Ingevoerde briefjes Bridge Retie   02-13-2020
Bordje 1
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Rik
 Eugeen
31 Toon
 Frans
ZTZ=400 
 2 Roger
 Marc
33 Jef
 Bert
ZTZ-1 50
 3 Mia
 Chris
35 Hans
 Louis
ZTN+2460 
 4 Chris
 Bernadette
37 Jef
 Wim
ZTZ+2460 
 5 Inneke
 Alda
32 Luc
 Jef
N=400 
 6 Hilde
 Rik
34 Bert
 Roger
ZTN+3490 
 7 Jan
 Peter
36 Annie
 Francine
ZTZ+2460 
 8 Guy
 Greet
38 Peter
 Jef
ZTN+2460 
 9 Nest
 Marcel
40 Armand
 Louis
ZTN=990 
 10 Hilde
 Stan
42 Roger
 Louis
ZTN+3490 
 11 Jenny
 Chris
44 Michel
 Jos
ZTN=990 
 12 Dis
 Ivo
39 Jef
 Jef
N+4170 
 13 Jozef
 Maria
41 Chris
 Rachel
ZTZ=400 
 14 Alfons
 Guy
43 Mark
 Jan
ZTN+1430 
 15 Jan
 Annick
45 Josephine
 Wieza
ZTN+3490 
Bordje 2
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Rik
 Eugeen
31 Toon
 Frans
W-150 
 2 Roger
 Marc
33 Jef
 Bert
O= 420
 3 Mia
 Chris
35 Hans
 Louis
O-2100 
 4 Chris
 Bernadette
37 Jef
 Wim
!O-2300 
 5 Inneke
 Alda
32 Luc
 Jef
O= 420
 6 Hilde
 Rik
34 Bert
 Roger
O= 420
 7 Jan
 Peter
36 Annie
 Francine
O-150 
 8 Guy
 Greet
38 Peter
 Jef
O-2100 
 9 Nest
 Marcel
40 Armand
 Louis
O-2100 
 10 Hilde
 Stan
42 Roger
 Louis
O-2100 
 11 Jenny
 Chris
44 Michel
 Jos
O-150 
 12 Dis
 Ivo
39 Jef
 Jef
O-2100 
 13 Jozef
 Maria
41 Chris
 Rachel
O-150 
 14 Alfons
 Guy
43 Mark
 Jan
O-150 
 15 Jan
 Annick
45 Josephine
 Wieza
O-150 
Bordje 3
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Rik
 Eugeen
31 Toon
 Frans
N+1450 
 2 Roger
 Marc
33 Jef
 Bert
Z-1 50
 3 Mia
 Chris
35 Hans
 Louis
N+2200 
 4 Chris
 Bernadette
37 Jef
 Wim
Z+2480 
 5 Inneke
 Alda
32 Luc
 Jef
Z+1150 
 6 Hilde
 Rik
34 Bert
 Roger
Z+2480 
 7 Jan
 Peter
36 Annie
 Francine
N+2480 
 8 Guy
 Greet
38 Peter
 Jef
N=420 
 9 Nest
 Marcel
40 Armand
 Louis
N+2480 
 10 Hilde
 Stan
42 Roger
 Louis
N+2480 
 11 Jenny
 Chris
44 Michel
 Jos
N+1450 
 12 Dis
 Ivo
39 Jef
 Jef
N+1450 
 13 Jozef
 Maria
41 Chris
 Rachel
N-1 50
 14 Alfons
 Guy
43 Mark
 Jan
N+3230 
 15 Jan
 Annick
45 Josephine
 Wieza
ZTO-3300 
Bordje 4
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Rik
 Eugeen
31 Toon
 Frans
W= 1430
 2 Roger
 Marc
33 Jef
 Bert
W= 1430
 3 Mia
 Chris
35 Hans
 Louis
W+2 680
 4 Chris
 Bernadette
37 Jef
 Wim
W+2 680
 5 Inneke
 Alda
32 Luc
 Jef
W+2 680
 6 Hilde
 Rik
34 Bert
 Roger
W= 1430
 7 Jan
