Ingevoerde briefjes Retiese Bridgeclub Hartenvier - Beginners   11-23-2021
Bordje 1
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Jos
 Annie
31 Monique
 Mie
ZTO-4200 
 4 Astrid
 Josée
35 Rob
 Roger
ZTO+1 430
 6 Josephine
 Jef
32 Jef
 Frank
O-150 
 34 Hermine
 Geert
3 Walter
 Johan
ZTO-2100 
 36 Johan
 Paul
5 Leo
 Lieve
ZTO-150 
Bordje 2
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Jos
 Annie
31 Monique
 Mie
ZTZ+2180 
 4 Astrid
 Josée
35 Rob
 Roger
Z+2150 
 6 Josephine
 Jef
32 Jef
 Frank
ZTZ+2150 
 34 Hermine
 Geert
3 Walter
 Johan
N=130 
 36 Johan
 Paul
5 Leo
 Lieve
ZTZ+2150 
Bordje 3
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Jos
 Annie
31 Monique
 Mie
N+2200 
 4 Astrid
 Josée
35 Rob
 Roger
N-2 100
 6 Josephine
 Jef
32 Jef
 Frank
N-2 100
 34 Hermine
 Geert
3 Walter
 Johan
N-1 50
 36 Johan
 Paul
5 Leo
 Lieve
N-1 50
Bordje 4
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Jos
 Annie
31 Monique
 Mie
W= 620
 4 Astrid
 Josée
35 Rob
 Roger
W= 620
 6 Josephine
 Jef
32 Jef
 Frank
W= 620
 34 Hermine
 Geert
3 Walter
 Johan
W-1100 
 36 Johan
 Paul
5 Leo
 Lieve
W+2 170
Bordje 5
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Jos
 Annie
3 Walter
 Johan
ZTZ+1120 
 2 Diane
 Leo
32 Jef
 Frank
Z-2 200
 4 Astrid
 Josée
31 Monique
 Mie
N=90 
 5 Leo
 Lieve
6 Josephine
 Jef
N=110 
 36 Johan
 Paul
34 Hermine
 Geert
N+1110 
Bordje 6
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Jos
 Annie
3 Walter
 Johan
ZTO= 600
 2 Diane
 Leo
32 Jef
 Frank
ZTO= 600
 4 Astrid
 Josée
31 Monique
 Mie
W+2 150
 5 Leo
 Lieve
6 Josephine
 Jef
ZTO= 600
 36 Johan
 Paul
34 Hermine
 Geert
ZTO+1 150
Bordje 7
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Jos
 Annie
3 Walter
 Johan
N+2680 
 2 Diane
 Leo
32 Jef
 Frank
N+3710 
 4 Astrid
 Josée
31 Monique
 Mie
N+4230 
 5 Leo
 Lieve
6 Josephine
 Jef
N+3230 
 36 Johan
 Paul
34 Hermine
 Geert
N+4230 
Bordje 8
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Jos
 Annie
3 Walter
 Johan
ZTZ+2180 
 2 Diane
 Leo
32 Jef
 Frank
N+1450 
 4 Astrid
 Josée
31 Monique
 Mie
N=420 
 5 Leo
 Lieve
6 Josephine
 Jef
N=420 
 36 Johan
 Paul
34 Hermine
 Geert
ZTN+1430 
Bordje 9
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Jos
 Annie
2 Diane
 Leo
W-2200 
 4 Astrid
 Josée
6 Josephine
 Jef
O= 110
 31 Monique
 Mie
34 Hermine
 Geert
!O-3800 
 32 Jef
 Frank
5 Leo
 Lieve
!O-3800 
 36 Johan
 Paul
35 Rob
 Roger
Z=110 
Bordje 10
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Jos
 Annie
2 Diane
 Leo
Z+3710 
 4 Astrid
 Josée
6 Josephine
 Jef
Z+3710 
 31 Monique
 Mie
34 Hermine
 Geert
Z+3710 
 32 Jef
 Frank
5 Leo
 Lieve
Z+11460 
 36 Johan
 Paul
35 Rob
 Roger
N+11460 
Bordje 11
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Jos
 Annie
2 Diane
 Leo
W+2 480
 4 Astrid
 Josée
6 Josephine
 Jef
W= 980
 31 Monique
 Mie
34 Hermine
 Geert
W= 980
 32 Jef
 Frank
5 Leo
 Lieve
ZTO-2100 
 36 Johan
 Paul
35 Rob
 Roger
W+1 450
Bordje 12
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Jos
 Annie
2 Diane
 Leo
O+2 480
 4 Astrid
 Josée
6 Josephine
 Jef
O+1 450
 31 Monique
 Mie
34 Hermine
 Geert
O+1 450
 32 Jef
 Frank
5 Leo
 Lieve
O+1 450
 36 Johan
 Paul
35 Rob
 Roger
O+1 450
Bordje 13
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Jos
 Annie
32 Jef
 Frank
N+1650 
 2 Diane
 Leo
31 Monique
 Mie
N=620 
 3 Walter
 Johan
5 Leo
 Lieve
N+1650 
 4 Astrid
 Josée
34 Hermine
 Geert
N+1650 
 35 Rob
 Roger
6 Josephine
 Jef
N=620 
Bordje 14
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Jos
 Annie
32 Jef
 Frank
N=980 
 2 Diane
 Leo
31 Monique
 Mie
Z+2480 
 3 Walter
 Johan
5 Leo
 Lieve
Z+1480 
 4 Astrid
 Josée
34 Hermine
 Geert
ZTZ+3490 
 35 Rob
