Bridgeclub Retie

Hartenvier

Logo BridgeClub

Beknopt verslag bestuursvergadering

30 januari 2011

1. Financieel verslag

Goedgekeurd.

2. Prijzentornooi (12 maart en 31 mei)

Belangrijste wijziging: deelname aan beide prijzentornooien (dinsdag én donderdag) is uitgesloten.

De kaarten worden niet op voorhand gegeven en ze worden niet gedupliceerd.

3. Feestjaar 40-jarig bestaan: marathon

Datum: zaterdag 9 juli 2011.
Inschrijving beperkt tot maximaal 22 paren. (3 sessies van 7x4 boards)

Flyer zal vanaf half mei verspreid worden.

4. Evaluatie varkenstornooi

Het varkenstornooi werd door iedereen ervaren als een groot succes. Hoewel het varkenstornooi eerst gepland werd als een éénmalige activiteit, werd toch beslist om het volgend seizoen opnieuw te organiseren. (29 oktober 2011)

Belangrijk: pas definitief ingeschreven na betaling!

5. Viertallencompetitie

Martijn start volgend seizoen met een derde carréploeg.

Misschien komen er, tegen volgend seizoen, nieuwe schermen voor Retiese 1.

6. Kroegentocht 2011

Datum: zaterdag 17 september 2011

Luc neemt de organisatie op zich. Martijn speelt mee, maar zal Luc bijstaan waar de arbitrage dit vereist.

7. Website - ICT

Martijn voorziet op de site een verwijzing naar de viertallencompetitie en zal ervoor zorgen dat de homepage voortaan verwijst naar de kalender, om deze een poosje in de kijker te plaatsen. Op termijn zouden onze leden meer gebruik moeten maken van deze kalender.

8. Allerlei

10 paren van onze club trekken op zaterdag 28 mei naar onze noorderburen in Boxmeer.

Op termijn plannen we over te stappen op Engelse speelkaarten. De huidige Franse kaarten worden nog opgebruikt.