Ingevoerde briefjes Retiese Bridgeclub Hartenvier - Beginners   03-05-2019
Bordje 1
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Filip
 Julie
31 August
 Hugo
Z=420 
 2 Tony
 Hilde
41 Julien
 Rob
ZTZ-1 50
 3 Louis
 Geert
35 Pieter
 Marleen
Z+1140 
 4 Monique
 Mie
40 Inge
 Leen
ZTZ-1 50
 5 Astrid
 Josée
32 Lucien
 Olga
ZTZ-1 50
 6 Heidi
 Greet
39 Rudy
 Guy
ZTZ-1 50
 7 Rist
 Christel
42 Martijn
 Frank
Z+1140 
 8 Paul
 Marjo
38 Johan
 Stan
ZTZ-1 50
 9 Jef
 Jeannine
34 Linda
 Constant
Z+3170 
 10 Annie
 Roger
37 Jos
 Walter
Z+1170 
 11 Leo
 Lieve
33 Ann
 Marina
ZTZ-1 50
Bordje 2
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Filip
 Julie
31 August
 Hugo
N+2130 
 2 Tony
 Hilde
41 Julien
 Rob
W-2100 
 3 Louis
 Geert
35 Pieter
 Marleen
ZTN-1 100
 4 Monique
 Mie
40 Inge
 Leen
N+3170 
 5 Astrid
 Josée
32 Lucien
 Olga
N=130 
 6 Heidi
 Greet
39 Rudy
 Guy
N+1150 
 7 Rist
 Christel
42 Martijn
 Frank
ZTN=120 
 8 Paul
 Marjo
38 Johan
 Stan
N+1150 
 9 Jef
 Jeannine
34 Linda
 Constant
Z-1 100
 10 Annie
 Roger
37 Jos
 Walter
N-2 200
 11 Leo
 Lieve
33 Ann
 Marina
N+2150 
Bordje 3
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Filip
 Julie
31 August
 Hugo
Z-1 50
 2 Tony
 Hilde
41 Julien
 Rob
Z=140 
 3 Louis
 Geert
35 Pieter
 Marleen
W-1100 
 4 Monique
 Mie
40 Inge
 Leen
W= 130
 5 Astrid
 Josée
32 Lucien
 Olga
O-3300 
 6 Heidi
 Greet
39 Rudy
 Guy
W+1 110
 7 Rist
 Christel
42 Martijn
 Frank
W+1 110
 8 Paul
 Marjo
38 Johan
 Stan
W+2 150
 9 Jef
 Jeannine
34 Linda
 Constant
W= 110
 10 Annie
 Roger
37 Jos
 Walter
Z+1140 
 11 Leo
 Lieve
33 Ann
 Marina
Z-1 50
Bordje 4
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Filip
 Julie
31 August
 Hugo
ZTN+1150 
 2 Tony
 Hilde
41 Julien
 Rob
ZTN-2 200
 3 Louis
 Geert
35 Pieter
 Marleen
ZTN+1150 
 4 Monique
 Mie
40 Inge
 Leen
ZTN=120 
 5 Astrid
 Josée
32 Lucien
 Olga
W-3300 
 6 Heidi
 Greet
39 Rudy
 Guy
W-3300 
 7 Rist
 Christel
42 Martijn
 Frank
ZTN-2 200
 8 Paul
 Marjo
38 Johan
 Stan
W-3300 
 9 Jef
 Jeannine
34 Linda
 Constant
ZTN=120 
 10 Annie
 Roger
37 Jos
 Walter
W-2200 
 11 Leo
 Lieve
33 Ann
 Marina
ZT!O-41100 
Bordje 5
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Filip
 Julie
37 Jos
 Walter
W= 140
 2 Tony
 Hilde
32 Lucien
 Olga
O= 110
 3 Louis
 Geert
42 Martijn
 Frank
W= 110
 4 Monique
 Mie
38 Johan
 Stan
O= 130
 5 Astrid
 Josée
41 Julien
 Rob
W-2100 
 6 Heidi
 Greet
