Ingevoerde briefjes Bridge Retie   03-01-2018
Bordje 1
  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Rik
 Eugeen
31 Jef
 Jef
ZTZ+1430 
 2 Olga
 Joanna
33 Toon
 Frans
ZTZ+1430 
 3 Johan
 Els
35 Jef
 Bert
ZTZ+1430 
 4 Jef
 Jef
37 Chris
 Bernadette
ZTZ+1430 
 5 Mia
 Chris
32 Wim
 Paula
ZTZ+1430 
 6 Mark
 Jan
34 Jan
 Annick
ZTZ+1430 
 7 Dis
 Ivo
36 Josephine
 Maria
ZTZ+1430 
 8 Wieza
 Rudy
38 Guy
 Greet
ZTZ+1430 
 9 Roger
 Marc
40 Alfons
 Walter
ZTZ=400 
 10 Hilde
 Rik
42 Maria
 Maurice
ZTZ+1430 
 11 Chris
 Rachel
44 Louis
 Louis
ZTZ=400 
 12 Louis
 Jef
39 Nest
 Peter
ZTN=400 
 13 Jenny
 Chris
46 Romain
 Vic
ZTZ=400 
 14 Luc
 Fons
43 Michel
 Jos
ZTZ-1 50
 15 Peter
 Jef
45 Staf
 Guy
ZTZ=400 
Bordje 2
  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Rik
 Eugeen
31 Jef
 Jef
O-2100 
 2 Olga
 Joanna
33 Toon
 Frans
ZTW= 400
 3 Johan
 Els
35 Jef
 Bert
O-150 
 4 Jef
 Jef
37 Chris
 Bernadette
O-150 
 5 Mia
 Chris
32 Wim
 Paula
O-3150 
 6 Mark
 Jan
34 Jan
 Annick
Z-1 100
 7 Dis
 Ivo
36 Josephine
 Maria
O-3150 
 8 Wieza
 Rudy
38 Guy
 Greet
O-2100 
 9 Roger
 Marc
40 Alfons
 Walter
O-150 
 10 Hilde
 Rik
42 Maria
 Maurice
O= 130
 11 Chris
 Rachel
44 Louis
 Louis
W+1 170
 12 Louis
 Jef
39 Nest
 Peter
O= 420
 13 Jenny
 Chris
46 Romain
 Vic
Z+1170 
 14 Luc
 Fons
43 Michel
 Jos
O-150 
 15 Peter
 Jef
45 Staf
 Guy
!O-1100 
Bordje 3
  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Rik
 Eugeen
31 Jef
 Jef
ZTZ+1430 
 2 Olga
 Joanna
33 Toon
 Frans
ZTZ+1430 
 3 Johan
 Els
35 Jef
 Bert
ZTZ+2460 
 4 Jef
 Jef
37 Chris
 Bernadette
ZTN+2460 
 5 Mia
 Chris
32 Wim
 Paula
Z=420 
 6 Mark
 Jan
34 Jan
 Annick
ZTZ+2460 
 7 Dis
 Ivo
36 Josephine
 Maria
ZTN+2460 
 8 Wieza
 Rudy
38 Guy
 Greet
ZTN+2460 
 9 Roger
 Marc
40 Alfons
 Walter
ZTN+2460 
 10 Hilde
 Rik
42 Maria
 Maurice
ZTZ+1430 
 11 Chris
 Rachel
44 Louis
 Louis
ZTN+2460 
 12 Louis
 Jef
39 Nest
 Peter
ZTN+1430 
 13 Jenny
 Chris
46 Romain
 Vic
N=420 
 14 Luc
 Fons
43 Michel
 Jos
ZTN+3490 
 15 Peter
 Jef
45 Staf
 Guy
ZTN+1150 
Bordje 4
  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Rik
 Eugeen
31 Jef
 Jef
ZTZ+1630 
 2 Olga
 Joanna
33 Toon
 Frans
ZTN=600 
 3 Johan
 Els
35 Jef
 Bert
ZTZ+1630 
 4 Jef
 Jef
37 Chris
 Bernadette
ZTZ-1 100
 5 Mia
 Chris
32 Wim
 Paula
ZTN-1 100