 Peter
36 Annie
 Francine
W= 1430
 8 Guy
 Greet
38 Peter
 Jef
W+2 680
 9 Nest
 Marcel
40 Armand
 Louis
W+2 680
 10 Hilde
 Stan
42 Roger
 Louis
W+2 680
 11 Jenny
 Chris
44 Michel
 Jos
W+2 680
 12 Dis
 Ivo
39 Jef
 Jef
W+2 680
 13 Jozef
 Maria
41 Chris
 Rachel
W+2 680
 14 Alfons
 Guy
43 Mark
 Jan
W= 1430
 15 Jan
 Annick
45 Josephine
 Wieza
W= 1430
Bordje 5
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Rik
 Eugeen
37 Jef
 Wim
W+1 130
 2 Roger
 Marc
32 Luc
 Jef
ZTW+3 180
 3 Mia
 Chris
34 Bert
 Roger
ZTO+1 430
 4 Chris
 Bernadette
36 Annie
 Francine
W+1 130
 5 Inneke
 Alda
31 Toon
 Frans
O-2100 
 6 Hilde
 Rik
33 Jef
 Bert
ZTO= 400
 7 Jan
 Peter
35 Hans
 Louis
W= 110
 8 Guy
 Greet
44 Michel
 Jos
ZTW+1 430
 9 Nest
 Marcel
39 Jef
 Jef
ZTO+1 430
 10 Hilde
 Stan
41 Chris
 Rachel
O-150 
 11 Jenny
 Chris
45 Josephine
 Wieza
W= 130
 12 Dis
 Ivo
38 Peter
 Jef
W= 110
 13 Jozef
 Maria
40 Armand
 Louis
ZTW= 400
 14 Alfons
 Guy
42 Roger
 Louis
N-1 100
 15 Jan
 Annick
43 Mark
 Jan
ZTO+1 430
Bordje 6
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Rik
 Eugeen
37 Jef
 Wim
ZTZ-1 50
 2 Roger
 Marc
32 Luc
 Jef
N-2 100
 3 Mia
 Chris
34 Bert
 Roger
ZTN-1 50
 4 Chris
 Bernadette
36 Annie
 Francine
Z=110 
 5 Inneke
 Alda
31 Toon
 Frans
N-2 100
 6 Hilde
 Rik
33 Jef
 Bert
ZTN=120 
 7 Jan
 Peter
35 Hans
 Louis
N=130 
 8 Guy
 Greet
44 Michel
 Jos
ZTN=120 
 9 Nest
 Marcel
39 Jef
 Jef
ZTN-1 50
 10 Hilde
 Stan
41 Chris
 Rachel
ZTN+2460 
 11 Jenny
 Chris
45 Josephine
 Wieza
ZTN-2 100
 12 Dis
 Ivo
38 Peter
 Jef
ZTN+1430 
 13 Jozef
 Maria
40 Armand
 Louis
W+1 170
 14 Alfons
 Guy
42 Roger
 Louis
O-1100 
 15 Jan
 Annick
43 Mark
 Jan
N+2130 
Bordje 7
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Rik
 Eugeen
37 Jef
 Wim
ZTZ=600 
 2 Roger
 Marc
32 Luc
 Jef
ZTZ-1 100
 3 Mia
 Chris
34 Bert
 Roger
ZTZ+2660 
 4 Chris
 Bernadette
36 Annie
 Francine
ZTN-1 100
 5 Inneke
 Alda
31 Toon
 Frans
ZTZ=600 
 6 Hilde
 Rik
33 Jef
 Bert
ZTZ=600 
 7 Jan
 Peter
35 Hans
 Louis
ZTZ=600 
 8 Guy
 Greet
44 Michel
 Jos
ZTZ-1 100
 9 Nest
 Marcel
39 Jef
 Jef
N=620 
 10 Hilde
 Stan
41 Chris
 Rachel
ZTZ-2 200
 11 Jenny
 Chris
45 Josephine
 Wieza
N-1 100
 12 Dis
 Ivo
38 Peter
 Jef
ZTZ-1 100
 13 Jozef
 Maria
40 Armand
 Louis
N-2 200
 14 Alfons
 Guy
42 Roger
 Louis
N=620 
 15 Jan
