Bridgeclub Retie

Hartenvier

Logo BridgeClub

Beknopt verslag bestuursvergadering

25 augustus 2016

1. Financiële toestand

De financiële toestand is gezond.

2. Kroegentocht

De kroegentocht gaat door op zaterdag 17 september 2016 (aanvang spelen 13u30).

Luc en Martijn verzorgen de organisatie.

3. Viertallencompetitie 2016-2017

In dit seizoen spelen we opnieuw met 3 ploegen in de competitie: Retiese 1 (Jef Van den Eynde), Retiese 2 (Mark Tielens) en Retiese 3 (Chris Falleyn)

Elke kapitein krijgt een map met scorebladen en afspraken van de club.

4. Koeskestornooi

Datum: zaterdag 29 oktober 2016 (aanvang spelen 13u30).

5. Cursus

Luc en Mieke geven in het voorjaar van 2017 een vervolgcursus Acol - Majeurs van 5.

Meer informatie hierover volgt.

Een beginnerscursus in het najaar van 2017 wordt georganiseerd als er voldoende belangstelling is.

6. Varia

Er worden nieuwe biddingboxes en boards aangekocht.

De kalender voor volgend jaar is vastgelegd en zal op de website worden gepubliceerd.