Ingevoerde briefjes Retiese Bridgeclub Hartenvier - Beginners   02-05-2019
Bordje 1
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Monique
 Mie
31 Paula
 Els
N-1 50
 2 Brigitte
 Rob
33 Stan
 Guido
O-2100 
 3 Lucien
 Olga
35 René
 Christel
N=420 
 4 August
 René
37 Rudy
 Guy
Z+1130 
 5 Annie
 Roger
32 Jacques
 Greta
N-1 50
 6 Francine
 Hugo
34 Jos
 Walter
N-1 50
 7 Louis
 Geert
36 Johan
 Paul
O-150 
 8 Tony
 Hilde
38 Astrid
 Josée
N-2 100
Bordje 2
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Monique
 Mie
31 Paula
 Els
Z+1650 
 2 Brigitte
 Rob
33 Stan
 Guido
ZTZ+4720 
 3 Lucien
 Olga
35 René
 Christel
N+2680 
 4 August
 René
37 Rudy
 Guy
ZTZ+4720 
 5 Annie
 Roger
32 Jacques
 Greta
ZTZ+11470 
 6 Francine
 Hugo
34 Jos
 Walter
Z+3710 
 7 Louis
 Geert
36 Johan
 Paul
Z+3710 
 8 Tony
 Hilde
38 Astrid
 Josée
Z+2680 
Bordje 3
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Monique
 Mie
31 Paula
 Els
ZTZ+2150 
 2 Brigitte
 Rob
33 Stan
 Guido
ZTN=120 
 3 Lucien
 Olga
35 René
 Christel
N=110 
 4 August
 René
37 Rudy
 Guy
Z+2130 
 5 Annie
 Roger
32 Jacques
 Greta
ZTN=120 
 6 Francine
 Hugo
34 Jos
 Walter
ZTO-1100 
 7 Louis
 Geert
36 Johan
 Paul
Z=90 
 8 Tony
 Hilde
38 Astrid
 Josée
ZTN+1150 
Bordje 4
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Monique
 Mie
31 Paula
 Els
Z-2 200
 2 Brigitte
 Rob
33 Stan
 Guido
ZTN+2660 
 3 Lucien
 Olga
35 René
 Christel
ZTN+2660 
 4 August
 René
37 Rudy
 Guy
Z+1110 
 5 Annie
 Roger
32 Jacques
 Greta
ZTN-1 100
 6 Francine
 Hugo
34 Jos
 Walter
ZTN=600 
 7 Louis
 Geert
36 Johan
 Paul
O-1100 
 8 Tony
 Hilde
38 Astrid
 Josée
ZTZ+1150 
Bordje 5
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Monique
 Mie
37 Rudy
 Guy
Z+1140 
 2 Brigitte
 Rob
32 Jacques
 Greta
O-150 
 3 Lucien
 Olga
34 Jos
 Walter
N=140 
 4 August
 René
38 Astrid
 Josée
O-2100 
 5 Annie
 Roger
31 Paula
 Els
N-1 100
 6 Francine
 Hugo
33 Stan
 Guido
O-2100 
 7 Louis
 Geert
35 René
 Christel
N=110 
 8 Tony
 Hilde
36 Johan
 Paul
O+1 140
Bordje 6
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Monique
 Mie
37 Rudy
 Guy
W-1100 
 2 Brigitte
 Rob
32 Jacques
 Greta
W-1100 
 3 Lucien
 Olga
34 Jos
 Walter
N=90 
 4 August
 René
38 Astrid
 Josée
Z=110 
 5 Annie
 Roger
31 Paula
 Els
W= 140
 6 Francine
 Hugo
33 Stan
 Guido
Z-3 150
 7 Louis
 Geert
35 René
 Christel
Z=90 
 8 Tony
 Hilde
36 Johan
 Paul
Z-2 100
Bordje 7
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Monique
 Mie
37 Rudy
 Guy
ZTZ+2660 
 2 Brigitte
 Rob
32 Jacques
 Greta
ZTZ+2660 
 3 Lucien
 Olga
34 Jos
 Walter
Z=110 
 4 August
 René
38 Astrid
 Josée
Z+1130 
 5 Annie
 Roger
31 Paula
 Els
Z=130 
 6 Francine
 Hugo
33 Stan
 Guido
N+1140 
 7 Louis
 Geert
35 René
