Bridgeclub Retie

Hartenvier

Logo BridgeClub

Beknopt verslag bestuursvergadering

10 oktober 2012

1. Financieel verslag

De financiële toestand van de club is gezond.

2. Evaluatie Marathon

De marathon werd algemeen als super geslaagd bestempeld. Volgend jaar doen we het opnieuw: zaterdag 13 juli 2012.

3. Evaluatie Kroegentocht

Door technische problemen was de uitslag er te laat. Volgend jaar proberen we bridgemates te gebruiken in de verschillende kroegen.

Om een uitslag in één lijn te krijgen, wordt ook overwogen om met arrow switches te werken (afwisselend NZ/OW spelen).

4. Leden

Momenteel telt onze club 128 leden. 99 leden zijn via onze club aangesloten bij de VBL. Dat maakt onze club de grootste van de Kempen!

Indien een speler zich vanaf nu of later (tot eind 2012) lid maakt van de VBL, wordt de reeds betaalde meerprijs van 5 euro aan voorbije tornooien terugbetaald.

5. Koeskestornooi (27 oktober 2012)

Er mag enkel deelgenomen worden als ze lid zijn van Retie. Niet-VBL-leden betalen 5 euro meer. Inschrijven kan nog tot 20 oktober 2012.

6. Verloop bridgeavonden

Er wordt een aantal weken de aandacht gevestigd op het correct ingeven van de resultaten door N en de controle door OW.

Er worden ook flyers voor op de tafels voorzien.

Om het nakaarten te beperken, zullen de procenten per gift, alsook de resultaten van de andere tafels worden uitgeschakeld. Dit spoort beide partijen aan om correct in te geven en goed te controleren.

7. Allerlei

Martijn heeft deelgenomen aan de kaderdag voor wedstrijdleiders van de Belgische Bridge Federatie.

Er wordt een sponsor gezocht voor Engelse kaarten.

Er wordt een huishoudelijk reglement opgesteld.