33 Ann
 Marina
O-150 
 7 Rist
 Christel
40 Inge
 Leen
Z=140 
 8 Paul
 Marjo
36 Marc
 Denise
W= 420
 9 Jef
 Jeannine
39 Rudy
 Guy
N=130 
 10 Annie
 Roger
35 Pieter
 Marleen
W+2 170
 11 Leo
 Lieve
31 August
 Hugo
W= 420
Bordje 6
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Filip
 Julie
37 Jos
 Walter
ZTW+1 630
 2 Tony
 Hilde
32 Lucien
 Olga
ZTW+2 660
 3 Louis
 Geert
42 Martijn
 Frank
N-3 150
 4 Monique
 Mie
38 Johan
 Stan
ZTW-1100 
 5 Astrid
 Josée
41 Julien
 Rob
O+2 150
 6 Heidi
 Greet
33 Ann
 Marina
O+1 150
 7 Rist
 Christel
40 Inge
 Leen
ZTW+1 630
 8 Paul
 Marjo
36 Marc
 Denise
ZTW+1 630
 9 Jef
 Jeannine
39 Rudy
 Guy
O+2 150
 10 Annie
 Roger
35 Pieter
 Marleen
O+3 170
 11 Leo
 Lieve
31 August
 Hugo
ZTW= 600
Bordje 7
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Filip
 Julie
37 Jos
 Walter
ZTN+3690 
 2 Tony
 Hilde
32 Lucien
 Olga
N+1620 
 3 Louis
 Geert
42 Martijn
 Frank
N+2150 
 4 Monique
 Mie
38 Johan
 Stan
N+3170 
 5 Astrid
 Josée
41 Julien
 Rob
N+3170 
 6 Heidi
 Greet
33 Ann
 Marina
ZTN+4720 
 7 Rist
 Christel
40 Inge
 Leen
ZTN+4240 
 8 Paul
 Marjo
36 Marc
 Denise
N+3170 
 9 Jef
 Jeannine
39 Rudy
 Guy
ZTZ+2660 
 10 Annie
 Roger
35 Pieter
 Marleen
N+5190 
 11 Leo
 Lieve
31 August
 Hugo
N=600 
Bordje 8
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Filip
 Julie
37 Jos
 Walter
Z-3 150
 2 Tony
 Hilde
32 Lucien
 Olga
ZTN+1150 
 3 Louis
 Geert
42 Martijn
 Frank
O-150 
 4 Monique
 Mie
38 Johan
 Stan
O-150 
 5 Astrid
 Josée
41 Julien
 Rob
ZTO-2100 
 6 Heidi
 Greet
33 Ann
 Marina
O-150 
 7 Rist
 Christel
40 Inge
 Leen
ZTN=120 
 8 Paul
 Marjo
36 Marc
 Denise
ZTN-1 50
 9 Jef
 Jeannine
39 Rudy
 Guy
ZTN+3210 
 10 Annie
 Roger
35 Pieter
 Marleen
O+1 140
 11 Leo
 Lieve
31 August
 Hugo
O-2100 
Bordje 9
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Filip
 Julie
41 Julien
 Rob
ZTZ=120 
 2 Tony
 Hilde
31 August
 Hugo
ZTZ+1150 
 3 Louis
 Geert
33 Ann
 Marina
Z-1 50
 4 Monique
 Mie
35 Pieter
 Marleen
Z=140 
 5 Astrid
 Josée
39 Rudy
 Guy
ZTZ-1 50
 6 Heidi
 Greet
42 Martijn
 Frank
ZTZ+2180 
 7 Rist
 Christel
38 Johan
 Stan
N-2 100
 8 Paul
 Marjo
34 Linda
 Constant
ZTZ=120 
 9 Jef
 Jeannine
37 Jos
 Walter
Z=420 
 10 Annie
 Roger
40 Inge
 Leen
ZTZ-1 50
 11 Leo
 Lieve
36 Marc
 Denise
Z-1 50
Bordje 10
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Filip
 Julie
41 Julien
 Rob
Z=110 
 2 Tony
 Hilde
31 August