 6 Mark
 Jan
34 Jan
 Annick
ZTN-1 100
 7 Dis
 Ivo
36 Josephine
 Maria
ZTN+1120 
 8 Wieza
 Rudy
38 Guy
 Greet
ZTZ=600 
 9 Roger
 Marc
40 Alfons
 Walter
ZTN-2 200
 10 Hilde
 Rik
42 Maria
 Maurice
ZTN-1 100
 11 Chris
 Rachel
44 Louis
 Louis
ZTN+1630 
 12 Louis
 Jef
39 Nest
 Peter
Z=600 
 13 Jenny
 Chris
46 Romain
 Vic
ZTN-1 100
 14 Luc
 Fons
43 Michel
 Jos
ZTZ=600 
 15 Peter
 Jef
45 Staf
 Guy
ZTN=600 
Bordje 5
  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Rik
 Eugeen
37 Chris
 Bernadette
O-150 
 2 Olga
 Joanna
32 Wim
 Paula
ZTW= 120
 3 Johan
 Els
34 Jan
 Annick
ZTW+2 150
 4 Jef
 Jef
36 Josephine
 Maria
ZTW-3150 
 5 Mia
 Chris
31 Jef
 Jef
ZTW+3 180
 6 Mark
 Jan
33 Toon
 Frans
ZTW-150 
 7 Dis
 Ivo
35 Jef
 Bert
ZTW-2100 
 8 Wieza
 Rudy
44 Louis
 Louis
ZTW-2100 
 9 Roger
 Marc
39 Nest
 Peter
O+1 110
 10 Hilde
 Rik
41 Armand
 Louis
ZTW+1 120
 11 Chris
 Rachel
45 Staf
 Guy
O+1 110
 12 Louis
 Jef
38 Guy
 Greet
O+1 110
 13 Jenny
 Chris
40 Alfons
 Walter
ZTW-2100 
 14 Luc
 Fons
42 Maria
 Maurice
O= 110
 15 Peter
 Jef
43 Michel
 Jos
O+1 130
Bordje 6
  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Rik
 Eugeen
37 Chris
 Bernadette
O= 620
 2 Olga
 Joanna
32 Wim
 Paula
O= 620
 3 Johan
 Els
34 Jan
 Annick
O= 140
 4 Jef
 Jef
36 Josephine
 Maria
W= 620
 5 Mia
 Chris
31 Jef
 Jef
O= 620
 6 Mark
 Jan
33 Toon
 Frans
O+2 170
 7 Dis
 Ivo
35 Jef
 Bert
O= 620
 8 Wieza
 Rudy
44 Louis
 Louis
W+1 170
 9 Roger
 Marc
39 Nest
 Peter
O+2 170
 10 Hilde
 Rik
41 Armand
 Louis
W+2 170
 11 Chris
 Rachel
45 Staf
 Guy
O= 620
 12 Louis
 Jef
38 Guy
 Greet
O= 620
 13 Jenny
 Chris
40 Alfons
 Walter
ZTO-2200 
 14 Luc
 Fons
42 Maria
 Maurice
O-1100 
 15 Peter
 Jef
43 Michel
 Jos
W= 620
Bordje 7
  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Rik
 Eugeen
37 Chris
 Bernadette
O+1 650
 2 Olga
 Joanna
32 Wim
 Paula
O+1 650
 3 Johan
 Els
34 Jan
 Annick
O+2 680
 4 Jef
 Jef
36 Josephine
 Maria
W+1 650
 5 Mia
 Chris
31 Jef
 Jef
O+1 650
 6 Mark
 Jan
33 Toon
 Frans
O+1 650
 7 Dis
 Ivo
35 Jef
 Bert
O+1 650
 8 Wieza
 Rudy
44 Louis
 Louis
O+1 650
 9 Roger
 Marc
39 Nest
 Peter
O+1 650
 10 Hilde
 Rik
41 Armand
 Louis
O+1 650
 11 Chris
 Rachel
45 Staf
 Guy
O+1 650
 12 Louis
 Jef
38 Guy
 Greet
O+1 650
 13 Jenny
 Chris
40 Alfons
 Walter
O+1 650
 14 Luc
