Bridgeclub Retie

Hartenvier

Logo BridgeClub

Beknopt verslag bestuursvergadering

23 mei 2021

Welkom

De voorzitter heet iedereen welkom op deze vergadering – na lange tijd.

Kasverslag

Er zijn nog enkele personen die de terugbetaling van de inleg van enkele tornooien van 2020 nog moeten terugkrijgen. De correctie op de Europunten o.w.v. corona zijn intussen doorgevoerd.

Afrekening voetbal

Het lijkt erop dat we financieel minder gunstig zitten bij de voetbal. De begroting was opgemaakt op meer tafels die konden spelen. Helaas heeft corona daar anders over beslist en zijn we momenteel niet in staat om de 2 extra aanwezigheidspunten toe te kennen.

Heropstart

Vanaf 9 juni zou binnen aan tafel zitten met 4 personen voor binnensporten opnieuw mogen tot maximaal 50 personen. Dit moet dan nog wel met gedupliceerde spellen: 1 volledige set per tafel.

We voorzien ontsmettingsgel bij binnenkomst en de mogelijkheid om de handen te ontsmetten bij elke tafel. Om het geven van de kaarten te coördineren, zouden we moeten beginnen op een donderdag: 17 juni zou de eerste keer gespeeld worden, met maximaal 10 tafels.

De online inschrijvingen zullen opnieuw open gezet worden. Martijn stelt een mail op. (Aandacht voor mondmaskers, handhygiëne. Voldoende kaarten zullen aanwezig zijn. Vergeet je jetons niet!) De tekst van de mail komt ook op de website nadien. In die mail moet ook de kroegentocht vermeld worden (zie onder).

Jef zal de voetbal op de hoogte brengen.

Op 29 juni is er misschien nog een probleem: Martijn, Mie en Luc zijn er niet. Jef zal dan de opstart doen.

Prijzentornooi dinsdag/donderdag 2021

De prijzentornooien gaan we dit jaar nog niet laten doorgaan. Jef neemt alvast contact op met het Gildenhuis voor een datum in 2022.

Marathon 2021

De marathon gaan we dit jaar ook niet laten doorgaan.

Kroegentocht 2021

Op zaterdag 18 september 2021 organiseren we (hopelijk) wél coronaveilig onze kroegentocht. We starten nu in het Gildenhuis. Jef zal de uitbaters nog contacteren voor de start en berekening/uitslag. Luc maakt de boekjes en Martijn doet de arbitrage. Mie en Luc gaan klaarzetten.

We herinneren ons aan de aandachtspunten van een vorig verslag:
Bij inschrijving contactgegevens vragen (mailadres & gsm-nummer).
Paar aanspreken als invallers, die aanwezig moeten zijn bij de start van het tornooi en die eventueel meespelen als er iemand niet komt opdagen.

We laten de paren nu online inschrijven. Dan moeten de deelnemers sowieso een mailadres en telefoonnnummer opgeven. Voor de kroegentocht vragen we expliciet om een gsm-nummer op te geven.

Koeskestornooi 2021

Op de voorbije koeskestornooien zijn er ongeveer 15 tafels aanwezig. We moeten nog op zoek naar een mogelijke locatie. Jef contacteert enkele zalen voor mogelijkheden. We organiseren het op ofwel 30 oktober ofwel 6 november 2021.

Boxmeer 2022

In 2022 ontvangen we opnieuw Boxmeer in Retie. De datum is nog te bekijken, maar niet op zaterdag 21 mei 2022 (kroegentocht Geel).

Viertallen

Normaal schrijven we 3 viertallen in, maar we denken dat we voor volgend seizoen slechts 2 viertallen gaan hebben.

Retiese 1 heeft een extra paar nodig, dus de vraag is vooral wie er in de andere viertallen nog speelt. Luc vraagt het na bij Marc Tielens en Staf Verbiest.

Viering 50 jaar

We maken er een viering 51 jaar van… De voorgestelde datums: 18 juni 2022 krijgt de voorkeur, maar eventueel kan het ook op 11 juni of 25 juni. Jef neemt contact op met de voetbal om de kantine te bespreken en een concrete datum te prikken.

Lidgelden

De FIAD van de VBL is doorgestuurd. Het basisbedrag voor lidgeld werd geïndexeerd:
- Geregistreerde speler: € 36
- Cursist eerste jaar: € 21
- Cursist tweede jaar: € 0

Voor de abonnementen op Bridge Beter zijn er ook aanpassingen:
- Digitaal: € 8
- Gedrukt: € 20
- Beide: € 28

Het lidgeld voor de club zelf houden we op € 10. Luc stelt een flyer op, die ook gepubliceerd zal worden op de website en rondgemaild door Martijn. Daar zal ook een mogelijkheid zijn om online te betalen via een QR-code.

In de mail voor de lidgelden gaan we ook proberen de aankondiging van de lessen en de kroegentocht te zetten.

Lessen

Er zijn al enkele kandidaten die zich vorige keer gemeld hebben, maar door corona zijn er natuurlijk geen lessen gegeven. Luc en Martijn zijn opnieuw bereid om vanaf eind september opnieuw lessen te geven. In elk geval na de kroegentocht. De lessen worden op dinsdag gegeven, met de eerste les op 28 september 2021. We geven Vijfkaart hoog.

Rondvraag

Er zijn geen punten aangebracht voor de rondvraag.