Ingevoerde briefjes Retiese Bridgeclub Hartenvier - Beginners   01-07-2020
Bordje 1
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Hilde
 Frank
31 Hermine
 Geert
N+1450 
 2 August
 René
41 Pieter
 Marleen
ZTZ-1 50
 3 Ann
 Marina
35 Jef
 Josée
N-1 50
 4 Hilde
 Ludo
40 Paula
 Els
ZTZ=400 
 5 Rudy
 Guy
32 Jos
 Walter
N-2 100
 6 Tony
 Martijn
39 Jacques
 Greta
N+1450 
 7 Paul
 Marjo
36 Stan
 Guido
N-1 50
 8 Elzie
 Paul
38 Inge
 Louis
N+1450 
 9 Rob
 Hugo
34 Annie
 Roger
ZTZ+2460 
 10 Monique
 Mie
37 Leo
 Lieve
N=420 
 11 Linda
 Constant
33 Heidi
 Greet
N-2 100
Bordje 2
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Hilde
 Frank
31 Hermine
 Geert
N=650 
 2 August
 René
41 Pieter
 Marleen
Z=620 
 3 Ann
 Marina
35 Jef
 Josée
N+1650 
 4 Hilde
 Ludo
40 Paula
 Els
N+1650 
 5 Rudy
 Guy
32 Jos
 Walter
N+1650 
 6 Tony
 Martijn
39 Jacques
 Greta
N=620 
 7 Paul
 Marjo
36 Stan
 Guido
Z+2200 
 8 Elzie
 Paul
38 Inge
 Louis
N+2200 
 9 Rob
 Hugo
34 Annie
 Roger
N=620 
 10 Monique
 Mie
37 Leo
 Lieve
!Z-2 500
 11 Linda
 Constant
33 Heidi
 Greet
N=620 
Bordje 3
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Hilde
 Frank
31 Hermine
 Geert
!N-2 300
 2 August
 René
41 Pieter
 Marleen
O+2 200
 3 Ann
 Marina
35 Jef
 Josée
O+2 200
 4 Hilde
 Ludo
40 Paula
 Els
O= 620
 5 Rudy
 Guy
32 Jos
 Walter
N-1 50
 6 Tony
 Martijn
39 Jacques
 Greta
N-1 50
 7 Paul
 Marjo
36 Stan
 Guido
O+1 170
 8 Elzie
 Paul
38 Inge
 Louis
N-1 50
 9 Rob
 Hugo
34 Annie
 Roger
N+1130 
 10 Monique
 Mie
37 Leo
 Lieve
!O-1200 
 11 Linda
 Constant
33 Heidi
 Greet
O+1 650
Bordje 4
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Hilde
 Frank
31 Hermine
 Geert
N=140 
 2 August
 René
41 Pieter
 Marleen
Z-1 100
 3 Ann
 Marina
35 Jef
 Josée
O= 90
 4 Hilde
 Ludo
40 Paula
 Els
Z-1 100
 5 Rudy
 Guy
32 Jos
 Walter
N+1110 
 6 Tony
 Martijn
39 Jacques
 Greta
ZTZ=600 
 7 Paul
 Marjo
36 Stan
 Guido
!N-1 200
 8 Elzie
 Paul
38 Inge
 Louis
Z+1140 
 9 Rob
 Hugo
34 Annie
 Roger
Z-1 100
 10 Monique
 Mie
37 Leo
 Lieve
ZTZ+3180 
 11 Linda
 Constant
33 Heidi
 Greet
Z-2 200
Bordje 5
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Hilde
 Frank
37 Leo
 Lieve
ZTO-2100 
 2 August
 René
32 Jos
 Walter
ZTO+4 210
 3 Ann
 Marina
34 Annie
 Roger
ZTO+2 150
 4 Hilde
 Ludo
38 Inge
 Louis
ZTO+2 150
 5 Rudy
 Guy
41 Pieter
 Marleen
ZTO+1 120
 6 Tony
 Martijn
33 Heidi