 Fons
42 Maria
 Maurice
O+1 650
 15 Peter
 Jef
43 Michel
 Jos
O+1 650
Bordje 8
  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Rik
 Eugeen
37 Chris
 Bernadette
Z=110 
 2 Olga
 Joanna
32 Wim
 Paula
ZTN-2 100
 3 Johan
 Els
34 Jan
 Annick
Z-2 100
 4 Jef
 Jef
36 Josephine
 Maria
W-3150 
 5 Mia
 Chris
31 Jef
 Jef
O-150 
 6 Mark
 Jan
33 Toon
 Frans
ZTN-1 50
 7 Dis
 Ivo
35 Jef
 Bert
ZTN-1 50
 8 Wieza
 Rudy
44 Louis
 Louis
ZTN=90 
 9 Roger
 Marc
39 Nest
 Peter
W-3150 
 10 Hilde
 Rik
41 Armand
 Louis
ZTN-3 150
 11 Chris
 Rachel
45 Staf
 Guy
ZTN-2 100
 12 Louis
 Jef
38 Guy
 Greet
ZTN=90 
 13 Jenny
 Chris
40 Alfons
 Walter
ZTN=90 
 14 Luc
 Fons
42 Maria
 Maurice
ZTN=90 
 15 Peter
 Jef
43 Michel
 Jos
Z-2 100
Bordje 9
  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Rik
 Eugeen
36 Josephine
 Maria
W-3300 
 2 Olga
 Joanna
31 Jef
 Jef
!N-1 100
 3 Johan
 Els
33 Toon
 Frans
O+2 170
 4 Jef
 Jef
35 Jef
 Bert
N-2 100
 5 Mia
 Chris
37 Chris
 Bernadette
N-2 100
 6 Mark
 Jan
32 Wim
 Paula
O= 600
 7 Dis
 Ivo
34 Jan
 Annick
!N-2 300
 8 Wieza
 Rudy
43 Michel
 Jos
W-4400 
 9 Roger
 Marc
38 Guy
 Greet
N-3 150
 10 Hilde
 Rik
40 Alfons
 Walter
!N-3 500
 11 Chris
 Rachel
42 Maria
 Maurice
N=140 
 12 Louis
 Jef
46 Romain
 Vic
O= 600
 13 Jenny
 Chris
39 Nest
 Peter
O= 600
 14 Luc
 Fons
45 Staf
 Guy
N-3 150
 15 Peter
 Jef
41 Armand
 Louis
O= 600
Bordje 10
  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Rik
 Eugeen
36 Josephine
 Maria
O-6600 
 2 Olga
 Joanna
31 Jef
 Jef
ZTO-2200 
 3 Johan
 Els
33 Toon
 Frans
Z-2 200
 4 Jef
 Jef
35 Jef
 Bert
ZTO-2200 
 5 Mia
 Chris
37 Chris
 Bernadette
W-3300 
 6 Mark
 Jan
32 Wim
 Paula
O-2200 
 7 Dis
 Ivo
34 Jan
 Annick
Z-1 100
 8 Wieza
 Rudy
43 Michel
 Jos
Z=110 
 9 Roger
 Marc
38 Guy
 Greet
O= 90
 10 Hilde
 Rik
40 Alfons
 Walter
ZTO-1100 
 11 Chris
 Rachel
42 Maria
 Maurice
ZTO-2200 
 12 Louis
 Jef
46 Romain
 Vic
O= 90
 13 Jenny
 Chris
39 Nest
 Peter
Z-1 100
 14 Luc
 Fons
45 Staf
 Guy
O-2200 
 15 Peter
 Jef
41 Armand
 Louis
W-1100 
Bordje 11
  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Rik
 Eugeen
36 Josephine
 Maria
Z=110 
 2 Olga
 Joanna
31 Jef
 Jef
N-1 50
 3 Johan
 Els
33 Toon
 Frans
Z-2 100
 4 Jef
 Jef
35 Jef
 Bert
W-150 
 5 Mia
 Chris
37 Chris
 Bernadette
W-150 
 6 Mark
 Jan