 Hugo
Z-1 100
 3 Louis
 Geert
33 Ann
 Marina
W= 110
 4 Monique
 Mie
35 Pieter
 Marleen
N-3 300
 5 Astrid
 Josée
39 Rudy
 Guy
W= 110
 6 Heidi
 Greet
42 Martijn
 Frank
W= 140
 7 Rist
 Christel
38 Johan
 Stan
W+2 140
 8 Paul
 Marjo
34 Linda
 Constant
N-2 200
 9 Jef
 Jeannine
37 Jos
 Walter
O= 110
 10 Annie
 Roger
40 Inge
 Leen
N=90 
 11 Leo
 Lieve
36 Marc
 Denise
N+1130 
Bordje 11
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Filip
 Julie
41 Julien
 Rob
ZTN=120 
 2 Tony
 Hilde
31 August
 Hugo
ZTN-1 50
 3 Louis
 Geert
33 Ann
 Marina
ZTN=400 
 4 Monique
 Mie
35 Pieter
 Marleen
ZTN+1120 
 5 Astrid
 Josée
39 Rudy
 Guy
ZTN=120 
 6 Heidi
 Greet
42 Martijn
 Frank
ZTN-1 50
 7 Rist
 Christel
38 Johan
 Stan
ZTN=120 
 8 Paul
 Marjo
34 Linda
 Constant
ZTN+1120 
 9 Jef
 Jeannine
37 Jos
 Walter
N-1 50
 10 Annie
 Roger
40 Inge
 Leen
ZTN=120 
 11 Leo
 Lieve
36 Marc
 Denise
N=110 
Bordje 12
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Filip
 Julie
41 Julien
 Rob
W-150 
 2 Tony
 Hilde
31 August
 Hugo
O= 420
 3 Louis
 Geert
33 Ann
 Marina
W= 420
 4 Monique
 Mie
35 Pieter
 Marleen
W= 420
 5 Astrid
 Josée
39 Rudy
 Guy
W+2 170
 6 Heidi
 Greet
42 Martijn
 Frank
W+1 450
 7 Rist
 Christel
38 Johan
 Stan
W+1 450
 8 Paul
 Marjo
34 Linda
 Constant
W+2 480
 9 Jef
 Jeannine
37 Jos
 Walter
W= 420
 10 Annie
 Roger
40 Inge
 Leen
W= 420
 11 Leo
 Lieve
36 Marc
 Denise
W+1 450
Bordje 13
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Filip
 Julie
39 Rudy
 Guy
ZTO-1100 
 2 Tony
 Hilde
42 Martijn
 Frank
W+2 680
 3 Louis
 Geert
38 Johan
 Stan
W-1100 
 4 Monique
 Mie
34 Linda
 Constant
W+1 650
 5 Astrid
 Josée
36 Marc
 Denise
ZTW+3 690
 6 Heidi
 Greet
40 Inge
 Leen
W-1100 
 7 Rist
 Christel
33 Ann
 Marina
O-2200 
 8 Paul
 Marjo
32 Lucien
 Olga
W+1 680
 9 Jef
 Jeannine
35 Pieter
 Marleen
W+2 680
 10 Annie
 Roger
31 August
 Hugo
W= 620
 11 Leo
 Lieve
41 Julien
 Rob
W+3 230
Bordje 14
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Filip
 Julie
39 Rudy
 Guy
ZTW+1 430
 2 Tony
 Hilde
42 Martijn
 Frank
W= 420
 3 Louis
 Geert
38 Johan
 Stan
W= 420
 4 Monique
 Mie
34 Linda
 Constant
W= 420
 5 Astrid
 Josée
36 Marc
 Denise
W+1 450
 6 Heidi
 Greet
40 Inge
 Leen
W+1 450
 7 Rist
 Christel
33 Ann
 Marina
W= 420
 8 Paul
 Marjo
32 Lucien
 Olga
W-150 
 9 Jef
 Jeannine
35 Pieter
 Marleen
W= 420
 10 Annie
 Roger
31 August
 Hugo
W= 420
 11 Leo
 Lieve