 Greet
ZTO+1 120
 7 Paul
 Marjo
40 Paula
 Els
N-1 100
 8 Elzie
 Paul
36 Stan
 Guido
ZTO+1 120
 9 Rob
 Hugo
39 Jacques
 Greta
Z=110 
 10 Monique
 Mie
35 Jef
 Josée
N+1140 
 11 Linda
 Constant
31 Hermine
 Geert
ZTO+2 150
Bordje 6
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Hilde
 Frank
37 Leo
 Lieve
W+2 130
 2 August
 René
32 Jos
 Walter
W+1 130
 3 Ann
 Marina
34 Annie
 Roger
W+2 130
 4 Hilde
 Ludo
38 Inge
 Louis
W+1 110
 5 Rudy
 Guy
41 Pieter
 Marleen
W+1 130
 6 Tony
 Martijn
33 Heidi
 Greet
W+2 130
 7 Paul
 Marjo
40 Paula
 Els
W+2 130
 8 Elzie
 Paul
36 Stan
 Guido
W+1 110
 9 Rob
 Hugo
39 Jacques
 Greta
W+2 130
 10 Monique
 Mie
35 Jef
 Josée
W+1 110
 11 Linda
 Constant
31 Hermine
 Geert
W+2 130
Bordje 7
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Hilde
 Frank
37 Leo
 Lieve
Z-2 200
 2 August
 René
32 Jos
 Walter
ZTZ=120 
 3 Ann
 Marina
34 Annie
 Roger
W-2200 
 4 Hilde
 Ludo
38 Inge
 Louis
W-1100 
 5 Rudy
 Guy
41 Pieter
 Marleen
N-1 100
 6 Tony
 Martijn
33 Heidi
 Greet
Z-1 100
 7 Paul
 Marjo
40 Paula
 Els
Z+2140 
 8 Elzie
 Paul
36 Stan
 Guido
Z-1 100
 9 Rob
 Hugo
39 Jacques
 Greta
ZTN=120 
 10 Monique
 Mie
35 Jef
 Josée
ZTZ-1 100
 11 Linda
 Constant
31 Hermine
 Geert
PASN0 
Bordje 8
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Hilde
 Frank
37 Leo
 Lieve
W= 80
 2 August
 René
32 Jos
 Walter
N-2 100
 3 Ann
 Marina
34 Annie
 Roger
Z-1 50
 4 Hilde
 Ludo
38 Inge
 Louis
ZTO-3150 
 5 Rudy
 Guy
41 Pieter
 Marleen
ZTW+1 120
 6 Tony
 Martijn
33 Heidi
 Greet
ZTO-150 
 7 Paul
 Marjo
40 Paula
 Els
W-150 
 8 Elzie
 Paul
36 Stan
 Guido
ZTW= 90
 9 Rob
 Hugo
39 Jacques
 Greta
N+2130 
 10 Monique
 Mie
35 Jef
 Josée
ZTO-2100 
 11 Linda
 Constant
31 Hermine
 Geert
O= 140
Bordje 9
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Hilde
 Frank
41 Pieter
 Marleen
PASN0 
 2 August
 René
31 Hermine
 Geert
ZTW= 90
 3 Ann
 Marina
33 Heidi
 Greet
NGN0 
 4 Hilde
 Ludo
35 Jef
 Josée
Z-3 150
 5 Rudy
 Guy
39 Jacques
 Greta
O-3300 
 6 Tony
 Martijn
32 Jos
 Walter
PASN0 
 7 Paul
 Marjo
38 Inge
 Louis
PASN0 
 8 Elzie
 Paul
34 Annie
 Roger
PASN0 
 9 Rob
 Hugo
37 Leo
 Lieve
PASN0 
 10 Monique
 Mie
40 Paula
 Els
ZTO-1100 
 11 Linda
 Constant
36 Stan
 Guido
PASN0 
Bordje 10
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Hilde
 Frank
41 Pieter
 Marleen
ZTW-1100 
 2 August
 René
31 Hermine
 Geert