32 Wim
 Paula
W-2100 
 7 Dis
 Ivo
34 Jan
 Annick
W-150 
 8 Wieza
 Rudy
43 Michel
 Jos
W-150 
 9 Roger
 Marc
38 Guy
 Greet
N-3 150
 10 Hilde
 Rik
40 Alfons
 Walter
!O-2300 
 11 Chris
 Rachel
42 Maria
 Maurice
ZTO= 90
 12 Louis
 Jef
46 Romain
 Vic
W-2100 
 13 Jenny
 Chris
39 Nest
 Peter
W-2100 
 14 Luc
 Fons
45 Staf
 Guy
ZTO-150 
 15 Peter
 Jef
41 Armand
 Louis
N-2 100
Bordje 12
  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Rik
 Eugeen
36 Josephine
 Maria
ZTW+2 460
 2 Olga
 Joanna
31 Jef
 Jef
O-150 
 3 Johan
 Els
33 Toon
 Frans
W= 420
 4 Jef
 Jef
35 Jef
 Bert
W-150 
 5 Mia
 Chris
37 Chris
 Bernadette
ZTW= 400
 6 Mark
 Jan
32 Wim
 Paula
W+1 450
 7 Dis
 Ivo
34 Jan
 Annick
W-150 
 8 Wieza
 Rudy
43 Michel
 Jos
ZTO= 400
 9 Roger
 Marc
38 Guy
 Greet
W-150 
 10 Hilde
 Rik
40 Alfons
 Walter
W-150 
 11 Chris
 Rachel
42 Maria
 Maurice
ZTW= 400
 12 Louis
 Jef
46 Romain
 Vic
W-150 
 13 Jenny
 Chris
39 Nest
 Peter
W-150 
 14 Luc
 Fons
45 Staf
 Guy
W= 420
 15 Peter
 Jef
41 Armand
 Louis
W-150 
Bordje 13
  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Rik
 Eugeen
35 Jef
 Bert
W-2200 
 2 Olga
 Joanna
37 Chris
 Bernadette
N-1 100
 3 Johan
 Els
32 Wim
 Paula
ZTZ-1 100
 4 Jef
 Jef
34 Jan
 Annick
ZTZ=120 
 5 Mia
 Chris
36 Josephine
 Maria
ZTZ+1150 
 6 Mark
 Jan
31 Jef
 Jef
ZTZ=120 
 7 Dis
 Ivo
33 Toon
 Frans
N=140 
 8 Wieza
 Rudy
46 Romain
 Vic
ZTZ-1 100
 9 Roger
 Marc
44 Louis
 Louis
W-1100 
 10 Hilde
 Rik
45 Staf
 Guy
Z-2 200
 11 Chris
 Rachel
41 Armand
 Louis
ZTZ-3 300
 12 Louis
 Jef
43 Michel
 Jos
N+1140 
 13 Jenny
 Chris
38 Guy
 Greet
ZTZ-1 100
 14 Luc
 Fons
40 Alfons
 Walter
ZTZ-2 200
 15 Peter
 Jef
39 Nest
 Peter
ZTZ-3 300
Bordje 14
  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Rik
 Eugeen
35 Jef
 Bert
N=420 
 2 Olga
 Joanna
37 Chris
 Bernadette
N+1170 
 3 Johan
 Els
32 Wim
 Paula
ZTW-6300 
 4 Jef
 Jef
34 Jan
 Annick
N+1140 
 5 Mia
 Chris
36 Josephine
 Maria
N=420 
 6 Mark
 Jan
31 Jef
 Jef
O-150 
 7 Dis
 Ivo
33 Toon
 Frans
N=140 
 8 Wieza
 Rudy
46 Romain
 Vic
O-150 
 9 Roger
 Marc
44 Louis
 Louis
ZTW-4200 
 10 Hilde
 Rik
45 Staf
 Guy
O= 110
 11 Chris
 Rachel
41 Armand
 Louis
N=110 
 12 Louis
 Jef
43 Michel
 Jos
N+1450 
 13 Jenny
 Chris
38 Guy
 Greet
O-150 
 14 Luc
 Fons
40 Alfons
 Walter
N=420 
 15 Peter
