Bridgeclub Retie

Hartenvier

Logo BridgeClub

Beknopt verslag bestuursvergadering

15 januari 2012

1. Financieel verslag

2011 was een financieel geslaagd jaar.

2. Evaluatie voorbije activiteiten

Het koeskestornooi van 29 oktober had iets minder deelnemers (26 paren t.o.v. 31 paren in 2010), maar daarom niet minder positieve reacties.

De beginnerscursus van Jef Van den Put is intussen afgelopen en levert 6 extra spelers op.

3. Prijzentornooi donderdagavondspelers (zaterdag 10 maart 2012)

Inschrijving vanaf begin februari tot en met donderdag 1 maart 2012 via Luc door betaling van € 15,00 per persoon. Er zijn 74 gerechtigde deelnemers.
Deelnemers worden om 13.15 u. verwacht in Den Bempd.
De kaarten worden gedupliceerd in tweevoud.

4. Interland Boxmeer (zaterdag 12 mei 2012)

Dit jaar is het een thuismatch. Spelers betalen € 10,00 euro voor hun deelname. Martijn en Jef Van den Put zorgen voor een vlot verloop van de dag.

5. Prijzentornooi dinsdagavondspelers (dinsdag 29 mei 2012)

Inschrijving vanaf 24 april tot en met dinsdag 22 mei 2012 via Martijn door betaling van € 5,00 per persoon.
Deelnemers worden om 19.00 u. verwacht in Den Bempd.
Afhankelijk van het aantal deelnemers worden de kaarten al dan niet gedupliceerd in tweevoud.

6. VBL-lidmaatschap

Masterpoints van het vierde kwartaal werden doorgegeven aan de VBL.

We melden nu al dat niet-leden van de VBL vanaf september 2012 een supplement van € 5,00 betalen voor deelname aan al onze activiteiten, zelfs als de echtgeno(o)t(e) wél VBL-lid is.

Ook spelen niet-VBL-leden voor 600 goudpunten op donderdagavond.

7. Datums volgende actitviteiten

Beginnerstornooi in Beveren: 3 juni 2012. Martijn en Jef Van den Put spreken mogelijke kandidaten aan. Het inschrijvingsgeld wordt betaald door de club.

Marathon: 14 juli 2012.

Beginnerscursus Jef Van den Put: 25 september 2012.

8. Terugbetaling door ziekenfondsen

De CM komt niet meer tussen in de betaling van het lidgeld, maar de Socialistische en de Vlaamse Neutrale Mutualiteiten wel.

9. ICT

Luc voorziet op de laptop van de bridgeclub een manier om lopers af te drukken waar de namen van de spelers op staan. (Voor bvb. prijzentornooi, interland en kroegentocht.)