 Christel
ZTN=600 
 8 Tony
 Hilde
36 Johan
 Paul
N+1130 
Bordje 8
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Monique
 Mie
37 Rudy
 Guy
O+2 480
 2 Brigitte
 Rob
32 Jacques
 Greta
O+2 200
 3 Lucien
 Olga
34 Jos
 Walter
O+3 230
 4 August
 René
38 Astrid
 Josée
O= 420
 5 Annie
 Roger
31 Paula
 Els
O= 420
 6 Francine
 Hugo
33 Stan
 Guido
O+1 450
 7 Louis
 Geert
35 René
 Christel
O= 420
 8 Tony
 Hilde
36 Johan
 Paul
O+1 450
Bordje 9
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Monique
 Mie
36 Johan
 Paul
ZTW-1100 
 2 Brigitte
 Rob
31 Paula
 Els
O+1 170
 3 Lucien
 Olga
33 Stan
 Guido
O= 620
 4 August
 René
35 René
 Christel
W= 600
 5 Annie
 Roger
37 Rudy
 Guy
ZTO-3300 
 6 Francine
 Hugo
32 Jacques
 Greta
W-1100 
 7 Louis
 Geert
38 Astrid
 Josée
W+1 130
 8 Tony
 Hilde
34 Jos
 Walter
O+3 170
Bordje 10
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Monique
 Mie
36 Johan
 Paul
N=110 
 2 Brigitte
 Rob
31 Paula
 Els
O+1 140
 3 Lucien
 Olga
33 Stan
 Guido
O= 140
 4 August
 René
35 René
 Christel
O= 70
 5 Annie
 Roger
37 Rudy
 Guy
N-2 200
 6 Francine
 Hugo
32 Jacques
 Greta
Z-1 100
 7 Louis
 Geert
38 Astrid
 Josée
ZTO-2200 
 8 Tony
 Hilde
34 Jos
 Walter
O= 110
Bordje 11
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Monique
 Mie
36 Johan
 Paul
O+2 170
 2 Brigitte
 Rob
31 Paula
 Els
O+2 170
 3 Lucien
 Olga
33 Stan
 Guido
ZTO-150 
 4 August
 René
35 René
 Christel
Z-1 50
 5 Annie
 Roger
37 Rudy
 Guy
O= 140
 6 Francine
 Hugo
32 Jacques
 Greta
Z-1 50
 7 Louis
 Geert
38 Astrid
 Josée
W-150 
 8 Tony
 Hilde
34 Jos
 Walter
W+1 140
Bordje 12
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Monique
 Mie
36 Johan
 Paul
!Z=790 
 2 Brigitte
 Rob
31 Paula
 Els
W+1 450
 3 Lucien
 Olga
33 Stan
 Guido
W= 420
 4 August
 René
35 René
 Christel
Z+3170 
 5 Annie
 Roger
37 Rudy
 Guy
W= 420
 6 Francine
 Hugo
32 Jacques
 Greta
Z=620 
 7 Louis
 Geert
38 Astrid
 Josée
Z+3200 
 8 Tony
 Hilde
34 Jos
 Walter
Z-1 100
Bordje 13
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Monique
 Mie
35 René
 Christel
N+2680 
 2 Brigitte
 Rob
37 Rudy
 Guy
N+1650 
 3 Lucien
 Olga
38 Astrid
 Josée
N+2680 
 4 August
 René
34 Jos
 Walter
N+2680 
 5 Annie
 Roger
36 Johan
 Paul
N+3230 
 6 Francine
 Hugo
31 Paula
 Els
N=620 
 7 Louis
 Geert
33 Stan
 Guido
N+1650 
 8 Tony
 Hilde
32 Jacques
 Greta
N+1650 
Bordje 14
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Monique
 Mie
35 René
 Christel
W+2 480
 2 Brigitte
 Rob
37 Rudy
 Guy
W+2 480
 3 Lucien
 Olga
38 Astrid
 Josée
W+2 200
 4 August
 René
34 Jos
 Walter
O+2 480
 5 Annie
 Roger
36 Johan
 Paul
W+3 200
 6 Francine
 Hugo
31 Paula
 Els
W+1 450
 7 Louis
 Geert
33 Stan
 Guido
ZTO-150 
 8 Tony
 Hilde
32 Jacques