W-1100 
 3 Ann
 Marina
33 Heidi
 Greet
O+3 170
 4 Hilde
 Ludo
35 Jef
 Josée
ZTO= 600
 5 Rudy
 Guy
39 Jacques
 Greta
O= 600
 6 Tony
 Martijn
32 Jos
 Walter
O+3 150
 7 Paul
 Marjo
38 Inge
 Louis
O+3 170
 8 Elzie
 Paul
34 Annie
 Roger
ZTW+1 150
 9 Rob
 Hugo
37 Leo
 Lieve
ZTO+1 120
 10 Monique
 Mie
40 Paula
 Els
O+2 150
 11 Linda
 Constant
36 Stan
 Guido
ZTW= 120
Bordje 11
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Hilde
 Frank
41 Pieter
 Marleen
ZTZ+3490 
 2 August
 René
31 Hermine
 Geert
ZTZ+3490 
 3 Ann
 Marina
33 Heidi
 Greet
Z+3190 
 4 Hilde
 Ludo
35 Jef
 Josée
ZTN=460 
 5 Rudy
 Guy
39 Jacques
 Greta
ZTZ+3490 
 6 Tony
 Martijn
32 Jos
 Walter
ZTZ+1430 
 7 Paul
 Marjo
38 Inge
 Louis
ZTZ+4520 
 8 Elzie
 Paul
34 Annie
 Roger
ZTZ+3490 
 9 Rob
 Hugo
37 Leo
 Lieve
ZTN+2460 
 10 Monique
 Mie
40 Paula
 Els
Z+4190 
 11 Linda
 Constant
36 Stan
 Guido
Z+2150 
Bordje 12
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Hilde
 Frank
41 Pieter
 Marleen
ZTN+1630 
 2 August
 René
31 Hermine
 Geert
ZTN=600 
 3 Ann
 Marina
33 Heidi
 Greet
Z+2130 
 4 Hilde
 Ludo
35 Jef
 Josée
ZTN+2660 
 5 Rudy
 Guy
39 Jacques
 Greta
N-2 200
 6 Tony
 Martijn
32 Jos
 Walter
ZTN+2660 
 7 Paul
 Marjo
38 Inge
 Louis
ZTN+2660 
 8 Elzie
 Paul
34 Annie
 Roger
ZTN+2660 
 9 Rob
 Hugo
37 Leo
 Lieve
N-1 100
 10 Monique
 Mie
40 Paula
 Els
ZTN=600 
 11 Linda
 Constant
36 Stan
 Guido
ZTZ+3690 
Bordje 13
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Hilde
 Frank
39 Jacques
 Greta
O-1100 
 2 August
 René
37 Leo
 Lieve
ZTO-1100 
 3 Ann
 Marina
38 Inge
 Louis
ZTO= 120
 4 Hilde
 Ludo
34 Annie
 Roger
ZTO-2200 
 5 Rudy
 Guy
36 Stan
 Guido
ZTO= 600
 6 Tony
 Martijn
40 Paula
 Els
W+1 130
 7 Paul
 Marjo
33 Heidi
 Greet
ZTO-1100 
 8 Elzie
 Paul
32 Jos
 Walter
ZTO-1100 
 9 Rob
 Hugo
35 Jef
 Josée
N=110 
 10 Monique
 Mie
31 Hermine
 Geert
W+1 130
 11 Linda
 Constant
41 Pieter
 Marleen
ZTO= 120
Bordje 14
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Hilde
 Frank
39 Jacques
 Greta
Z+1170 
 2 August
 René
37 Leo
 Lieve
Z+1140 
 3 Ann
 Marina
38 Inge
 Louis
Z-1 50
 4 Hilde
 Ludo
34 Annie
 Roger
Z=140 
 5 Rudy
 Guy
36 Stan
 Guido
!Z=530 
 6 Tony
 Martijn
40 Paula
 Els
Z=140 
 7 Paul
 Marjo
33 Heidi
 Greet
Z=140 
 8 Elzie
 Paul
32 Jos
 Walter
Z=140 
 9 Rob
 Hugo
35 Jef
 Josée
Z+1170 
 10 Monique
 Mie
31 Hermine
 Geert
!O-1100 
 11 Linda
