
 4 Marc
 Myriam
32 August
 René
ZTN+2460 
 5 Rudy
 Guy
40 Heidi
 Greet
Z-2 100
 6 Louis
 Geert
36 Annie
 Roger
ZTN+2460 
 7 René
 Christel
39 Martijn
 Frank
Z+1130 
 8 Leo
 Lieve
35 Jef
 Jeannine
ZTN-1 50
 9 Pieter
 Marleen
31 Rob
 Hugo
ZTN+2460 
 10 Monique
 Mie
34 Jos
 Walter
ZTN-1 50
Bordje 23
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Astrid
 Josée
33 Ann
 Marina
W= 600
 2 Inge
 Leen
38 Elzie
 Paul
W+1 650
 3 Paula
 Els
37 Marc
 Denise
W+1 650
 4 Marc
 Myriam
32 August
 René
W= 600
 5 Rudy
 Guy
40 Heidi
 Greet
W+1 650
 6 Louis
 Geert
36 Annie
 Roger
W+1 650
 7 René
 Christel
39 Martijn
 Frank
W+2 680
 8 Leo
 Lieve
35 Jef
 Jeannine
W+2 200
 9 Pieter
 Marleen
31 Rob
 Hugo
W+1 650
 10 Monique
 Mie
34 Jos
 Walter
W+1 150
Bordje 24
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Astrid
 Josée
33 Ann
 Marina
W= 110
 2 Inge
 Leen
38 Elzie
 Paul
W-2100 
 3 Paula
 Els
37 Marc
 Denise
!W-2300 
 4 Marc
 Myriam
32 August
 René
W+1 110
 5 Rudy
 Guy
40 Heidi
 Greet
N-2 100
 6 Louis
 Geert
36 Annie
 Roger
W+1 150
 7 René
 Christel
39 Martijn
 Frank
ZTO+2 460
 8 Leo
 Lieve
35 Jef
 Jeannine
W-150 
 9 Pieter
 Marleen
31 Rob
 Hugo
ZTW-2100 
 10 Monique
 Mie
34 Jos
 Walter
W= 110
Bordje 25
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Astrid
 Josée
40 Heidi
 Greet
N-2 100
 2 Inge
 Leen
34 Jos
 Walter
W= 110
 3 Paula
 Els
39 Martijn
 Frank
N-1 50
 4 Marc
 Myriam
31 Rob
 Hugo
ZTW= 120
 5 Rudy
 Guy
38 Elzie
 Paul
W+1 130
 6 Louis
 Geert
35 Jef
 Jeannine
W+1 130
 7 René
 Christel
37 Marc
 Denise
W+1 130
 8 Leo
 Lieve
33 Ann
 Marina
N-1 50
 9 Pieter
 Marleen
36 Annie
 Roger
W+1 130
 10 Monique
 Mie
32 August
 René
W= 130
Bordje 26
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Astrid
 Josée
40 Heidi
 Greet
N-1 100
 2 Inge
 Leen
34 Jos
 Walter
N-1 100
 3 Paula
 Els
39 Martijn
 Frank
W+1 650
 4 Marc
 Myriam
31 Rob
 Hugo
W= 620
 5 Rudy
 Guy
38 Elzie
 Paul
W= 620
 6 Louis
 Geert
35 Jef
 Jeannine
W= 620
 7 René
 Christel
37 Marc
 Denise
W+1 650
 8 Leo
 Lieve
33 Ann
 Marina
!N-2 500
 9 Pieter
 Marleen
36 Annie
 Roger
W+1 170
 10 Monique
 Mie
32 August
 René
O+1 130
Bordje 27
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Astrid
 Josée
40 Heidi
 Greet
ZTZ-1 50
 2 Inge
 Leen
34 Jos
 Walter
ZTZ-2 100
 3 Paula
 Els
39 Martijn
 Frank
ZTZ-1 50
 4 Marc
 Myriam
31 Rob
 Hugo
ZTZ-1 50
 5 Rudy
 Guy
38 Elzie
 Paul
N-2 100
 6 Louis
 Geert
35 Jef
 Jeannine
Z=140 
 7 René
 Christel
37 Marc
 Denise
N+2170 
 8 Leo
 Lieve
33 Ann
 Marina
Z=420 
 9 Pieter
 Marleen
36 Annie
 Roger
ZTZ=400 
 10 Monique
 Mie
32 August
 René
Z=420 
Bordje 28
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Astrid
 Josée
40 Heidi
 Greet
ZTZ+2150 
 2 Inge
 Leen
34 Jos
 Walter
ZTZ=90 
 3 Paula
 Els
39 Martijn
 Frank
ZTZ+1120 
 4 Marc
 Myriam
31 Rob
 Hugo
ZTZ+1120 
 5 Rudy
 Guy
38 Elzie
 Paul
ZTZ-1 100
 6 Louis
 Geert
35 Jef
 Jeannine
N-1 100
 7 René
 Christel
37 Marc
 Denise
Z=110 
 8 Leo
 Lieve
33 Ann
 Marina
ZTZ=120 
 9 Pieter
 Marleen
36 Annie
 Roger
ZTZ=90 
 10 Monique
 Mie
32 August
 René
ZTZ+1120