 Jef
39 Nest
 Peter
O-150 
Bordje 15
  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Rik
 Eugeen
35 Jef
 Bert
N=620 
 2 Olga
 Joanna
37 Chris
 Bernadette
Z-1 100
 3 Johan
 Els
32 Wim
 Paula
Z-1 100
 4 Jef
 Jef
34 Jan
 Annick
N-1 100
 5 Mia
 Chris
36 Josephine
 Maria
N-1 100
 6 Mark
 Jan
31 Jef
 Jef
N-1 100
 7 Dis
 Ivo
33 Toon
 Frans
!O= 590
 8 Wieza
 Rudy
46 Romain
 Vic
!O-1100 
 9 Roger
 Marc
44 Louis
 Louis
N=620 
 10 Hilde
 Rik
45 Staf
 Guy
N-1 100
 11 Chris
 Rachel
41 Armand
 Louis
N-2 200
 12 Louis
 Jef
43 Michel
 Jos
N=620 
 13 Jenny
 Chris
38 Guy
 Greet
N=620 
 14 Luc
 Fons
40 Alfons
 Walter
N-2 200
 15 Peter
 Jef
39 Nest
 Peter
N-1 100
Bordje 16
  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Rik
 Eugeen
35 Jef
 Bert
Z-1 50
 2 Olga
 Joanna
37 Chris
 Bernadette
W-2200 
 3 Johan
 Els
32 Wim
 Paula
Z+3510 
 4 Jef
 Jef
34 Jan
 Annick
Z-1 50
 5 Mia
 Chris
36 Josephine
 Maria
Z+3510 
 6 Mark
 Jan
31 Jef
 Jef
Z+3510 
 7 Dis
 Ivo
33 Toon
 Frans
ZTN+4520 
 8 Wieza
 Rudy
46 Romain
 Vic
N=400 
 9 Roger
 Marc
44 Louis
 Louis
N+3190 
 10 Hilde
 Rik
45 Staf
 Guy
N+2440 
 11 Chris
 Rachel
41 Armand
 Louis
Z=420 
 12 Louis
 Jef
43 Michel
 Jos
N-1 50
 13 Jenny
 Chris
38 Guy
 Greet
ZTN+4520 
 14 Luc
 Fons
40 Alfons
 Walter
ZTN+2460 
 15 Peter
 Jef
39 Nest
 Peter
N-1 50
Bordje 17
  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Rik
 Eugeen
34 Jan
 Annick
Z+3170 
 2 Olga
 Joanna
36 Josephine
 Maria
Z=140 
 3 Johan
 Els
31 Jef
 Jef
Z=110 
 4 Jef
 Jef
33 Toon
 Frans
Z+4200 
 5 Mia
 Chris
35 Jef
 Bert
Z+3200 
 6 Mark
 Jan
37 Chris
 Bernadette
ZTW-4200 
 7 Dis
 Ivo
32 Wim
 Paula
Z+3200 
 8 Wieza
 Rudy
41 Armand
 Louis
!Z+1630 
 9 Roger
 Marc
43 Michel
 Jos
Z-1 50
 10 Hilde
 Rik
38 Guy
 Greet
Z+3170 
 11 Chris
 Rachel
46 Romain
 Vic
Z+2140 
 12 Louis
 Jef
42 Maria
 Maurice
O-3150 
 13 Jenny
 Chris
45 Staf
 Guy
!Z+1630 
 14 Luc
 Fons
39 Nest
 Peter
Z=110 
 15 Peter
 Jef
44 Louis
 Louis
!O-4800 
Bordje 18
  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Rik
 Eugeen
34 Jan
 Annick
ZTW= 120
 2 Olga
 Joanna
36 Josephine
 Maria
W-150 
 3 Johan
 Els
31 Jef
 Jef
ZTW+2 460
 4 Jef
 Jef
33 Toon
 Frans
ZTW+2 460
 5 Mia
 Chris
35 Jef
 Bert
W-2100 
 6 Mark
 Jan
37 Chris
 Bernadette
W+1 450
 7 Dis
 Ivo
32 Wim
 Paula