 Annick
43 Mark
 Jan
ZTZ-1 100
Bordje 8
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Rik
 Eugeen
37 Jef
 Wim
W= 420
 2 Roger
 Marc
32 Luc
 Jef
W+1 450
 3 Mia
 Chris
34 Bert
 Roger
W+1 450
 4 Chris
 Bernadette
36 Annie
 Francine
W+2 200
 5 Inneke
 Alda
31 Toon
 Frans
W+2 170
 6 Hilde
 Rik
33 Jef
 Bert
W+2 480
 7 Jan
 Peter
35 Hans
 Louis
W+1 450
 8 Guy
 Greet
44 Michel
 Jos
W+1 450
 9 Nest
 Marcel
39 Jef
 Jef
ZTO+1 430
 10 Hilde
 Stan
41 Chris
 Rachel
W+2 200
 11 Jenny
 Chris
45 Josephine
 Wieza
W+1 450
 12 Dis
 Ivo
38 Peter
 Jef
O+1 450
 13 Jozef
 Maria
40 Armand
 Louis
W+1 450
 14 Alfons
 Guy
42 Roger
 Louis
W+1 450
 15 Jan
 Annick
43 Mark
 Jan
W+2 200
Bordje 9
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Rik
 Eugeen
36 Annie
 Francine
O+2 680
 2 Roger
 Marc
31 Toon
 Frans
W+1 1460
 3 Mia
 Chris
33 Jef
 Bert
W= 1430
 4 Chris
 Bernadette
35 Hans
 Louis
W+1 680
 5 Inneke
 Alda
37 Jef
 Wim
W+1 650
 6 Hilde
 Rik
32 Luc
 Jef
W+1 650
 7 Jan
 Peter
34 Bert
 Roger
ZTO+4 720
 8 Guy
 Greet
43 Mark
 Jan
W+1 650
 9 Nest
 Marcel
38 Peter
 Jef
W+1 650
 10 Hilde
 Stan
40 Armand
 Louis
W= 1430
 11 Jenny
 Chris
42 Roger
 Louis
W= 620
 12 Dis
 Ivo
44 Michel
 Jos
W-1100 
 13 Jozef
 Maria
39 Jef
 Jef
W+3 710
 14 Alfons
 Guy
45 Josephine
 Wieza
ZTO= 1440
 15 Jan
 Annick
41 Chris
 Rachel
ZTW+4 720
Bordje 10
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Rik
 Eugeen
36 Annie
 Francine
ZTW= 120
 2 Roger
 Marc
31 Toon
 Frans
W= 130
 3 Mia
 Chris
33 Jef
 Bert
W+1 130
 4 Chris
 Bernadette
35 Hans
 Louis
ZTO+1 630
 5 Inneke
 Alda
37 Jef
 Wim
ZTW= 600
 6 Hilde
 Rik
32 Luc
 Jef
ZTW-1100 
 7 Jan
 Peter
34 Bert
 Roger
ZTW= 600
 8 Guy
 Greet
43 Mark
 Jan
ZTO-2200 
 9 Nest
 Marcel
38 Peter
 Jef
ZTW= 90
 10 Hilde
 Stan
40 Armand
 Louis
!N-3 800
 11 Jenny
 Chris
42 Roger
 Louis
Z-1 100
 12 Dis
 Ivo
44 Michel
 Jos
W+2 130
 13 Jozef
 Maria
39 Jef
 Jef
ZTW= 120
 14 Alfons
 Guy
45 Josephine
 Wieza
ZTW= 120
 15 Jan
 Annick
41 Chris
 Rachel
ZTW-1100 
Bordje 11
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Rik
 Eugeen
36 Annie
 Francine
O+1 450
 2 Roger
 Marc
31 Toon
 Frans
O+3 510
 3 Mia
 Chris
33 Jef
 Bert
O-150 
 4 Chris
 Bernadette
35 Hans
 Louis
O+3 510
 5 Inneke
 Alda
37 Jef
 Wim
O+1 450
 6 Hilde
 Rik
32 Luc
 Jef
O+3 510