41 Julien
 Rob
W= 420
Bordje 15
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Filip
 Julie
39 Rudy
 Guy
W-2100 
 2 Tony
 Hilde
42 Martijn
 Frank
ZTW-150 
 3 Louis
 Geert
38 Johan
 Stan
W= 110
 4 Monique
 Mie
34 Linda
 Constant
ZTW-2100 
 5 Astrid
 Josée
36 Marc
 Denise
O-150 
 6 Heidi
 Greet
40 Inge
 Leen
ZTO+3 180
 7 Rist
 Christel
33 Ann
 Marina
O-150 
 8 Paul
 Marjo
32 Lucien
 Olga
ZTO-150 
 9 Jef
 Jeannine
35 Pieter
 Marleen
ZTO+1 120
 10 Annie
 Roger
31 August
 Hugo
ZTW-4200 
 11 Leo
 Lieve
41 Julien
 Rob
!Z-1 200
Bordje 16
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Filip
 Julie
39 Rudy
 Guy
N=400 
 2 Tony
 Hilde
42 Martijn
 Frank
ZTN+1430 
 3 Louis
 Geert
38 Johan
 Stan
N=400 
 4 Monique
 Mie
34 Linda
 Constant
Z+4170 
 5 Astrid
 Josée
36 Marc
 Denise
N=400 
 6 Heidi
 Greet
40 Inge
 Leen
Z=110 
 7 Rist
 Christel
33 Ann
 Marina
N+2150 
 8 Paul
 Marjo
32 Lucien
 Olga
!N+3770 
 9 Jef
 Jeannine
35 Pieter
 Marleen
N=400 
 10 Annie
 Roger
31 August
 Hugo
N+2150 
 11 Leo
 Lieve
41 Julien
 Rob
Z-2 100
Bordje 17
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Filip
 Julie
34 Linda
 Constant
W-150 
 2 Tony
 Hilde
40 Inge
 Leen
W-150 
 3 Louis
 Geert
31 August
 Hugo
O= 130
 4 Monique
 Mie
39 Rudy
 Guy
ZTW+1 430
 5 Astrid
 Josée
35 Pieter
 Marleen
ZTO= 400
 6 Heidi
 Greet
38 Johan
 Stan
ZTW+2 460
 7 Rist
 Christel
41 Julien
 Rob
ZTW+1 430
 8 Paul
 Marjo
37 Jos
 Walter
O+1 150
 9 Jef
 Jeannine
33 Ann
 Marina
ZTO= 400
 10 Annie
 Roger
36 Marc
 Denise
O= 110
 11 Leo
 Lieve
32 Lucien
 Olga
O+1 150
Bordje 18
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Filip
 Julie
34 Linda
 Constant
Z+1170 
 2 Tony
 Hilde
40 Inge
 Leen
Z=140 
 3 Louis
 Geert
31 August
 Hugo
N+2170 
 4 Monique
 Mie
39 Rudy
 Guy
Z-1 100
 5 Astrid
 Josée
35 Pieter
 Marleen
Z=620 
 6 Heidi
 Greet
38 Johan
 Stan
Z+1140 
 7 Rist
 Christel
41 Julien
 Rob
Z-1 100
 8 Paul
 Marjo
37 Jos
 Walter
Z+3200 
 9 Jef
 Jeannine
33 Ann
 Marina
Z+1140 
 10 Annie
 Roger
36 Marc
 Denise
Z+2170 
 11 Leo
 Lieve
32 Lucien
 Olga
Z-1 100
Bordje 19
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Filip
 Julie
34 Linda
 Constant
N+1140 
 2 Tony
 Hilde
40 Inge
 Leen
N+1140 
 3 Louis
 Geert
31 August
 Hugo
N-1 50
 4 Monique
 Mie
39 Rudy
 Guy
N=420 
 5 Astrid
 Josée
35 Pieter
 Marleen
N-1 50
 6 Heidi
 Greet
38 Johan
 Stan
N-2 100
 7 Rist
 Christel
41 Julien
 Rob
