Bridgeclub Retie

Hartenvier

Logo BridgeClub

Beknopt verslag bestuursvergadering

27 augutsuts 2015

1. Financiële toestand

De financiële toestand is gezond.

2. Kroegentocht

Dit jaar gaat de kroegentocht door op zaterdag 19 september 2015 (aanvang spelen 13u30).

Martijn en Luc verzorgen samen de organisatie.

3. Koeskestornooi

Datum: zaterdag 31 oktober 2015 (aanvang spelen 13u30).

Luc maakt de nodige pagina's aan op de website.

4. Clubavonden

Toegestane biedsystemen worden bekeken (o.b.v. mededeling door VBL).

5. Varia

We voorzien vanaf nu bonnetjes om uit te delen aan de winnaars.

Volgend jaar zou de kaartdeelmachine moeten opgestuurd worden naar Polen voor een onderhoud.

De data in de kalender op onze website worden aangepast.