 Greta
W+1 450
Bordje 15
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Monique
 Mie
35 René
 Christel
Z=110 
 2 Brigitte
 Rob
37 Rudy
 Guy
O= 140
 3 Lucien
 Olga
38 Astrid
 Josée
!O-2300 
 4 August
 René
34 Jos
 Walter
ZTN-2 200
 5 Annie
 Roger
36 Johan
 Paul
O= 140
 6 Francine
 Hugo
31 Paula
 Els
Z-1 100
 7 Louis
 Geert
33 Stan
 Guido
N=620 
 8 Tony
 Hilde
32 Jacques
 Greta
!O-1100 
Bordje 16
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Monique
 Mie
35 René
 Christel
N-2 100
 2 Brigitte
 Rob
37 Rudy
 Guy
N-2 100
 3 Lucien
 Olga
38 Astrid
 Josée
N=420 
 4 August
 René
34 Jos
 Walter
N+1140 
 5 Annie
 Roger
36 Johan
 Paul
N=420 
 6 Francine
 Hugo
31 Paula
 Els
N-1 50
 7 Louis
 Geert
33 Stan
 Guido
N-1 50
 8 Tony
 Hilde
32 Jacques
 Greta
N-2 100
Bordje 17
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Monique
 Mie
34 Jos
 Walter
N-2 100
 2 Brigitte
 Rob
36 Johan
 Paul
Z=420 
 3 Lucien
 Olga
31 Paula
 Els
Z+1450 
 4 August
 René
33 Stan
 Guido
N-1 50
 5 Annie
 Roger
35 René
 Christel
N+4170 
 6 Francine
 Hugo
38 Astrid
 Josée
!O-4800 
 7 Louis
 Geert
32 Jacques
 Greta
N+1130 
 8 Tony
 Hilde
37 Rudy
 Guy
ZTN=400 
Bordje 18
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Monique
 Mie
34 Jos
 Walter
W= 420
 2 Brigitte
 Rob
36 Johan
 Paul
W= 420
 3 Lucien
 Olga
31 Paula
 Els
W= 420
 4 August
 René
33 Stan
 Guido
W= 420
 5 Annie
 Roger
35 René
 Christel
N-1 100
 6 Francine
 Hugo
38 Astrid
 Josée
W= 420
 7 Louis
 Geert
32 Jacques
 Greta
W-150 
 8 Tony
 Hilde
37 Rudy
 Guy
W+1 450
Bordje 19
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Monique
 Mie
34 Jos
 Walter
Z+2150 
 2 Brigitte
 Rob
36 Johan
 Paul
W-2200 
 3 Lucien
 Olga
31 Paula
 Els
ZTZ+1430 
 4 August
 René
33 Stan
 Guido
W-2200 
 5 Annie
 Roger
35 René
 Christel
Z-1 50
 6 Francine
 Hugo
38 Astrid
 Josée
Z=400 
 7 Louis
 Geert
32 Jacques
 Greta
Z+1130 
 8 Tony
 Hilde
37 Rudy
 Guy
ZT!O-51400 
Bordje 20
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Monique
 Mie
34 Jos
 Walter
ZTN-1 100
 2 Brigitte
 Rob
36 Johan
 Paul
ZTW+1 120
 3 Lucien
 Olga
31 Paula
 Els
ZTW= 90
 4 August
 René
33 Stan
 Guido
ZTW+1 120
 5 Annie
 Roger
35 René
 Christel
O-2200 
 6 Francine
 Hugo
38 Astrid
 Josée
O-1100 
 7 Louis
 Geert
32 Jacques
 Greta
O-4400 
 8 Tony
 Hilde
37 Rudy
 Guy
ZTW= 90
Bordje 21
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Monique
 Mie
33 Stan
 Guido
ZTO+3 490
 2 Brigitte
 Rob
38 Astrid
 Josée
ZTO+2 460
 3 Lucien
 Olga
37 Rudy
 Guy
ZTO= 400
 4 August
 René
32 Jacques
 Greta
ZTO+1 430
 5 Annie
 Roger
34 Jos
 Walter
ZTO+3 490
 6 Francine
 Hugo
36 Johan
 Paul
ZTO+2 460
 7 Louis
 Geert
31 Paula
 Els
ZTO+3 490
 8 Tony
 Hilde
35 René
 Christel