 Roger
6 Josephine
 Jef
W+2 480
Bordje 15
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Jos
 Annie
32 Jef
 Frank
W= 420
 2 Diane
 Leo
31 Monique
 Mie
W= 420
 3 Walter
 Johan
5 Leo
 Lieve
W-2100 
 4 Astrid
 Josée
34 Hermine
 Geert
W-150 
 35 Rob
 Roger
6 Josephine
 Jef
W= 420
Bordje 16
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Jos
 Annie
32 Jef
 Frank
ZTW= 120
 2 Diane
 Leo
31 Monique
 Mie
O= 90
 3 Walter
 Johan
5 Leo
 Lieve
N-3 150
 4 Astrid
 Josée
34 Hermine
 Geert
W= 140
 35 Rob
 Roger
6 Josephine
 Jef
O-1100 
Bordje 17
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Jos
 Annie
6 Josephine
 Jef
Z=420 
 2 Diane
 Leo
34 Hermine
 Geert
Z-1 50
 4 Astrid
 Josée
36 Johan
 Paul
Z=420 
 5 Leo
 Lieve
35 Rob
 Roger
Z-2 100
 31 Monique
 Mie
3 Walter
 Johan
Z-2 100
Bordje 18
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Jos
 Annie
6 Josephine
 Jef
ZTW+2 460
 2 Diane
 Leo
34 Hermine
 Geert
ZTO+2 460
 4 Astrid
 Josée
36 Johan
 Paul
ZTO+3 490
 5 Leo
 Lieve
35 Rob
 Roger
ZTW+1 430
 31 Monique
 Mie
3 Walter
 Johan
ZTO+1 430
Bordje 19
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Jos
 Annie
6 Josephine
 Jef
ZTO+2 180
 2 Diane
 Leo
34 Hermine
 Geert
ZTO+1 630
 4 Astrid
 Josée
36 Johan
 Paul
ZTO= 600
 5 Leo
 Lieve
35 Rob
 Roger
ZTO+1 150
 31 Monique
 Mie
3 Walter
 Johan
ZTO= 600
Bordje 20
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Jos
 Annie
6 Josephine
 Jef
N=140 
 2 Diane
 Leo
34 Hermine
 Geert
N=140 
 4 Astrid
 Josée
36 Johan
 Paul
Z-1 100
 5 Leo
 Lieve
35 Rob
 Roger
N=140 
 31 Monique
 Mie
3 Walter
 Johan
!W-1200 
Bordje 21
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Jos
 Annie
35 Rob
 Roger
ZTO+1 150
 2 Diane
 Leo
3 Walter
 Johan
W-150 
 4 Astrid
 Josée
5 Leo
 Lieve
W+2 170
 6 Josephine
 Jef
36 Johan
 Paul
W= 140
 32 Jef
 Frank
34 Hermine
 Geert
W-150 
Bordje 22
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Jos
 Annie
35 Rob
 Roger
N=110 
 2 Diane
 Leo
3 Walter
 Johan
N+1140 
 4 Astrid
 Josée
5 Leo
 Lieve
N-2 100
 6 Josephine
 Jef
36 Johan
 Paul
N-1 50
 32 Jef
 Frank
34 Hermine
 Geert
Z-1 50
Bordje 23
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Jos
 Annie
35 Rob
 Roger
ZTO= 600
 2 Diane
 Leo
3 Walter
 Johan
ZTO+1 150
 4 Astrid
 Josée
5 Leo
 Lieve
O-2200 
 6 Josephine
 Jef
36 Johan
 Paul
ZTO+1 150
 32 Jef
 Frank
34 Hermine
 Geert
ZTO+1 630
Bordje 24
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Jos
 Annie
35 Rob
 Roger
N+1110 
 2 Diane
 Leo
3 Walter
 Johan
ZTN+3490 
 4 Astrid
 Josée
5 Leo
 Lieve
ZTN=400 
 6 Josephine
 Jef
36 Johan
 Paul
ZTN=400 
 32 Jef
 Frank
34 Hermine
 Geert
ZTZ+2460 
Bordje 25
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Jos
 Annie
5 Leo
 Lieve
!O-3800 
 31 Monique
 Mie
32 Jef
 Frank
!N-3 500
 34 Hermine
 Geert
6 Josephine
 Jef
N-3 150
 35 Rob
 Roger
2 Diane
 Leo
O-3300 
 36 Johan
 Paul
3 Walter
 Johan
N-2 100
Bordje 26
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Jos
 Annie
5 Leo
 Lieve
N=110 
 31 Monique
 Mie
32 Jef
 Frank
N-1 100
 34 Hermine
 Geert
6 Josephine
 Jef
N+1140 
 35 Rob
 Roger
2 Diane
 Leo
N=110 
 36 Johan
 Paul
3 Walter
 Johan
ZTZ+2150 
Bordje 27
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Jos
 Annie
5 Leo
 Lieve
!N=550 
 31 Monique
 Mie
32 Jef
 Frank
!N=550 
 34 Hermine
 Geert
6 Josephine
 Jef
N=400 
 35 Rob
 Roger
2 Diane
 Leo
N=400 
 36 Johan
 Paul
3 Walter
 Johan
ZTZ+2460 
Bordje 28
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Jos
 Annie
5 Leo
 Lieve
N=110 
 31 Monique
 Mie
32 Jef
 Frank
ZTN=120 
 34 Hermine
 Geert
6 Josephine
 Jef
ZTZ=600 
 35 Rob
 Roger
2 Diane
 Leo
ZTN+3180 
 36 Johan
 Paul
3 Walter
 Johan
!N+1360