 Constant
41 Pieter
 Marleen
Z-1 50
Bordje 15
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Hilde
 Frank
39 Jacques
 Greta
ZTW= 400
 2 August
 René
37 Leo
 Lieve
ZTO+1 430
 3 Ann
 Marina
38 Inge
 Louis
ZTO+2 460
 4 Hilde
 Ludo
34 Annie
 Roger
ZTO+2 460
 5 Rudy
 Guy
36 Stan
 Guido
ZTO= 400
 6 Tony
 Martijn
40 Paula
 Els
ZTW+1 430
 7 Paul
 Marjo
33 Heidi
 Greet
ZTO-2100 
 8 Elzie
 Paul
32 Jos
 Walter
O+1 110
 9 Rob
 Hugo
35 Jef
 Josée
ZTO+2 460
 10 Monique
 Mie
31 Hermine
 Geert
ZTO= 400
 11 Linda
 Constant
41 Pieter
 Marleen
ZTO-150 
Bordje 16
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Hilde
 Frank
39 Jacques
 Greta
ZTZ+2460 
 2 August
 René
37 Leo
 Lieve
ZTZ=400 
 3 Ann
 Marina
38 Inge
 Louis
ZTZ=120 
 4 Hilde
 Ludo
34 Annie
 Roger
ZTZ+1120 
 5 Rudy
 Guy
36 Stan
 Guido
ZTN=400 
 6 Tony
 Martijn
40 Paula
 Els
ZTZ-2 100
 7 Paul
 Marjo
33 Heidi
 Greet
ZTZ-1 50
 8 Elzie
 Paul
32 Jos
 Walter
ZTZ-2 100
 9 Rob
 Hugo
35 Jef
 Josée
ZTZ-1 50
 10 Monique
 Mie
31 Hermine
 Geert
ZTZ+1120 
 11 Linda
 Constant
41 Pieter
 Marleen
ZTZ-1 50
Bordje 17
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Hilde
 Frank
34 Annie
 Roger
W-150 
 2 August
 René
40 Paula
 Els
ZTW= 90
 3 Ann
 Marina
31 Hermine
 Geert
N+1140 
 4 Hilde
 Ludo
39 Jacques
 Greta
N+1140 
 5 Rudy
 Guy
35 Jef
 Josée
ZTW-2100 
 6 Tony
 Martijn
38 Inge
 Louis
N+1140 
 7 Paul
 Marjo
41 Pieter
 Marleen
N+2170 
 8 Elzie
 Paul
37 Leo
 Lieve
N=140 
 9 Rob
 Hugo
33 Heidi
 Greet
ZTZ+1120 
 10 Monique
 Mie
36 Stan
 Guido
N-1 50
 11 Linda
 Constant
32 Jos
 Walter
W-2100 
Bordje 18
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Hilde
 Frank
34 Annie
 Roger
O-150 
 2 August
 René
40 Paula
 Els
O-150 
 3 Ann
 Marina
31 Hermine
 Geert
N+2200 
 4 Hilde
 Ludo
39 Jacques
 Greta
ZTO-4200 
 5 Rudy
 Guy
35 Jef
 Josée
N+1650 
 6 Tony
 Martijn
38 Inge
 Louis
N=620 
 7 Paul
 Marjo
41 Pieter
 Marleen
O-150 
 8 Elzie
 Paul
37 Leo
 Lieve
N+1170 
 9 Rob
 Hugo
33 Heidi
 Greet
N+2200 
 10 Monique
 Mie
36 Stan
 Guido
!N=790 
 11 Linda
 Constant
32 Jos
 Walter
N+1170 
Bordje 19
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Hilde
 Frank
34 Annie
 Roger
ZTN-2 100
 2 August
 René
40 Paula
 Els
Z-1 50
 3 Ann
 Marina
31 Hermine
 Geert
W= 140
 4 Hilde
 Ludo
39 Jacques
 Greta
O= 110
 5 Rudy
 Guy
35 Jef
 Josée
Z=90 
 6 Tony
 Martijn
38 Inge
 Louis