ZTO+2 460
Bordje 22
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Monique
 Mie
33 Stan
 Guido
O= 620
 2 Brigitte
 Rob
38 Astrid
 Josée
O+1 650
 3 Lucien
 Olga
37 Rudy
 Guy
ZTO+1 630
 4 August
 René
32 Jacques
 Greta
W-1100 
 5 Annie
 Roger
34 Jos
 Walter
O= 620
 6 Francine
 Hugo
36 Johan
 Paul
O+1 650
 7 Louis
 Geert
31 Paula
 Els
O+1 650
 8 Tony
 Hilde
35 René
 Christel
ZTO= 600
Bordje 23
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Monique
 Mie
33 Stan
 Guido
W+3 170
 2 Brigitte
 Rob
38 Astrid
 Josée
W= 140
 3 Lucien
 Olga
37 Rudy
 Guy
W= 620
 4 August
 René
32 Jacques
 Greta
W-2200 
 5 Annie
 Roger
34 Jos
 Walter
W+1 110
 6 Francine
 Hugo
36 Johan
 Paul
W= 620
 7 Louis
 Geert
31 Paula
 Els
W-1100 
 8 Tony
 Hilde
35 René
 Christel
ZTW-1100 
Bordje 24
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Monique
 Mie
33 Stan
 Guido
W= 420
 2 Brigitte
 Rob
38 Astrid
 Josée
W= 420
 3 Lucien
 Olga
37 Rudy
 Guy
!Z-3 500
 4 August
 René
32 Jacques
 Greta
O-3150 
 5 Annie
 Roger
34 Jos
 Walter
W-150 
 6 Francine
 Hugo
36 Johan
 Paul
W+1 450
 7 Louis
 Geert
31 Paula
 Els
W= 450
 8 Tony
 Hilde
35 René
 Christel
O-2100 
Bordje 25
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Monique
 Mie
32 Jacques
 Greta
W+1 170
 2 Brigitte
 Rob
34 Jos
 Walter
ZTO+1 630
 3 Lucien
 Olga
36 Johan
 Paul
O= 600
 4 August
 René
31 Paula
 Els
W+2 680
 5 Annie
 Roger
38 Astrid
 Josée
W-1100 
 6 Francine
 Hugo
35 René
 Christel
W+3 200
 7 Louis
 Geert
37 Rudy
 Guy
ZTO+1 630
 8 Tony
 Hilde
33 Stan
 Guido
W+1 650
Bordje 26
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Monique
 Mie
32 Jacques
 Greta
N+2680 
 2 Brigitte
 Rob
34 Jos
 Walter
N+2680 
 3 Lucien
 Olga
36 Johan
 Paul
N+3230 
 4 August
 René
31 Paula
 Els
N+1650 
 5 Annie
 Roger
38 Astrid
 Josée
N+2680 
 6 Francine
 Hugo
35 René
 Christel
N+1650 
 7 Louis
 Geert
37 Rudy
 Guy
N+1650 
 8 Tony
 Hilde
33 Stan
 Guido
N+2680 
Bordje 27
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Monique
 Mie
32 Jacques
 Greta
ZTZ-3 150
 2 Brigitte
 Rob
34 Jos
 Walter
ZTZ=400 
 3 Lucien
 Olga
36 Johan
 Paul
ZTN=400 
 4 August
 René
31 Paula
 Els
ZTZ=400 
 5 Annie
 Roger
38 Astrid
 Josée
ZTZ=400 
 6 Francine
 Hugo
35 René
 Christel
ZTZ+1430 
 7 Louis
 Geert
37 Rudy
 Guy
ZTN=400 
 8 Tony
 Hilde
33 Stan
 Guido
ZTZ=400 
Bordje 28
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Monique
 Mie
32 Jacques
 Greta
ZTO+1 430
 2 Brigitte
 Rob
34 Jos
 Walter
ZTW-2100 
 3 Lucien
 Olga
36 Johan
 Paul
ZTO+3 490
 4 August
 René
31 Paula
 Els
ZTW+1 430
 5 Annie
 Roger
38 Astrid
 Josée
ZTW= 400
 6 Francine
 Hugo
35 René
 Christel
O+1 140
 7 Louis
 Geert
37 Rudy
 Guy
O+1 130
 8 Tony
 Hilde
33 Stan
 Guido
ZTO= 400