 7 Jan
 Peter
34 Bert
 Roger
O+3 510
 8 Guy
 Greet
43 Mark
 Jan
O+3 510
 9 Nest
 Marcel
38 Peter
 Jef
O+3 510
 10 Hilde
 Stan
40 Armand
 Louis
O+3 510
 11 Jenny
 Chris
42 Roger
 Louis
O+3 510
 12 Dis
 Ivo
44 Michel
 Jos
ZTW= 400
 13 Jozef
 Maria
39 Jef
 Jef
O+1 450
 14 Alfons
 Guy
45 Josephine
 Wieza
O+3 510
 15 Jan
 Annick
41 Chris
 Rachel
O+3 510
Bordje 12
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Rik
 Eugeen
36 Annie
 Francine
N+1130 
 2 Roger
 Marc
31 Toon
 Frans
ZTN+1630 
 3 Mia
 Chris
33 Jef
 Bert
ZTN+3180 
 4 Chris
 Bernadette
35 Hans
 Louis
N+2130 
 5 Inneke
 Alda
37 Jef
 Wim
W-150 
 6 Hilde
 Rik
32 Luc
 Jef
Z-5 500
 7 Jan
 Peter
34 Bert
 Roger
ZTN+2660 
 8 Guy
 Greet
43 Mark
 Jan
N+1130 
 9 Nest
 Marcel
38 Peter
 Jef
ZTN+1630 
 10 Hilde
 Stan
40 Armand
 Louis
Z-3 300
 11 Jenny
 Chris
42 Roger
 Louis
ZTN+1630 
 12 Dis
 Ivo
44 Michel
 Jos
ZTN-2 200
 13 Jozef
 Maria
39 Jef
 Jef
N=130 
 14 Alfons
 Guy
45 Josephine
 Wieza
W= 140
 15 Jan
 Annick
41 Chris
 Rachel
Z-2 200
Bordje 13
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Rik
 Eugeen
35 Hans
 Louis
ZTW= 600
 2 Roger
 Marc
37 Jef
 Wim
ZTW+1 150
 3 Mia
 Chris
32 Luc
 Jef
ZTW-3300 
 4 Chris
 Bernadette
34 Bert
 Roger
ZTO= 120
 5 Inneke
 Alda
36 Annie
 Francine
N=110 
 6 Hilde
 Rik
31 Toon
 Frans
W= 130
 7 Jan
 Peter
33 Jef
 Bert
ZTW-3300 
 8 Guy
 Greet
42 Roger
 Louis
O+2 130
 9 Nest
 Marcel
44 Michel
 Jos
ZTW-1100 
 10 Hilde
 Stan
45 Josephine
 Wieza
O+1 130
 11 Jenny
 Chris
41 Chris
 Rachel
ZTW-2200 
 12 Dis
 Ivo
43 Mark
 Jan
ZTW-3300 
 13 Jozef
 Maria
38 Peter
 Jef
ZTW= 600
 14 Alfons
 Guy
40 Armand
 Louis
ZTW-2200 
 15 Jan
 Annick
39 Jef
 Jef
ZTO-3300 
Bordje 14
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Rik
 Eugeen
35 Hans
 Louis
ZTO-150 
 2 Roger
 Marc
37 Jef
 Wim
ZTO= 400
 3 Mia
 Chris
32 Luc
 Jef
ZTO= 400
 4 Chris
 Bernadette
34 Bert
 Roger
ZTW= 400
 5 Inneke
 Alda
36 Annie
 Francine
ZTW-150 
 6 Hilde
 Rik
31 Toon
 Frans
ZTO-150 
 7 Jan
 Peter
33 Jef
 Bert
W-150 
 8 Guy
 Greet
42 Roger
 Louis
W-3150 
 9 Nest
 Marcel
44 Michel
 Jos
ZTO= 400
 10 Hilde
 Stan
45 Josephine
 Wieza
ZTO= 400
 11 Jenny
 Chris
41 Chris
 Rachel
W-3150 
 12 Dis
 Ivo
43 Mark
 Jan
W-2100 
 13 Jozef
 Maria
38 Peter
 Jef
ZTW= 400
 14 Alfons
 Guy
40 Armand
 Louis
ZTO= 400