O= 420
 8 Wieza
 Rudy
41 Armand
 Louis
W= 420
 9 Roger
 Marc
43 Michel
 Jos
O+1 450
 10 Hilde
 Rik
38 Guy
 Greet
W= 420
 11 Chris
 Rachel
46 Romain
 Vic
ZTW+3 490
 12 Louis
 Jef
42 Maria
 Maurice
W+1 450
 13 Jenny
 Chris
45 Staf
 Guy
W= 420
 14 Luc
 Fons
39 Nest
 Peter
ZTW+3 490
 15 Peter
 Jef
44 Louis
 Louis
O+1 450
Bordje 19
  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Rik
 Eugeen
34 Jan
 Annick
!Z-2 300
 2 Olga
 Joanna
36 Josephine
 Maria
O-1100 
 3 Johan
 Els
31 Jef
 Jef
ZTW-2200 
 4 Jef
 Jef
33 Toon
 Frans
W-1100 
 5 Mia
 Chris
35 Jef
 Bert
W-1100 
 6 Mark
 Jan
37 Chris
 Bernadette
ZTW-3300 
 7 Dis
 Ivo
32 Wim
 Paula
W= 620
 8 Wieza
 Rudy
41 Armand
 Louis
W= 620
 9 Roger
 Marc
43 Michel
 Jos
W= 620
 10 Hilde
 Rik
38 Guy
 Greet
W+2 170
 11 Chris
 Rachel
46 Romain
 Vic
ZTW-1100 
 12 Louis
 Jef
42 Maria
 Maurice
ZTW= 120
 13 Jenny
 Chris
45 Staf
 Guy
W-1100 
 14 Luc
 Fons
39 Nest
 Peter
W-1100 
 15 Peter
 Jef
44 Louis
 Louis
O-4400 
Bordje 20
  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Rik
 Eugeen
34 Jan
 Annick
ZTN=600 
 2 Olga
 Joanna
36 Josephine
 Maria
ZTN-2 200
 3 Johan
 Els
31 Jef
 Jef
ZTZ-1 100
 4 Jef
 Jef
33 Toon
 Frans
ZTN=600 
 5 Mia
 Chris
35 Jef
 Bert
ZTN+2660 
 6 Mark
 Jan
37 Chris
 Bernadette
ZTZ+1630 
 7 Dis
 Ivo
32 Wim
 Paula
Z+1140 
 8 Wieza
 Rudy
41 Armand
 Louis
ZTN=600 
 9 Roger
 Marc
43 Michel
 Jos
ZTN-1 100
 10 Hilde
 Rik
38 Guy
 Greet
ZTN+1630 
 11 Chris
 Rachel
46 Romain
 Vic
ZTN+1630 
 12 Louis
 Jef
42 Maria
 Maurice
ZTN+1630 
 13 Jenny
 Chris
45 Staf
 Guy
ZTZ-1 100
 14 Luc
 Fons
39 Nest
 Peter
ZTN=600 
 15 Peter
 Jef
44 Louis
 Louis
ZTN=600 
Bordje 21
  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Rik
 Eugeen
33 Toon
 Frans
O+1 110
 2 Olga
 Joanna
35 Jef
 Bert
O+1 140
 3 Johan
 Els
37 Chris
 Bernadette
O+3 170
 4 Jef
 Jef
32 Wim
 Paula
O-150 
 5 Mia
 Chris
34 Jan
 Annick
O= 110
 6 Mark
 Jan
36 Josephine
 Maria
O+1 140
 7 Dis
 Ivo
31 Jef
 Jef
ZTW+1 120
 8 Wieza
 Rudy
40 Alfons
 Walter
O+2 170
 9 Roger
 Marc
45 Staf
 Guy
O+2 170
 10 Hilde
 Rik
44 Louis
 Louis
O+2 140
 11 Chris
 Rachel
39 Nest
 Peter
ZTW+1 120
 12 Louis
 Jef
41 Armand
 Louis
PASN0 
 13 Jenny
 Chris
43 Michel
 Jos
O+1 140
 14 Luc
 Fons
46 Romain
 Vic
O-2100 
 15 Peter
 Jef
42 Maria
 Maurice