W= 90
 8 Paul
 Marjo
37 Jos
 Walter
W= 90
 9 Jef
 Jeannine
33 Ann
 Marina
N-1 50
 10 Annie
 Roger
36 Marc
 Denise
N+1140 
 11 Leo
 Lieve
32 Lucien
 Olga
N=140 
Bordje 20
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Filip
 Julie
34 Linda
 Constant
ZTZ-3 300
 2 Tony
 Hilde
40 Inge
 Leen
ZTW-4400 
 3 Louis
 Geert
31 August
 Hugo
O+2 200
 4 Monique
 Mie
39 Rudy
 Guy
O+1 140
 5 Astrid
 Josée
35 Pieter
 Marleen
ZTZ-2 200
 6 Heidi
 Greet
38 Johan
 Stan
W-1100 
 7 Rist
 Christel
41 Julien
 Rob
W= 110
 8 Paul
 Marjo
37 Jos
 Walter
O= 110
 9 Jef
 Jeannine
33 Ann
 Marina
O+2 140
 10 Annie
 Roger
36 Marc
 Denise
O= 110
 11 Leo
 Lieve
32 Lucien
 Olga
O= 110
Bordje 21
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Filip
 Julie
42 Martijn
 Frank
Z-1 100
 2 Tony
 Hilde
38 Johan
 Stan
ZTN+2660 
 3 Louis
 Geert
41 Julien
 Rob
ZTN+1630 
 4 Monique
 Mie
32 Lucien
 Olga
ZTN-3 300
 5 Astrid
 Josée
40 Inge
 Leen
ZTN+2660 
 6 Heidi
 Greet
36 Marc
 Denise
ZTN+3690 
 7 Rist
 Christel
39 Rudy
 Guy
N+1650 
 8 Paul
 Marjo
35 Pieter
 Marleen
ZTN+2660 
 9 Jef
 Jeannine
31 August
 Hugo
ZTN-1 100
 10 Annie
 Roger
34 Linda
 Constant
N+1650 
 11 Leo
 Lieve
37 Jos
 Walter
N=620 
Bordje 22
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Filip
 Julie
42 Martijn
 Frank
!N=530 
 2 Tony
 Hilde
38 Johan
 Stan
ZTW= 90
 3 Louis
 Geert
41 Julien
 Rob
W= 110
 4 Monique
 Mie
32 Lucien
 Olga
ZTO-1100 
 5 Astrid
 Josée
40 Inge
 Leen
W= 110
 6 Heidi
 Greet
36 Marc
 Denise
W= 130
 7 Rist
 Christel
39 Rudy
 Guy
W+2 150
 8 Paul
 Marjo
35 Pieter
 Marleen
W= 110
 9 Jef
 Jeannine
31 August
 Hugo
O+1 130
 10 Annie
 Roger
34 Linda
 Constant
ZTW-1100 
 11 Leo
 Lieve
37 Jos
 Walter
N=140 
Bordje 23
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Filip
 Julie
42 Martijn
 Frank
Z=650 
 2 Tony
 Hilde
38 Johan
 Stan
Z=620 
 3 Louis
 Geert
41 Julien
 Rob
!N-4 1100
 4 Monique
 Mie
32 Lucien
 Olga
!N-3 800
 5 Astrid
 Josée
40 Inge
 Leen
Z+2680 
 6 Heidi
 Greet
36 Marc
 Denise
Z+2680 
 7 Rist
 Christel
39 Rudy
 Guy
Z+1650 
 8 Paul
 Marjo
35 Pieter
 Marleen
N-2 200
 9 Jef
 Jeannine
31 August
 Hugo
Z=620 
 10 Annie
 Roger
34 Linda
 Constant
Z+1650 
 11 Leo
 Lieve
37 Jos
 Walter
Z=620 
Bordje 24
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Filip
 Julie
42 Martijn
 Frank
Z=920 
 2 Tony
 Hilde
38 Johan
 Stan
ZTZ+2460 
 3 Louis
 Geert
41 Julien
 Rob
ZTN+3490 