 15 Jan
 Annick
39 Jef
 Jef
ZTW= 400
Bordje 15
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Rik
 Eugeen
35 Hans
 Louis
ZTW-2100 
 2 Roger
 Marc
37 Jef
 Wim
ZTW+1 430
 3 Mia
 Chris
32 Luc
 Jef
ZTO+1 430
 4 Chris
 Bernadette
34 Bert
 Roger
ZTO-150 
 5 Inneke
 Alda
36 Annie
 Francine
Z-3 300
 6 Hilde
 Rik
31 Toon
 Frans
ZTO+2 460
 7 Jan
 Peter
33 Jef
 Bert
ZTO-3150 
 8 Guy
 Greet
42 Roger
 Louis
ZTW+1 430
 9 Nest
 Marcel
44 Michel
 Jos
ZTO= 400
 10 Hilde
 Stan
45 Josephine
 Wieza
ZTO= 400
 11 Jenny
 Chris
41 Chris
 Rachel
O-2100 
 12 Dis
 Ivo
43 Mark
 Jan
ZTW+1 430
 13 Jozef
 Maria
38 Peter
 Jef
ZTW-3150 
 14 Alfons
 Guy
40 Armand
 Louis
ZTO+1 430
 15 Jan
 Annick
39 Jef
 Jef
ZTO= 400
Bordje 16
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Rik
 Eugeen
35 Hans
 Louis
PASN0 
 2 Roger
 Marc
37 Jef
 Wim
O-3300 
 3 Mia
 Chris
32 Luc
 Jef
PASN0 
 4 Chris
 Bernadette
34 Bert
 Roger
Z=110 
 5 Inneke
 Alda
36 Annie
 Francine
PASN0 
 6 Hilde
 Rik
31 Toon
 Frans
O-1100 
 7 Jan
 Peter
33 Jef
 Bert
PASN0 
 8 Guy
 Greet
42 Roger
 Louis
O-2200 
 9 Nest
 Marcel
44 Michel
 Jos
!O-2500 
 10 Hilde
 Stan
45 Josephine
 Wieza
O-2200 
 11 Jenny
 Chris
41 Chris
 Rachel
Z-1 50
 12 Dis
 Ivo
43 Mark
 Jan
PASN0 
 13 Jozef
 Maria
38 Peter
 Jef
O-1100 
 14 Alfons
 Guy
40 Armand
 Louis
O-2200 
 15 Jan
 Annick
39 Jef
 Jef
PASN0 
Bordje 17
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Rik
 Eugeen
34 Bert
 Roger
W+2 440
 2 Roger
 Marc
36 Annie
 Francine
O+2 440
 3 Mia
 Chris
31 Toon
 Frans
W+1 940
 4 Chris
 Bernadette
33 Jef
 Bert
ZTW+4 520
 5 Inneke
 Alda
35 Hans
 Louis
O+1 940
 6 Hilde
 Rik
37 Jef
 Wim
O+2 440
 7 Jan
 Peter
32 Luc
 Jef
ZTW+4 520
 8 Guy
 Greet
41 Chris
 Rachel
W+1 940
 9 Nest
 Marcel
43 Mark
 Jan
ZTW+1 1020
 10 Hilde
 Stan
38 Peter
 Jef
O+1 940
 11 Jenny
 Chris
40 Armand
 Louis
O+1 940
 12 Dis
 Ivo
42 Roger
 Louis
W+3 190
 13 Jozef
 Maria
45 Josephine
 Wieza
W+1 940
 14 Alfons
 Guy
39 Jef
 Jef
W+2 440
 15 Jan
 Annick
44 Michel
 Jos
ZTW= 1520
Bordje 18
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Rik
 Eugeen
34 Bert
 Roger
N+1680 
 2 Roger
 Marc
36 Annie
 Francine
Z=1430 
 3 Mia
 Chris
31 Toon
 Frans
Z=1430 
 4 Chris
 Bernadette
33 Jef
 Bert
Z=1430 
 5 Inneke
 Alda
35 Hans
 Louis
Z-1 100
 6 Hilde
 Rik
37 Jef
