Bridgeclub Retie

Hartenvier

Logo BridgeClub

Beknopt verslag bestuursvergadering

7 april 2017

1. Financiële toestand

De financiële toestand is gezond.

2. Interland Boxmeer

De interland wordt georganiseerd op zaterdag 6 mei 2017 (in Nederland). Vertrek in Retie om 11u15.

Deelnameprijs voor onze leden is 10 EUR.

3. Prijzentornooi dinsdag

Op dinsdag 30 mei 2017 gaat het prijzentornooi door. We starten een halfuurtje vroeger met spelen (19u).

Het inschrijvingsgeld is 5 EUR voor VBL-leden en 10 EUR voor niet VBL-leden.

De verdere organisatie ligt in handen van Jef Van den Put en Martijn.

4. Marathon

De marathon organiseren we op zaterdag 8 juli 2017. We beginnen te spelen om 11u.

Inschrijvingsgeld is 32 EUR voor leden en 37 EUR voor niet-leden (of niet VBL-leden).

Jef Van den Put verzorgt de maaltijden. Hij krijgt die dag assistentie van Martijn en Fons.

Lunch wordt voorzien om 14u30 - 15u.
Avondeten van 18u30 - 19u30.

5. Kroegentocht

De 12de editie zal doorgaan op zaterdag 16 september 2017 (beginnen met spelen om 13u30).

Luc verzorgt de organisatie.

Inschrijvingsgeld is 30 EUR voor leden en 35 EUR voor niet-leden Retie of VBL.

Scoreverloop zal ook met bridgemates gerealiseerd worden.

Enkele bestuursleden gaan vooraf nog met de betreffende cafés contact opnemen.

6. Koeskestornooi

Dit jaar gaat het door op zaterdag 28 oktober 2017.

Inschrijvingsgeld is 25 EUR voor leden en 30 EUR voor niet VBL-leden. Een extra eter betaalt 10 EUR.

Martijn voorziet flyers om enkel in Retie te verspreiden.

Voor de concrete organisatie verwijzen we naar het succesvol verloop van de voorbije jaren.

7. Viertallen 2017 - 2018

De start van het nieuwe seizoen is op 30 september 2017. De laatste wedstrijd is op 3 maart 2018.

We proberen, door transfer van de kapitein van Retiese 3, een derde ploeg te maken.

Het opstellen van spelers is de bevoegdheid van elke kapitein. Retiese 2 en 3 kunnen gebruik maken van één pool, die afwisselend kunnen spelen voor beide ploegen.

Ingeven van de resultaten wordt georganiseerd door elke kapitein.

8. Cursus 2017

De cursus voor gevorderden heeft niet kunnen plaatsvinden o.w.v. tijdsgebrek. Er wordt bekeken om een korte lessenreeks te geven tijdens de grote vakantie door Luc en Martijn.

Op dinsdag 19 september 2017 starten Jef Van den Put en Jef Van den Eynde opnieuw een beginnerscursus. Martijn zorgt voor flyers om te verspreiden. Hij voorziet ook een mail aan onze leden, om kennissen warm te maken voor de cursus.

Jef Van den Eynde verzamelt alle inschrijvingen voor deze cursus.

9. Lidgelden

Het tarief wordt voor volgend seizoen vastgelegd in 3 categoriën:

A: Geen VBL-lid of VBL-lid via Retiese (41 EUR)
B: Gezinskorting: iemand op hetzelfde adres is VBL-lid (categorie A/C), via Hartenvier of een andere club. (31 EUR)
C: Lid van de VBL via een andere club. (10 EUR)

Het lidmaatschap van Retiese is vereist voor ons jaarlijks koeskestornooi en prijzentornooi.

Voor de donderdag-bridgers zijn beide lidmaatschappen (Retie & VBL) vereist om:
- te spelen voor 500 goudpunten
- te genieten van de jaarlijkse aanwezigheidspunten

Er wordt een mail gericht aan onze regelmatige bridgers met het doel hun lidmaatschap per overschrijving te regelen. In deze mail worden de voordelen duidelijk geschetst.

9. Allerlei

We maken een Facebook-pagina aan.

Het bestand met e-mailadressen wordt bekeken door Luc en Martijn.

We zorgen voor het onderhoud van onze kaartschudmachine.

We overwegen een nieuwe vorm voor ons jaarlijks prijzentornooi.