 4 Monique
 Mie
32 Lucien
 Olga
ZTZ+1460 
 5 Astrid
 Josée
40 Inge
 Leen
ZTZ+2460 
 6 Heidi
 Greet
36 Marc
 Denise
ZTZ+3490 
 7 Rist
 Christel
39 Rudy
 Guy
ZTZ+2460 
 8 Paul
 Marjo
35 Pieter
 Marleen
Z=920 
 9 Jef
 Jeannine
31 August
 Hugo
ZTZ+3490 
 10 Annie
 Roger
34 Linda
 Constant
ZTN+4520 
 11 Leo
 Lieve
37 Jos
 Walter
ZTN+3490 
Bordje 25
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Filip
 Julie
40 Inge
 Leen
Z+1450 
 2 Tony
 Hilde
34 Linda
 Constant
ZTZ+1430 
 3 Louis
 Geert
39 Rudy
 Guy
Z=420 
 4 Monique
 Mie
42 Martijn
 Frank
ZTZ+2460 
 5 Astrid
 Josée
38 Johan
 Stan
Z-1 50
 6 Heidi
 Greet
41 Julien
 Rob
Z+1450 
 7 Rist
 Christel
37 Jos
 Walter
ZTZ+2180 
 8 Paul
 Marjo
33 Ann
 Marina
Z=420 
 9 Jef
 Jeannine
36 Marc
 Denise
Z=420 
 10 Annie
 Roger
32 Lucien
 Olga
Z=420 
 11 Leo
 Lieve
35 Pieter
 Marleen
ZTZ+1430 
Bordje 26
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Filip
 Julie
40 Inge
 Leen
ZTZ=600 
 2 Tony
 Hilde
34 Linda
 Constant
ZTZ=600 
 3 Louis
 Geert
39 Rudy
 Guy
ZTN+1630 
 4 Monique
 Mie
42 Martijn
 Frank
ZTZ+1630 
 5 Astrid
 Josée
38 Johan
 Stan
ZTN-1 100
 6 Heidi
 Greet
41 Julien
 Rob
N-4 400
 7 Rist
 Christel
37 Jos
 Walter
ZTZ-1 100
 8 Paul
 Marjo
33 Ann
 Marina
N-1 100
 9 Jef
 Jeannine
36 Marc
 Denise
N+1140 
 10 Annie
 Roger
32 Lucien
 Olga
N-1 100
 11 Leo
 Lieve
35 Pieter
 Marleen
ZTZ-2 200
Bordje 27
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Filip
 Julie
40 Inge
 Leen
Z-2 100
 2 Tony
 Hilde
34 Linda
 Constant
Z+2170 
 3 Louis
 Geert
39 Rudy
 Guy
Z=140 
 4 Monique
 Mie
42 Martijn
 Frank
Z=140 
 5 Astrid
 Josée
38 Johan
 Stan
Z=110 
 6 Heidi
 Greet
41 Julien
 Rob
Z+1140 
 7 Rist
 Christel
37 Jos
 Walter
Z-1 50
 8 Paul
 Marjo
33 Ann
 Marina
ZTZ+2150 
 9 Jef
 Jeannine
36 Marc
 Denise
Z-2 100
 10 Annie
 Roger
32 Lucien
 Olga
Z-2 100
 11 Leo
 Lieve
35 Pieter
 Marleen
Z+1140 
Bordje 28
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Filip
 Julie
40 Inge
 Leen
Z-1 100
 2 Tony
 Hilde
34 Linda
 Constant
Z=1430 
 3 Louis
 Geert
39 Rudy
 Guy
Z+1650 
 4 Monique
 Mie
42 Martijn
 Frank
Z=1430 
 5 Astrid
 Josée
38 Johan
 Stan
Z=1430 
 6 Heidi
 Greet
41 Julien
 Rob
Z=1430 
 7 Rist
 Christel
37 Jos
 Walter
ZTZ+2660 
 8 Paul
 Marjo
33 Ann
 Marina
N+1650 
 9 Jef
 Jeannine
36 Marc
 Denise
N+2200 
 10 Annie
 Roger
32 Lucien
 Olga
N+2680 
 11 Leo
 Lieve
35 Pieter
 Marleen
ZTZ+2660