O+1 140
 7 Paul
 Marjo
41 Pieter
 Marleen
N-2 100
 8 Elzie
 Paul
37 Leo
 Lieve
O-1100 
 9 Rob
 Hugo
33 Heidi
 Greet
ZTN-4 200
 10 Monique
 Mie
36 Stan
 Guido
O= 110
 11 Linda
 Constant
32 Jos
 Walter
O+2 140
Bordje 20
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Hilde
 Frank
34 Annie
 Roger
O= 110
 2 August
 René
40 Paula
 Els
N=130 
 3 Ann
 Marina
31 Hermine
 Geert
W= 110
 4 Hilde
 Ludo
39 Jacques
 Greta
O= 110
 5 Rudy
 Guy
35 Jef
 Josée
W+1 140
 6 Tony
 Martijn
38 Inge
 Louis
N+2130 
 7 Paul
 Marjo
41 Pieter
 Marleen
N+3150 
 8 Elzie
 Paul
37 Leo
 Lieve
W+1 110
 9 Rob
 Hugo
33 Heidi
 Greet
N+4170 
 10 Monique
 Mie
36 Stan
 Guido
W+1 110
 11 Linda
 Constant
32 Jos
 Walter
ZTN+1120 
Bordje 21
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Hilde
 Frank
33 Heidi
 Greet
Z=140 
 2 August
 René
38 Inge
 Louis
Z=140 
 3 Ann
 Marina
41 Pieter
 Marleen
O-150 
 4 Hilde
 Ludo
32 Jos
 Walter
O= 110
 5 Rudy
 Guy
40 Paula
 Els
Z=110 
 6 Tony
 Martijn
36 Stan
 Guido
O= 140
 7 Paul
 Marjo
39 Jacques
 Greta
Z=140 
 8 Elzie
 Paul
35 Jef
 Josée
Z-1 100
 9 Rob
 Hugo
31 Hermine
 Geert
!W-4800 
 10 Monique
 Mie
34 Annie
 Roger
Z-1 100
 11 Linda
 Constant
37 Leo
 Lieve
!Z=790 
Bordje 22
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Hilde
 Frank
33 Heidi
 Greet
ZTW+1 630
 2 August
 René
38 Inge
 Louis
ZTW= 120
 3 Ann
 Marina
41 Pieter
 Marleen
ZTW+2 660
 4 Hilde
 Ludo
32 Jos
 Walter
ZTW= 120
 5 Rudy
 Guy
40 Paula
 Els
ZTW+3 690
 6 Tony
 Martijn
36 Stan
 Guido
ZTW-1100 
 7 Paul
 Marjo
39 Jacques
 Greta
W= 600
 8 Elzie
 Paul
35 Jef
 Josée
ZTO+2 660
 9 Rob
 Hugo
31 Hermine
 Geert
ZTW+2 660
 10 Monique
 Mie
34 Annie
 Roger
ZTW= 120
 11 Linda
 Constant
37 Leo
 Lieve
W+3 150
Bordje 23
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Hilde
 Frank
33 Heidi
 Greet
N-2 200
 2 August
 René
38 Inge
 Louis
N-3 300
 3 Ann
 Marina
41 Pieter
 Marleen
W-2200 
 4 Hilde
 Ludo
32 Jos
 Walter
!N-2 500
 5 Rudy
 Guy
40 Paula
 Els
ZTO-1100 
 6 Tony
 Martijn
36 Stan
 Guido
ZTO= 600
 7 Paul
 Marjo
39 Jacques
 Greta
N-3 300
 8 Elzie
 Paul
35 Jef
 Josée
!N-2 500
 9 Rob
 Hugo
31 Hermine
 Geert
!N-3 800
 10 Monique
 Mie
34 Annie
 Roger
W-3300 
 11 Linda
 Constant
37 Leo
 Lieve
W-2200 
Bordje 24
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Hilde
 Frank
33 Heidi
 Greet
ZTN=400 
 2 August
 René
38 Inge
 Louis