 Wim
Z+1680 
 7 Jan
 Peter
32 Luc
 Jef
Z-1 100
 8 Guy
 Greet
41 Chris
 Rachel
Z=650 
 9 Nest
 Marcel
43 Mark
 Jan
Z=1430 
 10 Hilde
 Stan
38 Peter
 Jef
Z+2710 
 11 Jenny
 Chris
40 Armand
 Louis
Z=1430 
 12 Dis
 Ivo
42 Roger
 Louis
Z+2680 
 13 Jozef
 Maria
45 Josephine
 Wieza
Z+2680 
 14 Alfons
 Guy
39 Jef
 Jef
N=1430 
 15 Jan
 Annick
44 Michel
 Jos
Z+1650 
Bordje 19
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Rik
 Eugeen
34 Bert
 Roger
ZTO-3300 
 2 Roger
 Marc
36 Annie
 Francine
ZTW-1100 
 3 Mia
 Chris
31 Toon
 Frans
ZTO= 600
 4 Chris
 Bernadette
33 Jef
 Bert
ZTO-3300 
 5 Inneke
 Alda
35 Hans
 Louis
ZTO+1 630
 6 Hilde
 Rik
37 Jef
 Wim
ZTW= 600
 7 Jan
 Peter
32 Luc
 Jef
ZTW= 600
 8 Guy
 Greet
41 Chris
 Rachel
ZTO= 600
 9 Nest
 Marcel
43 Mark
 Jan
ZTO-1100 
 10 Hilde
 Stan
38 Peter
 Jef
ZTW= 600
 11 Jenny
 Chris
40 Armand
 Louis
ZTW+1 630
 12 Dis
 Ivo
42 Roger
 Louis
O-2200 
 13 Jozef
 Maria
45 Josephine
 Wieza
ZTW= 600
 14 Alfons
 Guy
39 Jef
 Jef
ZTO-1100 
 15 Jan
 Annick
44 Michel
 Jos
ZTW-1100 
Bordje 20
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Rik
 Eugeen
34 Bert
 Roger
O= 110
 2 Roger
 Marc
36 Annie
 Francine
W-1100 
 3 Mia
 Chris
31 Toon
 Frans
O= 110
 4 Chris
 Bernadette
33 Jef
 Bert
O= 110
 5 Inneke
 Alda
35 Hans
 Louis
O= 110
 6 Hilde
 Rik
37 Jef
 Wim
O= 110
 7 Jan
 Peter
32 Luc
 Jef
O= 110
 8 Guy
 Greet
41 Chris
 Rachel
O= 110
 9 Nest
 Marcel
43 Mark
 Jan
!O= 670
 10 Hilde
 Stan
38 Peter
 Jef
O-1100 
 11 Jenny
 Chris
40 Armand
 Louis
O+2 170
 12 Dis
 Ivo
42 Roger
 Louis
O-1100 
 13 Jozef
 Maria
45 Josephine
 Wieza
O+2 170
 14 Alfons
 Guy
39 Jef
 Jef
O+1 140
 15 Jan
 Annick
44 Michel
 Jos
W+1 140
Bordje 21
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Rik
 Eugeen
33 Jef
 Bert
O+1 140
 2 Roger
 Marc
35 Hans
 Louis
W+2 130
 3 Mia
 Chris
37 Jef
 Wim
W+1 130
 4 Chris
 Bernadette
32 Luc
 Jef
W+1 170
 5 Inneke
 Alda
34 Bert
 Roger
O+1 170
 6 Hilde
 Rik
36 Annie
 Francine
O+1 170
 7 Jan
 Peter
31 Toon
 Frans
O-150 
 8 Guy
 Greet
40 Armand
 Louis
O+1 170
 9 Nest
 Marcel
45 Josephine
 Wieza
O+1 170
 10 Hilde
 Stan
44 Michel
 Jos
O+1 170
 11 Jenny
 Chris
39 Jef
 Jef
O+2 170
 12 Dis
 Ivo
41 Chris
 Rachel
O+1 140
 13 Jozef
 Maria
43 Mark
 Jan
ZTO+3 180
 14 Alfons
 Guy
38 Peter
 Jef
W= 110
 15 Jan