W-150 
Bordje 22
  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Rik
 Eugeen
33 Toon
 Frans
O-1100 
 2 Olga
 Joanna
35 Jef
 Bert
ZTO+1 630
 3 Johan
 Els
37 Chris
 Bernadette
ZTW+1 630
 4 Jef
 Jef
32 Wim
 Paula
ZTW+2 660
 5 Mia
 Chris
34 Jan
 Annick
ZTW+2 660
 6 Mark
 Jan
36 Josephine
 Maria
ZTW-2200 
 7 Dis
 Ivo
31 Jef
 Jef
ZTO+1 630
 8 Wieza
 Rudy
40 Alfons
 Walter
ZTO-1100 
 9 Roger
 Marc
45 Staf
 Guy
ZTO+1 630
 10 Hilde
 Rik
44 Louis
 Louis
ZTO= 600
 11 Chris
 Rachel
39 Nest
 Peter
ZTW+2 660
 12 Louis
 Jef
41 Armand
 Louis
ZTW+2 660
 13 Jenny
 Chris
43 Michel
 Jos
ZTW= 600
 14 Luc
 Fons
46 Romain
 Vic
ZTW+1 630
 15 Peter
 Jef
42 Maria
 Maurice
ZTO-1100 
Bordje 23
  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Rik
 Eugeen
33 Toon
 Frans
W+1 130
 2 Olga
 Joanna
35 Jef
 Bert
ZTW-3300 
 3 Johan
 Els
37 Chris
 Bernadette
O-2200 
 4 Jef
 Jef
32 Wim
 Paula
Z-1 100
 5 Mia
 Chris
34 Jan
 Annick
W+2 130
 6 Mark
 Jan
36 Josephine
 Maria
ZTW-2200 
 7 Dis
 Ivo
31 Jef
 Jef
W= 130
 8 Wieza
 Rudy
40 Alfons
 Walter
O-2200 
 9 Roger
 Marc
45 Staf
 Guy
W= 130
 10 Hilde
 Rik
44 Louis
 Louis
W+1 130
 11 Chris
 Rachel
39 Nest
 Peter
W+3 150
 12 Louis
 Jef
41 Armand
 Louis
O+1 130
 13 Jenny
 Chris
43 Michel
 Jos
O-1100 
 14 Luc
 Fons
46 Romain
 Vic
!W= 750
 15 Peter
 Jef
42 Maria
 Maurice
W= 130
Bordje 24
  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Rik
 Eugeen
33 Toon
 Frans
ZTN+2460 
 2 Olga
 Joanna
35 Jef
 Bert
N+2480 
 3 Johan
 Els
37 Chris
 Bernadette
ZTN+2460 
 4 Jef
 Jef
32 Wim
 Paula
N+2480 
 5 Mia
 Chris
34 Jan
 Annick
ZTN+2460 
 6 Mark
 Jan
36 Josephine
 Maria
Z=980 
 7 Dis
 Ivo
31 Jef
 Jef
N+3510 
 8 Wieza
 Rudy
40 Alfons
 Walter
Z=920 
 9 Roger
 Marc
45 Staf
 Guy
ZTN+2460 
 10 Hilde
 Rik
44 Louis
 Louis
ZTN+2460 
 11 Chris
 Rachel
39 Nest
 Peter
!O-1100 
 12 Louis
 Jef
41 Armand
 Louis
N+2480 
 13 Jenny
 Chris
43 Michel
 Jos
Z-4 200
 14 Luc
 Fons
46 Romain
 Vic
ZTN+2460 
 15 Peter
 Jef
42 Maria
 Maurice
Z+2480 
Bordje 25
  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Rik
 Eugeen
32 Wim
 Paula
!N-3 500
 2 Olga
 Joanna
34 Jan
 Annick
Z-2 100
 3 Johan
 Els
36 Josephine
 Maria
ZTN-2 100
 4 Jef
 Jef
31 Jef
 Jef
!W-2500 
 5 Mia
 Chris
33 Toon
 Frans
Z-3 150
 6 Mark
 Jan
35 Jef
 Bert
Z-1 50
