Bridgeclub Retie

Hartenvier

Logo BridgeClub

Beknopt verslag bestuursvergadering

10 februari 2019

1. Financiële toestand

Gezond.

2. Nieuw bestuurslid

Omwille van het vetrek van Jef VdP, zal Mie Claessen de boekhouding van onze club op zich nemen, waarvoor dank.

Mie vraagt aan Jef VdP de nodige dossiers door te geven (is reeds gebeurd).

Op vraag van Mie of we een officiële vereniging zijn (naar officiële instanties toe): we zijn een feitelijke vereniging, hiervoor zijn de nodige papieren in het verleden verstuurd.

Mie neemt de volmacht op de financiële rekening over van Jef VdP. Luc maakt hieromtrent een afspraak bij Argenta (dindag 18.00u).

3. Prijzentornooi donderdag

Datum: zaterdag 9 maart 2019 (start spelen om 13.30u).

Deelname is beperkt tot leden van onze club, met minstens 12 aanwezigheden op donderdag tijdens 2018.

Het inschrijvingsgeld bedraagt €15 voor VBL-leden en €20 voor niet VBL-leden.

Luc verzamelt de inschrijvingen (sluiten af op 2 maart 2019).

Jef VdP en Irene verzorgen de prijzentafel. Jef VdE brengt de cadeaubons en prijzen die bij hem gestockeerd zijn op zaterdag 9 maart om 10.00u naar den Bempd.

Er worden broodjes voorzien (2,5 broodje per persoon). Jef VdE zorgt voor broodjes en beleg. Deze worden zaterdag 9 maart 2019 rond 11.30u bij Tien Dijckmans thuis afgeleverd. Luc zorgt voor volk om de broodjes te smeren, boter en servetten.

4. Interland Boxmeer

Datum: zondag 11 mei 2019 in Boxmeer.

De deelnameprijs voor de bridgers uit Retie bedraagt €10, de rest wordt door de club bijgelegd.

De club geeft de chauffeurs een vergoeding van €25 per chauffeur.

Mie verzamelt de inschrijvingen (10 paren).

Mie neemt verder contact op met Johan om de nodige regelingen te treffen.

5. Prijzentornooi dinsdag

Datum: dinsdag 28 mei 2019 (start spelen om 19.00u).

Deelname is beperkt tot leden van onze club, met minstens 12 aanwezigheden op dinsdag tijdens 2018. Bijkomend mag het betreffende lid niet deelgenomen hebben aan het prijzentornooi van donderdag. De nieuwe cursisten mogen sowieso deelnemen aan het prijzentornooi.

Het inschrijvingsgeld bedraagt €7 voor VBL-leden en €12 voor niet VBL-leden.

Jef VdP en Irene verzorgen de prijzentafel.

Jef VdE informeert of we nog waardebons van den Bempd ontvangen.

Luc zorgt voor enkele eenvoudige hapjes (kaas, saucis, olijven, …), tandenstokers en servetten.

6. Marathon

Datum: zaterdag 13 juli 2019.

Aanvangsuur: 11.00u beginnen te spelen.

De inschrijvingsprijs bedraagt € 30 voor leden en € 35 voor niet leden (of niet VBL leden). Hierin zijn begrepen de deelnameprijs, een lunch en een avondmaal.

De inschrijving is beperkt tot 22 paren. Het eventuele 23ste paar fungeert als reserve-paar.

De acht eersten ontvangen geldprijzen: 2x50, 2x40, 2x35, 2x30, 2x25, 2x20, 2x15, 2x5 (totaal € 440)

Voor de 10de, 15de en 20ste plaatsen is er een fles wijn voorzien.

Katrien en Danny serveren tegen 14.30u soep en brood (lunch 14.30u tot 15.00u.). Jef VdE bestelt 20 liter soep en 8 Franse broden voor bij de soep. Jef VdE bestelt brood voor boterhammen met kipkap en kaas. Luc zorgt voor mosterd en servetten.

Katrien en Danny verzorgen het avondmaal (18.30u tot 19.30u). Danny en Katrien zorgen voor groenten. Het dessert wordt in handen van Josephine gegeven. Jef VdE zorgt voor videe, stoofvlees en voorgebakken frieten.

7. Organisatie carré seizoen 2019-2020

De start van het nieuwe carré-seizoen is op dit moment nog onbekend.

Luc schrijft voor 30 mei opnieuw 3 carrés in. De kapiteins zijn:
- Retiese3 : Staf Verbiest.
- Retiese2 : Mark Tielens.
- Retiese1 : Jef Van den Eynde.

Welke spelers in welke carré spelen wordt besproken met de verschillende kapiteins.

Het ingeven van de resultaten en doorsturen van de scorebladen wordt georganiseerd door elke kapitein. Luc kijkt de instructies op papier na of hier aanvullingen nodig zijn.

Vermits de meeste ploegen hun eigen consumpties betalen, voorzien we een forfetair bedrag van €200 per carré. Het is aan de kapiteins om dit om te zetten in traktaties aan de spelers.

8. 50-jarig jubilieum in 2020

In de loop van juni 2020 (13 juni) voorzien we een tornooi voor de leden van de Retiese bridgeclub. Na het tornooi volgt er een receptie en BBQ. Deze laatste zijn gratis voor de leden en genodigden (burgemeester, sport-cultuur, ex-leden, …), de partners betalen €10.

Verder plannen we een groot tornooi in de kantine van de voetbal. Dit tornooi zou toegankelijk zijn voor alle VBL-leden. Afhankelijk van de beschikbaarheid van de kantine, zal dit tornooi plaats vinden ergens in augustus 2020.

9. Allerlei

Recreantentornooi op 2 maart 2019 (24 giften). Martijn bezorgt flyers aan Jef VdE.

Kroegentocht op 21 september 2019. Organisatie zoals vorig jaar (bespreking volgende vergadering).

Halve finale Flanders Pairs vindt plaats in Retie op zaterdag 27 april 2019.

Jef VdE vraagt Hans Tielens en Louis Wens om bij het bestuur te komen.