ZTZ-1 50
 3 Ann
 Marina
41 Pieter
 Marleen
ZTZ=400 
 4 Hilde
 Ludo
32 Jos
 Walter
ZTN-1 50
 5 Rudy
 Guy
40 Paula
 Els
Z=420 
 6 Tony
 Martijn
36 Stan
 Guido
ZTN+1430 
 7 Paul
 Marjo
39 Jacques
 Greta
ZTN+2460 
 8 Elzie
 Paul
35 Jef
 Josée
Z=420 
 9 Rob
 Hugo
31 Hermine
 Geert
ZTZ=400 
 10 Monique
 Mie
34 Annie
 Roger
ZTZ=400 
 11 Linda
 Constant
37 Leo
 Lieve
ZTN-1 50
Bordje 25
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Hilde
 Frank
40 Paula
 Els
ZTW+1 630
 2 August
 René
34 Annie
 Roger
O-1100 
 3 Ann
 Marina
39 Jacques
 Greta
O-2200 
 4 Hilde
 Ludo
31 Hermine
 Geert
O= 90
 5 Rudy
 Guy
38 Inge
 Louis
O= 90
 6 Tony
 Martijn
41 Pieter
 Marleen
O+1 110
 7 Paul
 Marjo
37 Leo
 Lieve
O-1100 
 8 Elzie
 Paul
33 Heidi
 Greet
O= 90
 9 Rob
 Hugo
36 Stan
 Guido
O-1100 
 10 Monique
 Mie
32 Jos
 Walter
N-1 50
 11 Linda
 Constant
35 Jef
 Josée
O-3300 
Bordje 26
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Hilde
 Frank
40 Paula
 Els
W+1 140
 2 August
 René
34 Annie
 Roger
W+1 140
 3 Ann
 Marina
39 Jacques
 Greta
O+1 140
 4 Hilde
 Ludo
31 Hermine
 Geert
W+1 140
 5 Rudy
 Guy
38 Inge
 Louis
W= 140
 6 Tony
 Martijn
41 Pieter
 Marleen
Z-3 300
 7 Paul
 Marjo
37 Leo
 Lieve
!W= 730
 8 Elzie
 Paul
33 Heidi
 Greet
W+2 170
 9 Rob
 Hugo
36 Stan
 Guido
ZTZ-2 200
 10 Monique
 Mie
32 Jos
 Walter
W+1 140
 11 Linda
 Constant
35 Jef
 Josée
W+2 170
Bordje 27
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Hilde
 Frank
40 Paula
 Els
!W-51100 
 2 August
 René
34 Annie
 Roger
O+1 130
 3 Ann
 Marina
39 Jacques
 Greta
O= 400
 4 Hilde
 Ludo
31 Hermine
 Geert
O-150 
 5 Rudy
 Guy
38 Inge
 Louis
Z-1 50
 6 Tony
 Martijn
41 Pieter
 Marleen
!Z=590 
 7 Paul
 Marjo
37 Leo
 Lieve
O-150 
 8 Elzie
 Paul
33 Heidi
 Greet
O-150 
 9 Rob
 Hugo
36 Stan
 Guido
O= 110
 10 Monique
 Mie
32 Jos
 Walter
!N-1 100
 11 Linda
 Constant
35 Jef
 Josée
O+1 130
Bordje 28
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Hilde
 Frank
40 Paula
 Els
N+2170 
 2 August
 René
34 Annie
 Roger
N+1650 
 3 Ann
 Marina
39 Jacques
 Greta
N=620 
 4 Hilde
 Ludo
31 Hermine
 Geert
N=620 
 5 Rudy
 Guy
38 Inge
 Louis
N+2200 
 6 Tony
 Martijn
41 Pieter
 Marleen
N+1650 
 7 Paul
 Marjo
37 Leo
 Lieve
N+1650 
 8 Elzie
 Paul
33 Heidi
 Greet
N+3230 
 9 Rob
 Hugo
36 Stan
 Guido
Z+2170 
 10 Monique
 Mie
32 Jos
 Walter
N=620 
 11 Linda
 Constant
35 Jef
 Josée
N=620