 Annick
42 Roger
 Louis
W+1 110
Bordje 22
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Rik
 Eugeen
33 Jef
 Bert
ZTZ=400 
 2 Roger
 Marc
35 Hans
 Louis
ZTN+1150 
 3 Mia
 Chris
37 Jef
 Wim
!N-1 100
 4 Chris
 Bernadette
32 Luc
 Jef
Z-1 50
 5 Inneke
 Alda
34 Bert
 Roger
ZTZ=120 
 6 Hilde
 Rik
36 Annie
 Francine
ZTZ=120 
 7 Jan
 Peter
31 Toon
 Frans
ZT!W-2500 
 8 Guy
 Greet
40 Armand
 Louis
Z-2 100
 9 Nest
 Marcel
45 Josephine
 Wieza
!O-2500 
 10 Hilde
 Stan
44 Michel
 Jos
ZTZ=400 
 11 Jenny
 Chris
39 Jef
 Jef
ZTZ-1 50
 12 Dis
 Ivo
41 Chris
 Rachel
ZTZ=400 
 13 Jozef
 Maria
43 Mark
 Jan
W-1100 
 14 Alfons
 Guy
38 Peter
 Jef
ZTZ-2 100
 15 Jan
 Annick
42 Roger
 Louis
O-2200 
Bordje 23
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Rik
 Eugeen
33 Jef
 Bert
O= 620
 2 Roger
 Marc
35 Hans
 Louis
O= 620
 3 Mia
 Chris
37 Jef
 Wim
ZTW+1 630
 4 Chris
 Bernadette
32 Luc
 Jef
O-1100 
 5 Inneke
 Alda
34 Bert
 Roger
ZTW+2 180
 6 Hilde
 Rik
36 Annie
 Francine
O+2 200
 7 Jan
 Peter
31 Toon
 Frans
O+2 200
 8 Guy
 Greet
40 Armand
 Louis
O= 620
 9 Nest
 Marcel
45 Josephine
 Wieza
ZTW-1100 
 10 Hilde
 Stan
44 Michel
 Jos
ZTW+2 660
 11 Jenny
 Chris
39 Jef
 Jef
O+2 170
 12 Dis
 Ivo
41 Chris
 Rachel
O-1100 
 13 Jozef
 Maria
43 Mark
 Jan
O-1100 
 14 Alfons
 Guy
38 Peter
 Jef
O-1100 
 15 Jan
 Annick
42 Roger
 Louis
O+2 170
Bordje 24
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Rik
 Eugeen
33 Jef
 Bert
ZTW-2100 
 2 Roger
 Marc
35 Hans
 Louis
W-2100 
 3 Mia
 Chris
37 Jef
 Wim
ZTW= 120
 4 Chris
 Bernadette
32 Luc
 Jef
Z-1 50
 5 Inneke
 Alda
34 Bert
 Roger
W+2 170
 6 Hilde
 Rik
36 Annie
 Francine
ZTW-2100 
 7 Jan
 Peter
31 Toon
 Frans
W-2100 
 8 Guy
 Greet
40 Armand
 Louis
ZTW+1 150
 9 Nest
 Marcel
45 Josephine
 Wieza
W-150 
 10 Hilde
 Stan
44 Michel
 Jos
W-150 
 11 Jenny
 Chris
39 Jef
 Jef
W= 140
 12 Dis
 Ivo
41 Chris
 Rachel
W+1 140
 13 Jozef
 Maria
43 Mark
 Jan
O-3150 
 14 Alfons
 Guy
38 Peter
 Jef
W= 140
 15 Jan
 Annick
42 Roger
 Louis
W-150 
Bordje 25
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Rik
 Eugeen
32 Luc
 Jef
W+1 140
 2 Roger
 Marc
34 Bert
 Roger
W+1 170
 3 Mia
 Chris
36 Annie
 Francine
ZTW= 90
 4 Chris
 Bernadette
31 Toon
 Frans
W= 140
 5 Inneke
 Alda
33 Jef
 Bert
ZTW= 90
 6 Hilde
 Rik
35 Hans
 Louis
W+1 170