 7 Dis
 Ivo
37 Chris
 Bernadette
W-1100 
 8 Wieza
 Rudy
39 Nest
 Peter
N=140 
 9 Roger
 Marc
41 Armand
 Louis
ZTZ-1 50
 10 Hilde
 Rik
46 Romain
 Vic
!W-1200 
 11 Chris
 Rachel
38 Guy
 Greet
Z-2 100
 12 Louis
 Jef
45 Staf
 Guy
W-1100 
 13 Jenny
 Chris
42 Maria
 Maurice
N-2 100
 14 Luc
 Fons
44 Louis
 Louis
N-3 150
 15 Peter
 Jef
40 Alfons
 Walter
Z-2 100
Bordje 26
  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Rik
 Eugeen
32 Wim
 Paula
N+1140 
 2 Olga
 Joanna
34 Jan
 Annick
N=620 
 3 Johan
 Els
36 Josephine
 Maria
Z-1 100
 4 Jef
 Jef
31 Jef
 Jef
Z+1650 
 5 Mia
 Chris
33 Toon
 Frans
N=140 
 6 Mark
 Jan
35 Jef
 Bert
N=620 
 7 Dis
 Ivo
37 Chris
 Bernadette
N=620 
 8 Wieza
 Rudy
39 Nest
 Peter
N-1 100
 9 Roger
 Marc
41 Armand
 Louis
N-1 100
 10 Hilde
 Rik
46 Romain
 Vic
N=620 
 11 Chris
 Rachel
38 Guy
 Greet
N+2200 
 12 Louis
 Jef
45 Staf
 Guy
N+1650 
 13 Jenny
 Chris
42 Maria
 Maurice
N=620 
 14 Luc
 Fons
44 Louis
 Louis
N+1170 
 15 Peter
 Jef
40 Alfons
 Walter
N-1 100
Bordje 27
  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Rik
 Eugeen
32 Wim
 Paula
ZTN=120 
 2 Olga
 Joanna
34 Jan
 Annick
N-2 100
 3 Johan
 Els
36 Josephine
 Maria
!O-2300 
 4 Jef
 Jef
31 Jef
 Jef
Z=110 
 5 Mia
 Chris
33 Toon
 Frans
O-150 
 6 Mark
 Jan
35 Jef
 Bert
O-2100 
 7 Dis
 Ivo
37 Chris
 Bernadette
O+1 140
 8 Wieza
 Rudy
39 Nest
 Peter
O-2100 
 9 Roger
 Marc
41 Armand
 Louis
W= 110
 10 Hilde
 Rik
46 Romain
 Vic
O-3150 
 11 Chris
 Rachel
38 Guy
 Greet
W= 110
 12 Louis
 Jef
45 Staf
 Guy
W-150 
 13 Jenny
 Chris
42 Maria
 Maurice
N-2 100
 14 Luc
 Fons
44 Louis
 Louis
W-2100 
 15 Peter
 Jef
40 Alfons
 Walter
!O-2300 
Bordje 28
  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Rik
 Eugeen
32 Wim
 Paula
N+1650 
 2 Olga
 Joanna
34 Jan
 Annick
N=620 
 3 Johan
 Els
36 Josephine
 Maria
N-1 100
 4 Jef
 Jef
31 Jef
 Jef
N-1 100
 5 Mia
 Chris
33 Toon
 Frans
N=620 
 6 Mark
 Jan
35 Jef
 Bert
N=620 
 7 Dis
 Ivo
37 Chris
 Bernadette
Z-1 100
 8 Wieza
 Rudy
39 Nest
 Peter
N=620 
 9 Roger
 Marc
41 Armand
 Louis
N=620 
 10 Hilde
 Rik
46 Romain
 Vic
N=620 
 11 Chris
 Rachel
38 Guy
 Greet
N=620 
 12 Louis
 Jef
45 Staf
 Guy
N=620 
 13 Jenny
 Chris
42 Maria
 Maurice
N=620 
 14 Luc
 Fons
44 Louis
 Louis
N+2680 
 15 Peter
 Jef
40 Alfons
 Walter
N-2 200