 7 Jan
 Peter
37 Jef
 Wim
ZTW-1100 
 8 Guy
 Greet
39 Jef
 Jef
W+1 140
 9 Nest
 Marcel
41 Chris
 Rachel
W+2 200
 10 Hilde
 Stan
43 Mark
 Jan
Z-3 150
 11 Jenny
 Chris
38 Peter
 Jef
ZTW+2 150
 12 Dis
 Ivo
45 Josephine
 Wieza
W-1100 
 13 Jozef
 Maria
42 Roger
 Louis
ZTO+1 120
 14 Alfons
 Guy
44 Michel
 Jos
W+2 170
 15 Jan
 Annick
40 Armand
 Louis
W+3 200
Bordje 26
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Rik
 Eugeen
32 Luc
 Jef
O+1 1390
 2 Roger
 Marc
34 Bert
 Roger
ZTW-1100 
 3 Mia
 Chris
36 Annie
 Francine
ZTW+4 720
 4 Chris
 Bernadette
31 Toon
 Frans
W+3 710
 5 Inneke
 Alda
33 Jef
 Bert
ZTW+3 690
 6 Hilde
 Rik
35 Hans
 Louis
ZTW+4 720
 7 Jan
 Peter
37 Jef
 Wim
W+1 650
 8 Guy
 Greet
39 Jef
 Jef
W+3 710
 9 Nest
 Marcel
41 Chris
 Rachel
O+1 620
 10 Hilde
 Stan
43 Mark
 Jan
W= 1430
 11 Jenny
 Chris
38 Peter
 Jef
O+1 1390
 12 Dis
 Ivo
45 Josephine
 Wieza
W+1 1460
 13 Jozef
 Maria
42 Roger
 Louis
W+3 710
 14 Alfons
 Guy
44 Michel
 Jos
O+1 1390
 15 Jan
 Annick
40 Armand
 Louis
O+1 1390
Bordje 27
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Rik
 Eugeen
32 Luc
 Jef
N=140 
 2 Roger
 Marc
34 Bert
 Roger
N=420 
 3 Mia
 Chris
36 Annie
 Francine
N=140 
 4 Chris
 Bernadette
31 Toon
 Frans
N-1 50
 5 Inneke
 Alda
33 Jef
 Bert
N-1 50
 6 Hilde
 Rik
35 Hans
 Louis
N+1140 
 7 Jan
 Peter
37 Jef
 Wim
N=420 
 8 Guy
 Greet
39 Jef
 Jef
N=110 
 9 Nest
 Marcel
41 Chris
 Rachel
Z+1140 
 10 Hilde
 Stan
43 Mark
 Jan
N+1140 
 11 Jenny
 Chris
38 Peter
 Jef
N=420 
 12 Dis
 Ivo
45 Josephine
 Wieza
N=140 
 13 Jozef
 Maria
42 Roger
 Louis
Z=140 
 14 Alfons
 Guy
44 Michel
 Jos
ZT!N-3 500
 15 Jan
 Annick
40 Armand
 Louis
N+1140 
Bordje 28
   NZ   OW  Bod  Door  Res  Ptn NZ  Ptn OW 
 1 Rik
 Eugeen
32 Luc
 Jef
N-1 100
 2 Roger
 Marc
34 Bert
 Roger
PASN0 
 3 Mia
 Chris
36 Annie
 Francine
W-150 
 4 Chris
 Bernadette
31 Toon
 Frans
PASN0 
 5 Inneke
 Alda
33 Jef
 Bert
N=110 
 6 Hilde
 Rik
35 Hans
 Louis
PASN0 
 7 Jan
 Peter
37 Jef
 Wim
ZTZ+2660 
 8 Guy
 Greet
39 Jef
 Jef
PASN0 
 9 Nest
 Marcel
41 Chris
 Rachel
PASN0 
 10 Hilde
 Stan
43 Mark
 Jan
PASN0 
 11 Jenny
 Chris
38 Peter
 Jef
ZTZ-2 200
 12 Dis
 Ivo
45 Josephine
 Wieza
PASN0 
 13 Jozef
 Maria
42 Roger
 Louis
W+1 140
 14 Alfons
 Guy
44 Michel
 Jos
Z+1130 
 15 Jan
 Annick
40 Armand
 Louis
W= 110